Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy > 4. ročník > Informace o učivu

Informace o učivu

Týden 4.12. - 8.12. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, VS po L - zopakování, vyhledávání a zapisování významu těchto slov: VLYS, LYRA, LYCEUM, OLYMPIÁDA - sešit ČJ1. Doplňování i/y do sloupečků u VS po L. PS str. 24/celá, opis z uč. 29/4. DÚ PS str. 25/cv.1
PŘ - ve středu bude TEST (živočichové). Dneska jsme na něj opakovali.
MA - Povídání o adventu

Úterý
ČJ - VS po M - zopakování, folie uč. str. 31/1. Karty - i/y po M (ústně). Zápis do sešitu( slova: MYS, MYRTA, MÝTUS, MYKOLOGIE) - vypsat ke slovům význam slova. Doplnění i/y do sloupečků VS po M. PS str. 25, 26. Slova po třídě - mazací tabulka - procvičování VS po M, opis z učebnice do sešitu ČJ 1 str. 31/cv.2 (2 řádky)
VL - Pohoří ČR, nížiny, vodstvo ČR

Středa
ČJ - Wordwall.net - opakování VS po P, uč. str. 32 - přečtení žlutého a modrého rámečku, folie 32/3. Sešit - význam slov - pyré, pyžamo, pyramida. Sloupeček - doplňování i/y VS po P (2 sloupečky na známky). PS str. 26 (kdo nestihl, dodělává si za DÚ)
 - Test - Živočichové
M - Dělení s 0, písemné násobení s trojciferným číslem - početníček.
AJ - 

Čtvrtek
Vánoční edukativní program UH (Rochus)
AJ - 

Pátek
ČJ -
Zopakování VS po S, práce ve dvojici - přiřazování VS po S k příbuzným. Uč. str. 33 - žlutý a modrý rámeček, folie 33/3. Sešit - význam slov: symbol, systém, symfonie, sympatie. Sloupeček - doplnění i/y, PS str. 28. Skolakov.eu
AJ - 

 

Týden 27.11. - 1.12. 2023

Pondělí
Přerušený provoz školy

Úterý
ČJ - Vyjmenovaná slova po B, přesmyčky, hra - VS po B, práce ve dvojici - doplňování i/y, PS - VS po B, příbuzná slova ke slovu BÝT. DÚ: i/y - sloupečky (str. 13,14)
 - Obratlovci
VL 
- Povrch ČR

Středa
ČJ - opakování VS po B, sloupečky - VS po B. Vyhledávání slova s Y po B: labyrint, babyka, babylon. Slova po třídě - opis, doplňování i/y. Ústně uč. str. 28/cv.:6. DÚ: 28/cv.6 - 2 řádky
VL - opakování
M - upevňování písemného dělení jednociferným dělitelem; procvičování písemného násobení jednociferným činitelem
AJ - 

Čtvrtek
ČJ - Komunitní kruh. Opakování VS po L. Test - VL - Mapy, plány, orientace v krajině.
M - písemné násobení jedno i dvojciferným činitelem; písemné dělení; trénování na PC - skolakov.eu; onlinecviceni.cz
INF - digitální stopa - význam, důsledky; odstranění složky do koše, vysypání koše; přesouvání na ploše,...; malování s 2D obrazci - poznávání různých funkcí při vybarvování
AJ - 

Pátek
M - násobení a dělení s nulou na konci (typu - 300 . 10; 56 . 100...) - společně i samostatně; procvičování na PC (onlinecviceni.cz) DÚ - Početníček str. 4/3 + str. 14 celá
AJ - 

 

Týden 20.11. - 24.11. 2023

Pondělí
ČJ, PŘ - Dopravní hřiště
MA - orientace na číselné ose; obrázkové šifrování

Úterý
ČJ - PL - opakování  vyjmenovaných slov, PL - Ě/JE. Slovesa - vyhledávání sloves mezi ostatními slovy (koberec), cvičení do sešitu - slovesa - os., čísla, čas. 
 - Obratlovci + DÚ - odpověď na dvě otázky v sešitu u obratlovců
VL 
- Orientace v krajině, v přírodě, směrová růžice. Příště bude test.

Středa
ČJ - Diktát - ě/je. Slovesa - věty po třídě, žáci vyhledávají ve větách slovesa, pak slovesa přepíší do sešitu - určí u nich OSOBU, ČÍSLO, ČAS. 
VL - Celé Česko čte dětem
M - Písemné odčítání do 10 000; DH Domino na malou násobilku
AJ - opakování učiva - minitesty 1,2, práce na PC

Čtvrtek
ČJ - Vyjmenovaná slova - PS str. 21,22, učebnice str. 26 - 27 - zopakování vyjmenovaných slov po B, 26/4 - přesmyčky, vlepení příbuzných slov "být" do sešitu, koberec - VS po B.
M - procvičování písemného dělení - společné opakování jednotlivých kroků; opakování pamětného dělení se zbytkem; násobilka
INF - Složka - význam, založení složky, pojmenování; seznámení s aplikací Malování - vyzkoušení různých funkcí, uložení.
AJ -
Be healthy - vocabulary, nácvik plynulého čtení v rytmu uč.14

Pátek
M - vyvození písemného násobení dvojciferným činitelem - společně i samostatně; DH "Domino trochu jinak" - formou hry upevňování násobilky
AJ - Be healthy - nácvik plynulého čtení v rytmu uč.14, PS 14, uč.+PS 15, DÚ čtení 14

 

Týden 13.11. - 17.11. 2023

Pondělí
Plavání

Úterý
ČJ - Komunitní kruh, karty na koberci - obrázky - skupiny slov s JE. Říkání slov zpaměti, PL - procvičování JE/Ě, 1 sloupeček na známky. Cvičení do sešitu - procvičení Ě/JE - známkované, wordwall, zvedání karet JE/Ě, třídění slov Ě/JE - koberec. PS str. 17 - dokončení, str. 19 - cv. Ě/JE, skolakov.eu
 - Živočichové
VL 
- Mapa, plánek, vlepení zápisu.
MA
 - písemné násobení jednociferným činitelem; písemné dělení jednociferným dělitelem - společně i samostatně, se zpětnou kontrolou. DÚ:  PS velký Matýsek - strana 22 dokončit; str. 20/cv. 1,2,5 a str. 25/cv. 1,3. Celý domácí úkol rozdělit na 3 části - úterý, středa, čtvrtek. Vše žáci odevzdají v pondělí 20.11.2023

Středa
Plavání - závěrečné
AJ - 

Čtvrtek
Projektový den - DEN NARUBY

Pátek
STÁTNÍ SVÁTEK

 

 

Týden 6.11. - 10.11. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, karty s předponami/předložkami. Hra Sněží - procvičení předpon a předložek. Jmenování slov s kořenem -je- zpaměti. PS - dokončování str. 18, pokračování str. 19. PL
PŘ - Test Rostliny, čtení nové kapitoly Živočichové - učebnice
MA - vyvození učiva - Písemné dělení; společná práce u tabule i v lavici. DÚ - PL dělení se zbytkem (soustavné upevňování malé násobilky)

Úterý
ČJ - Jmenování slov se skupinou -JE- zpaměti, PL - procvičování, zalaminované karty - práce ve dvojici - tvoření slov se skupinami slov s -JE-. Okop. PL str. 21/cv.4. Procvičování slov na mazací tabulku, skolakov.eu
 - Živočichové - lepení zápisu, povídání si nad tématem
VL 
- mapa, plánek Sazovic
MA
 -  zaokrouhlování na tisíce; slovní úloha; pamětné sčítání a odčítání do 10 000 - samostatně; písemné dělení - společně

Středa
ČJ VL M -  Daltonské vyučování
AJ - 

Čtvrtek
Plavání
AJ - 

Pátek
M - Slovní úloha - samostatně; Písemné dělení - převážně společně. DÚ - PS Početníček str. 19
INF - Sběr a evidence dat - povídání o tom, kde se s tím můžeme setkat, jak to vypadá v praxi; práce na PC ne webových stránkách www.umimeinformatiku.cz (  Témata - Práce s daty - 4.ročník - Podtémata: Sběr a evidence dat - vlevo Cvičení - Rozhodovačka, Pexeso )
AJ - 

 

 

Týden 30.10. - 3.11. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh. Zopakování předpon ROZ-, BEZ-, VZ- (zdvojení/nezdvojení) - práce s tabulí, rozbor slov (předpona, kořen), okopírované cvičení 18/3. PS str. 16/cv.3 - ústně, karty - ústně, okopírované listy 18/4 - do sešitu - přepis, wordwall.net - předpony roz, bez, vz.
PŘ - Užitkové rostliny - povídání, wordwall.net - rostliny
MA - procvičování dělení se zbytkem; slovní úloha - samostatné řešení - společná kontrola

Úterý
ČJ - 19/4 - ústně, pak do sešitu, opakování předpon roz-, bez-, vz- : ústně - říkání "dohromady/zvlášť, wordwall.net - předpony. Seznámení s novým učivem - skupiny slov s -je-, -ě-. DÚ: učit se slova zpaměti. 
 - PL - rostliny, opakování rostlin na test (Test: v PO 6. 11.)
VL 
- Mapy a plány
MA
 -  písemné násobení jednociferným činitelem; zaokrouhlování na desítky a stovky.

Středa
ČJ - Skupiny slov BĚ/BJE, VĚ/VJE - společné povídání o těchto slovech - názorné obrázky, vlepení přehledové tabulky do sešitu. DÚ: učit se slova ze sešitu zpaměti. Třídění slov v lavici na Ě/JE + společná kontrola. Okopírovaný PL str. 17/cv.2. Mazací tabulka - slova po třídě - opis slov s Ě/JE. DÚ: okopírovaný PL str. 17/cv.3 - přepis do sešitu oranžového.
VL - Projekt "Dušičky"
M -  orientace na číselné ose do 10 000; zápis a čtení víceciferných čísel; zápis "pod sebe" - příprava na písemné sčítání více sčítanců. 
AJ - předložky - procvičení, pracovní list

Čtvrtek
Plavání
AJ -
uč.12 - překlad vět, popis místa

Pátek
M - dělení se zbytkem; orientace na číselné ose do 10 000; pamětné počítání

INF - Graf - definice, kde se s ním můžeme potkat, různé druhy grafů; učili jsme se z grafů vyčíst údaje. DÚ - v sešitě doplnit graf a odpovědět na otázky
AJ -
My house - There is - AB 12, překlad vět

 

Týden 23.10. - 27.10. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh. Diktát. Předpony ROZ-, BEZ, VZ-, předložka BEZ - koberec - tvoření slov, okopírované listy uč. str. 16/cv.2,3 ústně. DÚ: 16/3 opis do sešitu + opravit diktát.
PŘ - Rostliny - stonek, list, květ, plod, semeno
MA - pamětné počítání do 100; sčítání a odčítání celých stovek a desítek do 1 000; samostatně omalovánka na upevnění učiva

Úterý
ČJ - zdvojené souhlásky - rozlišování předpon a předložek; zápis v sešitě; cvičení do sešitu - roz-, bez-; ústní cvičení: předpona/předložka, určování v textu, PS str.16/cv.3.
 - stavba těla rostliny - list (jednoduchý, složený) - vyhledávání v atlasu rostlin; Květ - jeho části - seznámení
VL 
- opakování učiva a příprava na test
MA
 - složené slovní úlohy - společný úvod - samostatné dořešení; zpětná vazba - společná kontrola, vysvětlení chyb. DÚ - MA2 - oprava + podpis + obalit; MA1 - oprava + vyřešit slovní úlohu

Středa
ČJ - mazací tabulka - doplňování chybějících souhlásek - opakování zdvojených souhlásek. Procvičování učiva na PC www.skolakov.eu - stavba slova; určování předpon a předložek - písemně do sešitu str. 19/cv.3 (okopír. listy). PS str. 16
VL - test - kraje
M - opakování písemného odčítání trojciferných čísel; porovnávání čísel do 10 000; pamětné sčítání a odčítání do 10 000; DÚ: Početníček str. 11 a 12 celé, navíc, kdo nestihl - dokončí str. 10
AJ 

Čtvrtek
PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Pátek
PODZIMNÍ PRÁZDNINY

 

 

Týden 16.10. - 20.10. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh. Uč. str. 17/cv.2,3 - folie + tabule. Zalaminované karty - kořen slov - vyhledávání, třídění. Skolakov.eu - ČJ3 - Stavba slova - Kořen slov příbuzných, slova příbuzná, stavba slova.
PŘ - Houby - vlepení zápisu do sešitu, čtení v učebnici o houbách.
MA - opakování malé násobilky; písemné násobení

Úterý
ČJ - Předložky a předpony - vysvětlení, seznámení, práce s kartami - třídění na předložky a předpony, karty v lavici - předložky/předpony. Uč. str. 18, 19/cv.1, 2, 3 - ústně. Wordwall. DÚ: uč. str. 19/cv.3 - do oranžového sešitu
 - Rostliny - seznámení, zápis
VL 
- Kraje ČR - VE STŘEDU 25.10. 2023 - TEST KRAJE ČR
MA
 - číselná osa 1 000 - 10 000; malá násobilka; zaokrouhlování; rozvinuté zápisy čísel v desítkové soustavě - (4 . 1 000) + (7 . 100) + (5 . 10) + (3 . 1), ...

Středa
ČJ - Předložky a předpony - PS str. 14-15 + kontrola str. 14, wordwall - procvičování. Uč. str. 20 - ústně, sešit - opis zápisu. PS - pokračování. DÚ: PS str. 15/ cv.3 + cv.1 (dole), Juli DÚ (dodělávka): uč. str. 19/3 do oranžového sešitu. Ráďa DÚ: uč. str.20/cv.2 do sešitu ČJ1
M - opakování početních operací do 1 000; orientace na číselné ose do 10 000; zápis čísel; DÚ: PS str. 14/cv.1,2,3,4 + 12/1 - dokončit
AJ - předložky, místnosti domu

Čtvrtek
Plavání 
AJ - 
předložky, nábytek, uč.11, opak.čísel 11-20, bingo

Pátek
M - Ma diktát na násobení a sčítání; porovnávání čtyřciferných čísel - omalovánka; čtení víceciferných čísel. DÚ - procvičovat násobení a dělení (i mimo obor násobilky) zpaměti (př. 19 . 6; 51 : 3; 60 . 5; 280 : 4; apod.)        
INF - Dekódování - Kde je poklad?; Rozšifruj hledané slovo;
AJ - předložky, nábytek, AB 10-11

 

Týden 6.10. - 13.10. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh. Spisovná/nespisovná slova, slova citově zabarvená. Uč. str. 13/cv.2, str. 14/cv.1, str. 14/cv.2 - folie + kontrola
VL - referáty - kraje
MA - slovní úlohy - opakování postupu řešení; úlohy jednoduché i složené; společná kontrola - zpětná vazba

Úterý
ČJ - Slova nadřazená, podřazená/souřadná - vysvětlení, příklady, práce s tabulí. Mazací tabulka - slova po třídě = roztřízení do skupin - vymyslet slovo nadřazené + doplnit (vmyslet) další slovo souřadné ke slovům podřazeným. PS str. 9,10.
 - Houby, tvorba flipbooku
VL 
- Referáty - Olomoucký, Zlínský
MA
 - řešení slovních úloh - jednoduché i složené; procvičování násobení a dělení.

Středa
ČJ - Kořen, předpona/přípona. PS str. 13/1, tabule - práce se slovy z PS - hledání kořene. Práce na koberci - kořen/předpona/přípona. Uč. str. 17 - zápis do sešitu - kořen/předpona/přípona, tvoření slov a vyznačení kořene (pis, chod) + DÚ (vymysli pět slov s kořenem DĚL, pak vyznač barevně kořen). Dodělání str. 13 v PS
M - procvičování vztahů o několik více, o několik méně,....; slovní úloha - samostatná práce; pamětné opakování sčítání a odčítání do stovky. DÚ: PS str. 4 celá
AJ - čtení s porozuměním uč.8, Can he/she ...?

Čtvrtek
Plavání 
AJ -
 práce s komiksem uč. str.9, AB 9

Pátek
M - seznámení s grafem - co to je, kde se používá, apod.; písemné násobení jednociferným činitelem; kontrola
INF - Kód a kódování - kde se s kódy můžeme setkat, k čemu slouží; kódování pomocí obrázků - České pohádky - dekódování; DÚ - v sešitě zkusit dekódovat jednoduchou větu (za pomocí indicií)
AJ - vyvození nové slovní zásoby - in the house I.

 

Týden 2. 10. - 6.10. 2023

Pondělí
ČJ, VL, MA - Projektový den - svatý Václav

Úterý
ČJ - Komunitní kruh. Slova: hluchý, černý, rychlý, ostrá, smutný - co mají tato slova společného - přídavná jména, tvoření příslovcí, tvoření slov opačných - protikladných, souznačných - synonym. Opis z tabule do sešitu, uč. str. 11/cv.2 - sešit. Mazací tabulka - tvoření antonym a synonym.
- Podmínky pro život - podnebné pásy - DÚ - dokreslit obrázky k jednotlivým prostředím.
VL
- video - sv. Václav, kvíz, čtení z Lapbooku, referát: Praha
DÚ - připravit si referát na vybraný kraj ČR (Zlínský - Davča A., Moravskoslezský - Davča H., Olomoucký - Ráďa K., Jihomoravský - Nikča B., Pardubický - Terka K., Vysočina - Zuzka V., Praha - Robinek L., Plzeňský - Juli D.
MA
- písemné sčítání a odčítání do 1 000; správný zápis čísel pod sebe

Středa
ČJ - Slova protikladná, souznačná, jednoznačná, mnohoznačná - ústně, mazací tabulka - slova po třídě - zařazování slov - slova jednoznačná/ mnohoznačná. PS str. 7,8, uč. str. 13 - slova spisovná a nespisovná - cv. 1 - čtení, nahrazení nespisovných slov spisovnými, cv.2 - ústně.
M - písemné sčítání, odčítání, zaokrouhlování výsledků, odhady; procvičování násobení mimo obor násobilky
AJ - phonics, uč.6, AB 6

Čtvrtek
Plavání 
AJ -
psaní číslovek, phonics , mes-games sports, AB 7

Pátek
M - násobení mimo obor násobilky pomocí rozkladu; násobení s nulou na konci
INF - Bezpečně na internetu - Datová Lhota; pixel, rozlišení - seznámení. DÚ: dokončit PL pixelový obrázek  a PL skrytý obrázek
AJ - phonics, uč.7, AB 7 kontrola, překlad vět do sešitu

 

Týden 25.9. - 29.9. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh. Procvičování pádů, youtube - Hurvínek a pády. Práce na mazací tabulce - čísla pádových otázek. Běhačka - do tabulky ke správným pádům zapisují slova v různých tvarech. Práce do sešitu - opis slov - doplnění pádu (bez pastelek, pro štěstí, Davčo!, slunce, ve sklepě, s myší, u zvonice, o dětech). Mazací tabulka - vyhledávání ve větách, které byly rozprostřeny po třídě, ZSD. PS str. 21/cv.2,3.
VL 
- Vlastivědná čítanka - čtení + PL
MA - 
Opakování základních geometrických pojmů - rýsování, měření úseček, popis úseček, přímek, grafický součet úseček .

Úterý
ČJ - Mazací tabulka - pádové otázky, práce do sešitu - opis slov - doplnění pádu, čísla a rodu (na stole, u židle, stopy, bez Honzy). Uč. str. 26/cv.2 - ústně. Vykreslovačka
PŘ -
 Ukázka modelářského kroužku
VL - 
Vlastivědná čítanka + PL
MA - 

Středa
Exkurze ZOO Zlín Lešná

Čtvrtek
Státní svátek

Pátek
Ředitelské volno

 

Týden 18. - 22 .9. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, práce do PS slovní druhy - podstatná jména str. 4,5,6 + kontrola. Wordwall - spojky.
VL
- Doplňovačka - ČR, vlepení zápisu - území ČR, práce s učebnicí - vyhledávání informaci + zaznamenání do sešitu
MA -
jednoduché úsudkové slovní úlohy - typu: 7 tužek stojí 42 Kč. Kolik stojí jedna tužka?

Úterý
ČJ - uč. str. 9/cv.1 - přečtení článku, doplnění chybějících písmen - ústně, hledání sloves, určování VJ/S. Seznámení s skladatelem B. Smetanou - opery, život. Sova po třídě - seřazování dle abecedy (opery B. Smetany), wordwall - B. Smetana. PS str. 6/cv.1 a),f), str. 6/cv.2. Zopakování spojek a spojovacích výrazů.
PŘ -
 Podmínky života na zemi - Neživá příroda
VL -  DÚ - připravit si referát na vybraný kraj ČR (Zlínský - Davča A., Moravskoslezský - Davča H., Olomoucký - Ráďa K., Jihomoravský - Nikča B., Pardubický - Terka K., Vysočina - Zuzka V., Praha - Robča L., Plzeňský - Juli D.
Sousední státy ČR, významné dny ČR, Armáda ČR
MA -
opakování postupu při písemném sčítání a odčítání do 1 000 a procvičování; na koberci pamětné počítání 

Středa
ČJ - Zopakování ZSD - otázky (podmět + přísudek). Práce s tabulí  + opis vět - vyhledávání ZSD. PS str. 5/cv.11,12. Wordwall - spojky, vykreslovačka
M - opakování dělení se zbytkem, procvičování násobilky; číselná osa - spojovačka do 1 000
AJ

Čtvrtek
Plavání 
AJ - 

Pátek
M - opakování malé násobilky a dělení do 100; násobení mimo obor násobilky . typu: 18 . 6, 25 . 8, ...
INF - bezpečnost - zdraví uživatele PC; počítačová bezpečnost; části PC - myš, klávesnice, monitor; seznámení s textovým editorem
AJ

 

Týden 11. - 15 .9. 2023

Pondělí
ČJ - opakování slovních druhů - podstatné jméno, sloveso. Stavba věty. PS str. 2/cv.1. Práce na koberci - státy, hl. města, vlajky, jazyk. PS str. 2/cv.3, PS str. 3/cv.4
VL
- ČR - základní pojmy, vlepení zápisu do sešitu
MA -
orientace na číselné ose do 1 000, čtení čísel, porovnávání; procvičování pamětného sčítání do 1 000. DÚ Početníček - dokončit stranu 2

Úterý
ČJ - Folie uč. str. 6/cv.8, PS str. 3/cv.6, sešit - opis z uč. str. 7/cv.11.
PŘ -
Živá a neživá příroda - zápis do sešitu
VL - 
Místo, kde žijeme - ČR, práce s učebnicí
MA -
opakování matematických postupů při sčítání a odčítání do 1 000
AJ - představování se, povely ve třídě, opakování výslovnosti, uč.2-3, PS 2

Středa
ČJ - slova po třídě - opis na mazací tabulku - určování slovních druhů. PS str. 3,4. Opakování u/ú/ů - PS 4/9, práce s mazací tabulkou - u/ú/ů. Uč. str. 7/cv.13 (2řádky) - opis do sešitu.
M - práce na PC - opakování dělení se zbytkem; matematická hříčka "Jaké jsem číslo"
AJ - představování se, povely ve třídě, opakování výslovnosti, uč.4, PS 3, nová slovíčka 

Čtvrtek
Plavání 

Pátek
M - sčítání a odčítání celých stovek a desítek; Početníček str. 3 celá; opakování násobení a dělení, Početníček str. 5/ cv. 1,2
INF - "Jak zapnout a vypnout počítač", Piktogramy. DÚ do sešitu Informatiky "vyzdobit" první stranu - nakreslit nebo vystřihnou a nalepit obrázky související s předmětem ( počítač, tablet, mobil, .....) 
AJ - hudební nástroje, I can...., uč.4-5, AB 4-5

 

Týden 4. - 8 .9. 2023

Pondělí
Slavnostní přivítání školáků

Úterý
Třídnické hodiny

Středa
M - Didaktická hra - jaké jsme číslo, pamětné počítání
ČJ - didaktické hry, podepisování sešitů, PS, učebnic - obalování
AJ - seznámení, základní povely, pozdrav

Čtvrtek
Plavání

Pátek
M - orientace na číselné ose do 1000, porovnávání, matematické hříčky 

 INF - seznámení s novým vyučovacím předmětem