Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy > 4. ročník > Informace o učivu

Informace o učivu

Týden 15.4. - 19.4. 2024 

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh. Budoucí a minulý čas - ústní opakování, časování, zápis do sešitu. Karty po třídě - převedení slovesa (infinitiv) do dané osoby, čísla a času budoucího. PS, wordwall.net - procvičovací cvičení.
PŘ - 
Smyslová a nervová soustava

Úterý
Ředitelské volno

Středa
ČJ - 
minulý čas, zápis do sešitu, ústní časování sloves v minulém čase, karty - převádění infinitivů do různých osob, čísel a času minulého. PS str. 28 - 29, uč. 97/6 - ústně
VL - Přemyslovci, kreslení INICIÁLY
INF - Práce s obrázkem - tvoření koláže, tapeta
AJ - AJ zkoušení slovíček 8.lekce, zpracování evaluace preventivního programu

Čtvrtek
ČJ -
 diktát: uč. str. 97/cv.11, skolakov.eu - procvičování učiva
M -  Procvičování a prohlubování početních výkonů do milionu - společné procvičování a upevňování násobení a dělení - PS 22/1, 23/1, 24/1, 25/3, 26/3
AJ - nácvik čtení příběhu, odpovědi na otázky, pracovní list

Pátek
M - Procvičování převodů jednotek délky - PS str. 29/cv.1,2. Rychlejší - 29/3,4,5,6. Nakopírované pracovní listy na početní výkony do 1 000 000.
AJ 

 

Týden 8.4. - 12.4. 2024 

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, práce na koberci - opakování osob u sloves, druhů sloves a rozdělení sloves, časování sloves v přítomném čase. Uč str. 89/ - modrá tabulka. Přečtení 89/cv.1. Práce do sešitu 89/cv.4 (2,5 řádku). Mazací tabulka - uvedení sloves do správné osoby a čísla - PŘÍTOMNÝ ČAS. PS str. 26. Opakování zvratných sloves.
PŘ -
Vylučovací soustava

Úterý
ČJ - Zopakování zvratných sloves x předložek 88/cv.3, 4. Uč. str. 88/cv.3 - ústně, PS, zápis do sešitu - Zvratná slovesa
PŘ -
 Kožní soustava
INF - Plocha - volba obrázku na plochu, ukládání.

Středa
ČJ - 
karty po třídě - převedení sloves do určité osoby, čísla a času přítomného, práce do sešitu - časování sloves v přítomném čase (být, přemýšlet, létat, hrát si). PS str. 25 - 26, skolakov.eu. DÚ: uč. str. 89/cv.4 (2,5 řádku na pondělí)
VL - test - ČAS, přemyslovští králové
AJ - TV programmes , uč.38, AB 38/1, very hungry caterpillar

Čtvrtek
ČJ -
 Čtení z čítanky, psaní do nakopírované písanky (na přání dětí budou psávat i do písanky :-))
M - Opakování římských číslic - společný rozbor a oprava chyb samostatné práce z minulé hodiny, krátká prověrka na známky. Kombinované početní operace se závorkami i bez, početní král na procvičení násobilky, společná práce PS str. 27/cv.1 (rychlejší i 28/3). Délkové převody - opakování vztahů mezi jednotlivými délkovými jednotkami + příklady na procvičení.
G - opakování konstrukce kolmic, čtverce a obdélníku.
AJ - TV programmes, procvičování výslovnosti, AB 38/2

Pátek
M - Kombinované početní úkony - procvičování přednosti početních úkonů na různých příkladech - PS 28/3, pracovní list. Opakování délkových jednotek - převody.
G - zavedení pojmů středové úsečky, osa úsečky. Opakování konstrukce obdélníku s vyznačením středů úsečky, opakování výpočtu obvodu.
AJ - digitální čas, slovíčka - desítky, uč. 39

 

Týden 2.4. - 5.4. 2024 

Pondělí
Velikonoční pondělí

Úterý
ČJ - sloupečky, slova po třídě - koncovky podstatných jmen rodu M, uč. str. 84/cv.8 do sešitu - opis, skolakov.eu
PŘ -
 Oběhová soustava, trávící soustava, potravinová pyramida, zuby
INF - Zvuková přehrávka, vložení zvukové přehrávky do QR kódu a pak i do projektu

Středa
ČJ -
Sloupeček - procvičování rodu M, práce na koberci - nové učivo - SLOVESA (rozdělení sloves), zápis do sešitu, ústně karty - třídění sloves, zalaminovaná tabulka - přiřazování, třídění sloves, skolakov.eu. Čtení z čítanky.
VL - Přemyslovci - Svatý Václav
AJ - Very hungry caterpillar story, PS 37

Čtvrtek
ČJ -
 diktát (uč. str.82/cv.11), folie uč. str. 86/cv.3, karty po třídě - určení u sloves zda jde o určitý tvar či neurčitý. PS str. 24. DÚ - sloupeček - procvičování r. M, opravit diktát.
M - římské číslice. Společná kontrola a rozbor chyb v pracovním listu, procvičování v PS str. 36/cv.1,2,3,4 (rychlejší i cv. 5,6,7). Početní král na násobení a dělení. Písemné násobení a dělení využité ve slovních úlohách - PS str. 26/cv.4,5 (rychlejší i cv. 3).
AJ - Very hungry caterpillar story + příprava pomůcky, uč. 37 - práce s textem

Pátek
M - Prohlubování početních operací do 1 000 000 ve slovních úlohách - PS str. 27/cv.3,4. Římské číslice - prohlubování učiva při práci v pracovním listu.
AJ - Very hungry caterpillar story - nácvik čtení

 

Týden 25.3. - 27.3. 2024 

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, sloupečky - procvičování (koncovky rodu M). Skolakov.eu - na známky. Uč. str. 81/cv.5 - opis do sešitu. Karty po třídě - mazací tabulka. PS - 20 - 22.
PŘ 
- Člověk - dýchací soustava

Úterý
ČJ - sloupečky - procvičování koncovek r. M, Ž, S. Ústní doplňování koncovek + hlasité zdůvodňování. Uč. str. 83/cv.2 - do sešitu. Ústně uč. str. 83/cv.4. PS žlutý malý.
PŘ -
 Dýchací soustava, oběhová soustava
INF - Tvorba svého PC (papírová podoba)

Středa
ČJ -
Skolákov.eu - procvičování koncovek podstatných jmen rodu M, PS - malý žlutý, opis do sešitu uč. str. 83/cv.2 - poslední 2 řádky.
M
 - Společné vyhodnocení matematické soutěže Klokan - kategorie Klokánek. Písemné násobení  dvojciferným a trojciferným číslem - opakování. PS str. 18/cv.1. Nakopírované pracovní listy. Slovní úlohy - procvičování násobení, dělení, o x více/méně, x krát více/méně. Římské číslice - prohlubování.

AJ - Easter - pracovní list, Procvičování na PC

Čtvrtek
Velikonoční prázdniny

Pátek
Velikonoční prázdniny

 

 

Týden 18.3. - 22.3. 2024 

Pondělí
ČJ - komunitní kruh, cvičení - PL (živ./neživ. + vzor). Mazací tabulka - karty po třídě. Uč. str. 79/cv.3 - do sešitu. PŘEDSEDA, SOUDCE - vysvětlení, zápis do sešitu, sloupečky. DÚ: Sloupečky str. 43 (2 sloupečky vzor Pán)
PŘ - 
Člověk - první pomoc při lehkých úrazech

Úterý
ČJ - PS - předseda, soudce - str. 20. Uč. str. 80/cv.3,4 - společně tabule  + sešit. Sloupečky - procvičování vzorů podstatných jmen r. M
PŘ - Kosterní soustava
VL - Velká Morava
INF -
 Práce na svém projektu - úprava textu do bloku, kopírování.

Středa
ČJ -
 PS str. 20 - 22, sloupečky vzoru PÁN (opětovné opakování), karty po třídě - mazací tabulka, skolakov.eu
VL - Velká Morava - Cyril a Metoděj - dokončení
AJ -  kontrola PS 35, uč.36 - reading comprehension, DÚ čtení nahlas 

Čtvrtek
ČJ - 
diktát, procvičování koncovek rodu M. DÚ - oprava diktátu
M - společná kontrola samostatné práce z předešlé hodiny. PS str. 20/cv.1,2. Opakování dělení dvojcifer. číslem se zbytkem - PS str. 20/cv.4. Samostatná práce na známky - PS str. 20/cv.3, někteří i cv. 5. Násobení dvojciferným číslem - PS str. 17/cv.1
AJ - telling time, uč.37 , AB 36 - reading, describing school schedule

Pátek
M - Matematický klokan - kategorie Klokánek. Geometrie - opakování a procvičování výpočtu obvodu obdélníka.
AJ - 
AB 37 - my school, my class, I can click my fingers - chant

  

Týden 11.3. - 15.3. 2024 

Pondělí
ČJ - komunitní kruh, cvičení  - opis slov do sešitu - určení živ./neživ. + vzor r. M, PS str. 17. Zápis do sešitu - vzor HRAD - LES, karty po třídě - doplňování koncovek (mazací tabulka). Skolakov.eu - procvičování
PŘ - 
Člověk - společné znaky, v čem se lidé od sebe liší.

Úterý
ČJ - Karty po třídě - doplňování koncovek r. M (podle vzorů). Uč. str. 76/cv. 2,4 - do sešitu. PS velký str. 18. Práce na koberci - určování živ./neživ. + vzor - doplnění koncovky (slova z uč. str. 77/cv.8). PS malý - pokračování
PŘ - člověk - denní režim, digitální hodiny, rozdělení dne
VL - Pravěk
INF -
 Sestav si svůj počítač

Středa
ČJ -
 PS malý, IA Tabule - cvičení na vzory r. M. Uč str. 78/cv.3 - ústně, mazací tabulka - převedení slov do daného pádu a čísla: šimpanz 1.p.č.mn., Němec 3.p.č.j., vítěz 7.p.č.mn., prodavač 6. p.č.mn, cíl 6.p.č.j., ječmen 7.p.č.j.). PS str. 19 velký
VL - Slované - Kupec Sámo
AJ -  nová slovní zásoba - rozvrh hodin

Čtvrtek
ČJ - 
Diktát, skolakov.eu, sloupečky - koncovky vzorů podstatných jmen r. M
M - opakování a procvičování násobilky - početní mrazík na známky. Procvičování písemného násobení a dělení se zbytkem i bez. PS str. 19/cv.3,4. Práce na nakopírovaném pracovním listu. Geometrie - opakování učiva kolmice a rovnoběžky - nakopírovaný pracovní list. Opakování konstrukce čtverce a obdélníku, procvičování výpočtu obvodu čtverce, zavedení výpočtu obvodu obdélníka.
AJ - procvičování výslovnosti slovní zásoby, telling time - do sešitu, celá, půl, AB 34

Pátek
M - Písemné dělení se zbytkem. Kontrola sl. úlohy - PS str. 19/cv.5. Samostatná práce - PS str. 20/cv.1 (klasifikováno za samostatnost a správnost, velká snaha). Rychlí - sl. úloha - PS str. 20/cv.2
AJ - 
procvičování výslovnosti slovní zásoby, telling time - celá, půl, SB 35, DÚ slovíčka na zkoušení

 

Týden 4.3. - 8.3. 2024 

Pondělí
ČJ, PŘ - Komunitní kruh. Dalton - Jaro, Astrid Lindgrenová

Úterý
ČJ - Rozřazování slov dle životnosti, cvičení do sešitu - živ/neživ. PS str. 16. Uč. str. 75/cv.5 - ústně, 75/cv.6 - ústně - pak do sešitu
PŘ - Test: Horniny a nerosty, člověk - vlepení zápisu do sešitu
INF -
Úložiště

Středa
ČJ -
 Diktát, opakování vzorů podstatných jmen
VL - VV - Požární ochrana očima dětí
AJ -  práce s komiksem, list - opakování 4.- 6.lekce

Čtvrtek
ČJ - 
Malý PS - rod mužský, karty po třídě - určování vzorů, cvičení do sešitu - určit životnost + vzor, PS. DÚ - opravit diktát
M - Písemné sčítání a odčítání s přechodem i bez přechodu do milionu. PS str. 15/cv.1,2. Slovní úlohy o x více - PS str. 15/cv.3. Rychlejší - procvičování římských číslic - PS str. 36. G - kontrola DÚ, prohlubování konstrukce čtverce pomocí rovnoběžek a kolmic. Vyvození vzorce pro obvod čtverce + procvičování.
AJ - opakování učiva 4.-6.lekce, příprava na test

Pátek
M - Slovní úlohy o x méně, písemné sčítání - PS str. 15/cv.4. Písemné dělení se zbytkem i beze zbytku, kontrola zkouškou. PS str. 19/cv. 1,2. G - konstrukce čtverce KLMN pomocí kolmic + výpočet obvodu.
AJ - 
TEST 2

 

Týden 26.2. - 1.3. 2024 

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, nácvik recitace na školní kolo. Procvičení koncovek r. Ž - města, karty po třídě. PL - i/y. PS - malý - rod Ž. Uč. str. 70/cv.7 - do sešitu, skolakov.eu - opakování rodu Ž.
PŘ - 
Vlastnosti látek - PS

Úterý
ČJ - Karty - opakování rodu Ž a jejich vzorů - koberec, PS malý - str. 17/dokončení, str. 18/celá. Sněží - vzory podstatných jmen r. Ž, PS malý - samostatná práce. Čtení.
PŘ - Test: vlastnosti látek. Horniny a nerosty - opakování
VL - 
Třídění odpadu, PL - opakování NP, CHKO, UNESCO
INF -
Práce na svém projektu

Středa
ČJ - 
práce na koberci - rod mužský - vzory  - vysvětlení životnosti, zařazování slov ke správným vzorům. Zápis do sešitu. PS str. 15. slova po třídě - určit vzor. . Uč. str. 72/cv.7.
VL - Test: NP, CHKO 
AJ -  pracovní list - počasí, dny v týdnu  

Čtvrtek
ČJ - 
práce na koberci - rozřazování slov dle životnosti/neživotnosti, třídění slov dle vzorů. PS malý - dokončování rodu Ž. Uč. str. 74/cv.2 - sešit. PS str. 16. PS malý, skolakov.eu/wordwall.net
M - Číselné osy do 1 000 000. Základní rovinné útvary - čtverec. Konstrukce čtverce pomocí kolmic.
AJ - dny v týdnu, tvoření příslovcí, překlad vět o počasí, procvičování slovní zásoby, DÚ - slovíčka ( voc.+list - počasí )

Pátek
M - číselné osy do milionu - procvičování. PS str. 3/cv.3,4, PS str. 4/cv.1,2. Pamětné + a - celých stovek a tisíců. PS str. 9/cv.1. G - konstrukce čtverce a obdélníku pomocí kolmic a rovnoběžek. DÚ - obdélník ABCD, a = 5 cm, b = 4 cm, rýsujeme pomocí rovnoběžek.
AJ - 

 

Týden 12.2. - 16.2. 2024 

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, nácvik recitace, mazací tabulka - určování vzorů rodu Ž. Wordwall, PS - rod ženský, společně str. 12/celá. DÚ: PS str. 13/cv.3,4. Práce se slovy - názvy měst, pohoří, řek - rodu ženského. Uč. str. 69/cv. 4 - dokončení do sešitu.
PŘ -
Vlastnosti látek - vlepení učiva

Úterý
ČJ - Uč. str. 70/cv.6 - folie, společná kontrola, diktát (70/cv.6), PS velký - dokončení cvičení r. ženského, recitace, čtení. DÚ: uč. str. 70/cv.6 (2 řádky) + doplnění vzorů (př. pytlíček s cukrovím (stavením), ...)
PŘ - test - skupenství látek. Seznámení s učivem - vlastnosti látek.
VL -
NP a CHKO - opakování
INF -
Dvojková soustava, převádění čísel do dvojkové soustavy

Středa
ČJ -
karty - města  jejich vzory, doplňování i/y - města. PL - i/y. Uč. str. 70/cv.7 - 2 řádky, recitace, čtení. DÚ: každodenní čtení - čtecí karta, opravit diktát
VL - NP, CHKO + PL - opakování
M - Převody jednotek hmotnosti
AJ -  St.Valentine´s day - prac.list, DÚ - slovesa - kartičky - zkoušení

Čtvrtek
ČJ -
třídní kolo recitační soutěže - zkoušení básniček na známky
M - Převody jednotek objemu. PS 1. díl str. 39. Procvičování římských číslic. PS 1. díl str.40. G - Rýsování čtverce a obdélníka. Seznámení  - kruh, kružnice.

AJ - new vocabulary - weather, SB 28, AB 28

Pátek
M - Číselné osy do milionu. G - Prověrka: úsečka, polopřímka, čtverec, obdélník, kružnice.
AJ -
popis osoby, věty do sešitu, DÚ list se slovesy - vybarvit

 

 

Týden 5.2. - 9.2. 2024 

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, nácvik recitace, práce na koberci - vzory rodu ženského - přiřazování slov ke vzorům, sloupečky - koncovky podstatných jmen r. Ž. PS, cvičení - opakování mluvnických kategorií, vzory podstatných jmen.
PŘ -
Nerosty a horniny

Úterý
ČJ - PS malý - rod Ž, sloupeček - opakování vzorů r. S, Ž (1. společně, 2. za DÚ), koberec - vzory (třídění), nácvik recitace
PŘ - 
Nerosty a horniny - dokončení, video, PS 24 - 25.
VL -
NP, CHKO - prezentace powerpoint, vlepení zápisu, povídání si
INF -
Datová Lhota - viry útočí

Středa
ČJ -
mazací tabulka - určení vzorů r. Ž, wordwall.com - cvičení na procvičení koncovek r. Ž a jejich vzorů. Práce na koberci - rozřazování slov ke správných vzorům rodu Ž. Uč. str. 65/4b - opis. Recitace. DÚ: učit se básničku zpaměti
- Unesco - památky světového dědictví
M Hodiny - digitální i ručičkové - procvičování z okopírovaných PL
AJ - slovesa - karty, AB 26 - popis fotek - pres.continuous, You are my sushine - song

Čtvrtek
ČJ - 
Dalton - Masopust + Vodění medvěda s maskami (děti v maskách, kostýmech)
M - Hodiny - digitální i ručičkové. Převody jednotek délky: mm, cm, dm, m, km. PS 1. díl str. 36, 37. G - délka úsečky - měření, rýsování, porovnávání.

Pátek
M - Převody jednotek délky a hmotnosti. PS 1. díl str. 38, 39. Seznámení s převody hmotnosti.
AJ -
slovesa - karty -list 1 - DÚ napsat český výraz na druhou stranu, práce s textem SB 27, AB 27

 

Týden 29.1. - 2.2. 2024 

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, sloupeček - i/y - vzory rodu Ž, koberec - přiřazování slov ke vzorům, doplňováni i/y. PS malý - upozornění na 7. p. mn. č. vzoru žena - se ženami - měkké i. PS velký str. 10/cv.4,5. Práce na počítači.
PŘ -
Nerosty a horniny

Úterý
ČJ - slova - děti přiřazují vzory r. Ž, sloupeček, wordwall. Uč. str. 64/cv.2 do sešitu. PS malý/velký.
PŘ - 
Nerosty a horniny
VL -
Opakování, test
INF -
Kahoot - registrace na školní mail, tvoření vlastního projektu v Kahoot.

Středa
ČJ, 
- Deskové hry
M - Poč. Porovnávání čísel do 100, +, - do 100 - procvičování.
AJ - SB 26, present continuous

Čtvrtek
Muzeum Zlín, IQ Festival Play Zlín

Pátek
Pololetní prázdniny

 

Týden 22.1. - 26.1. 2024 

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, PS velký - pokračování v kapitole střední rod - vzory: město, moře, kuře, stavení. Ústně z uč. str. 60/cv.5 - vzory, 61/2, 61/3 - poslední 2 řádky přepis. Wordwall - procvičení gramatiky vzorů r. S. PS str. 7/1, 8/2,4 - na známky. Skolakov.eu
PŘ -
Neživá příroda - skupenství látek

Úterý
ČJ - Diktát, cv. 49/17 (okopírované cv. - vlepení do sešitu, doplnění), sešit - opis slov z tabule, doplnění mluvnických kategorií (pád, číslo, rod, vzor)
PŘ - 
pokusy
VL -
test (počasí, podnebí, zemědělství, půda), Nerostné bohatství, průmysl. (příští týden test v ÚT - Nerostné bohatství, průmysl)
INF -
práce se společným emailem - zasílání zpráv. Opakování - zkopírování obrázků, dokumentů. Vkládání a odstraňování ze složky. Tvorba projektu.

Středa
ČJ -
Cvičení - sešit - opakování i/y a vzorů r. S. Práce na koberci - seznámení s rodem ŽENSKÝM (vzory) - vzory, přiřazování slov ke vzorům, doplňování do slov i/y - podle vzorů. PS str. 9/cv.1,2,3. DÚ: oprava diktátu
- Vesmír - test, Nerosty a horniny - PS
M - Násobení s nulami, početníček str. 28. Písemné násobení jednociferným a dvojciferným činitelem. Poč. str. 29, 30.
AJ - new vocabulary - On holiday SB 24

Čtvrtek
ČJ - 
Rod ženský - slova po třídě - určování vzorů, sloupečky - vzor žena, růže - společné určování a skloňování vzorů, doplňování koncovek. Zápis do sešitu - Rod ženský, PS - malý. DÚ: PS velký/cv.1,2,3, připomínám opravu diktátu.
M - Poč. str. 30,31. Písemné násobení a dělení s nulami. 
G - Opakování: přímka, polopřímka, úsečka, poloha dvou přímek v rovině. Rýsování rovnoběžek.
AJ
- On holiday SB + AB 24

Pátek
M - Poč. str. 32, 33, 36. Písemné dělení, závorky, počítání s nulami.
AJ -
přítomný průběhový čas , SB 25 +AB 25/1, zkoušení - My village 

 

Týden 15.1. - 19.1. 2024 

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, PS malý - dokončení r. S. Cvičení - vlepení do sešitu ČJ 1 - tvary slov - vzory r. S - opakování na písemnou práci. Mazací tabulka - slova po třídě. Velký PS - r. S. Sloupečky - str. 32. Práce na počítači. DÚ: doplňovačka  - procvičovací diktát na zítřejší písemnou práci.
PŘ -
Kosmická tělesa

Úterý
ČJ - Pololetní písemná práce
PŘ - 
Dokončení Vesmíru - příští týden test (Vesmír)
VL -
Počasí a podnebí
INF -
Práce s obrázkem - využití různých nástrojů. Založení společné e-mailové adresy.

Středa
ČJ - 
Sloupečky - Vzory podstatných jmen r. S - doplňování i/y - společná kontrola/na známky. Vykreslovačka. DÚ: uč. str. 61/cv.3 - 2 řádky do sešitu.
VL - Zemědělství. Vlepení zápisu - Nerostné bohatství, průmysl. Příští týden testík: Počasí, podnebí, zemědělství (půda)
M - Opakování a procvičování na test.

AJ- popis města/ vesnice, uč.22, PS 22 - our village

Čtvrtek
ČJ - 
PS str. 3 - 8 (vlastním tempem, samostatně plní úkoly a cvičení), uč. str. 60/cv.5 - ústně. DÚ: uč. str. 59/cv.2 - do sešitu
M - Pololetní písemná práce z M

AJ - plán Sazovic + popis - nácvik čtení, uč.23 - práce s textem

Pátek
M - Zaokrouhlování do 1 000 000. Římské číslice, počítání s nimi.

 

 

V úterý 16. 1. - Pololetní písemná práce z ČJ
Ve čtvrtek 18. 1. - Pololetní písemná práce z M

 

Týden 8.1. - 12.1. 2024 

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, Podstatná jména - opakování rodů, čísla, pádů. Vysvětlení - koncovky podstatných jmen (vzory). Práce na koberci - seznámení , vyhledávání rodu S, přiřazování slov ke vzorům. PS str. 3 (II. díl). Slova po třídě - mazací tabulka - přiřazování slov ke vzorům. Zápis do sešitu, vykreslovačka. DÚ: učit se zpaměti PÁDY.
PŘ -
Vesmír - Měsíc

Úterý
ČJ - Práce na koberci - vzory podstatných jmen, zařazování slov dle vzorů, doplňování I/Y. Slova po třídě - doplňování I/Y. PS str. 2, 4, 5. Uč. str. 57/cv.3 - sešit. DÚ: Dokončení uč. str. 57/cv.3 - sešit
PŘ - 
Vesmír - Slunce
VL -
Vodstvo, vodní nádrže, přehrady. Ve středu 17. 1. - test - řeky (slepá mapa), test - vodstvo, přehrady, nádrže.
INF -
Klávesnice - malá velká písmena, Enter, Backspace, CapsLock, Shift, mezerník. Psaní ve Wordu - úpravy textu - nadpis (typ písma, velikost písma, barva, zvýraznění, , podtržení, zarovnání vlevo, uprostřed, vpravo, textové efekty). Používání zkratek na textu: kopírování CTRL+C, vložení CTRL+V, vyjmutí CTRL+X. Uložení dokumentu do své složky. Vyhledání obrázku, zkopírování obrázku do wordu, úprava obrázku - práce s obrázkem a jeho nástroji (s obrázkem budeme pracovat i příště).

Středa
ČJ -
Práce v novém pracovním sešitě - Koncovky podstatných jmen - město, moře. Koberec - přiřazování slov, uč. str. 58/2 - sešit.
VL - Vesmír - Země, střídání ročních období.
M - Slovní úlohy. PS str. 32, 33 (34)

Čtvrtek
ČJ - 
PS malý červený - po str. 9 (koncovky podstatných jmen rodu Středního), skolakov.eu/wordwall.net - procvičování pravopisu koncovek r. S.
M - PS - Pamětné dělení pomocí rozkladu, str. 34.
M - G -
Zopakování a dokončení polopřímky a polopřímky opačné. Kolmice - rýsování kolmic, kolmice v bodě na přímce, kolmice v bodu k přímce

Pátek
M - PS str. 34 - slovní úlohy 4, 5, str. 35/cv. 1, 2. Pamětné dělení pomocí rozkladu. Roznásobení závorky (35/4 - písemné dělení jednociferným dělitelem).

 

Týden 1.1. - 5.1. 2024 

Pondělí
STÁTNÍ SVÁTEK

Úterý
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Středa
ČJ - 
Komunitní kruh, čtení z čítanky (str. 70 - 71)
VL - Vodstvo na území ČR, přehrady, nádrže
M 

Čtvrtek
ČJ - 
Sněží - procvičování VS i/y, ústně uč. str. 41/cv.1. Podstatná jména - určování rodu a čísla - vysvětlení, cvičení do sešitu.
M - PS str. 32 - Kombinované početní operace se závorkami, numerické i slovní úlohy. G - dovednosti v rýsování, opakování probraného učiva.
INF - Klávesnice, využití Enter - jako potvrzení. Vytvoření QR kódu, uložení QR kódu do své složky. Kopírování a přetahování ze složky do složky.

Pátek
M - Pamětné násobení pomocí rozkladu PS str. 33/cv.1, 2, 3. G - Opakování rýsování kolmic. Opakování: polopřímka, polopřímky opačné.

 

Týden 18.12. - 22.12. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh. Návštěva místního muzea - Vánoce
PŘ - Zvířata v zimě, PS str. 17, 18.
MA - Násobení a dělení 10, 100, 1000. Zaokrouhlování. PS str. 30 - 32.

Úterý
ČJ - procvičení i/y, uč. str. 41/cv.6 - sešitu, vykreslovačka, PS str. 38 - 39 - některá cvičení
VL - Vodstvo

Středa
ČJ, VL - Dalton - Vánoce 1
M - Početníček str. 24/1, kontrola PS.
AJ - Christmas vocabulary, Toys, Jingle bells song

Čtvrtek
ČJ - Dalton - Vánoce 2
M -
Početníček str. 25 - písemné sčítání
INF - 
AJ - 
Christmas - There is/are , We wish you a merry Christmas song

Pátek
Třídní vánoční besídka

 

Týden 11.12. - 15.12. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, VS po V - zopakování, uč. str. 34 - žlutý a modrý rámeček, folie 34/3. sloupeček na procvičení i/y. Opis 2 řádky 35/cv.2. PS str. 29
PŘ - Lesní patra
MA 

Úterý
ČJ - Hra "Já mám, kdo má", slova po třídě, uč. 35/cv.5 - ústně, PS str. 29 - 30.
VL - Pohoří - u tabule, vodstvo. Lepení zápisu do sešitu.

Středa
ČJ - VS po Z, folie 36/3. Wordwall - opakování vyjmenovaných slov. Dokončení PS str. 29 - 31, skolakov.eu - procvičování.
VL - Pohoří, vodstvo - zkoušení u tabule. Vodstvo - seznámení s novým učivem.
M - 
AJ - 

Čtvrtek
ČJ - folie 38/6, sloupeček - opakování VS + na známky, opis do sešitu 38/9, PS str. 36 - 37 - Podstatná jména, slova po třídě - vyhledávání podstatných jmen. Skolakov/wordwall.
M - 
INF - tvoření QR kódů
AJ - 

Pátek
M -
 
AJ - 

 

Týden 4.12. - 8.12. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, VS po L - zopakování, vyhledávání a zapisování významu těchto slov: VLYS, LYRA, LYCEUM, OLYMPIÁDA - sešit ČJ1. Doplňování i/y do sloupečků u VS po L. PS str. 24/celá, opis z uč. 29/4. DÚ PS str. 25/cv.1
PŘ - ve středu bude TEST (živočichové). Dneska jsme na něj opakovali.
MA - Povídání o adventu

Úterý
ČJ - VS po M - zopakování, folie uč. str. 31/1. Karty - i/y po M (ústně). Zápis do sešitu( slova: MYS, MYRTA, MÝTUS, MYKOLOGIE) - vypsat ke slovům význam slova. Doplnění i/y do sloupečků VS po M. PS str. 25, 26. Slova po třídě - mazací tabulka - procvičování VS po M, opis z učebnice do sešitu ČJ 1 str. 31/cv.2 (2 řádky)
VL - Pohoří ČR, nížiny, vodstvo ČR

Středa
ČJ - Wordwall.net - opakování VS po P, uč. str. 32 - přečtení žlutého a modrého rámečku, folie 32/3. Sešit - význam slov - pyré, pyžamo, pyramida. Sloupeček - doplňování i/y VS po P (2 sloupečky na známky). PS str. 26 (kdo nestihl, dodělává si za DÚ)
 - Test - Živočichové
M - Dělení s 0, písemné násobení s trojciferným číslem - početníček.
AJ - 

Čtvrtek
Vánoční edukativní program UH (Rochus)
AJ - 

Pátek
ČJ -
Zopakování VS po S, práce ve dvojici - přiřazování VS po S k příbuzným. Uč. str. 33 - žlutý a modrý rámeček, folie 33/3. Sešit - význam slov: symbol, systém, symfonie, sympatie. Sloupeček - doplnění i/y, PS str. 28. Skolakov.eu
AJ - 

 

Týden 27.11. - 1.12. 2023

Pondělí
Přerušený provoz školy

Úterý
ČJ - Vyjmenovaná slova po B, přesmyčky, hra - VS po B, práce ve dvojici - doplňování i/y, PS - VS po B, příbuzná slova ke slovu BÝT. DÚ: i/y - sloupečky (str. 13,14)
 - Obratlovci
VL 
- Povrch ČR

Středa
ČJ - opakování VS po B, sloupečky - VS po B. Vyhledávání slova s Y po B: labyrint, babyka, babylon. Slova po třídě - opis, doplňování i/y. Ústně uč. str. 28/cv.:6. DÚ: 28/cv.6 - 2 řádky
VL - opakování
M - upevňování písemného dělení jednociferným dělitelem; procvičování písemného násobení jednociferným činitelem
AJ - 

Čtvrtek
ČJ - Komunitní kruh. Opakování VS po L. Test - VL - Mapy, plány, orientace v krajině.
M - písemné násobení jedno i dvojciferným činitelem; písemné dělení; trénování na PC - skolakov.eu; onlinecviceni.cz
INF - digitální stopa - význam, důsledky; odstranění složky do koše, vysypání koše; přesouvání na ploše,...; malování s 2D obrazci - poznávání různých funkcí při vybarvování
AJ - 

Pátek
M - násobení a dělení s nulou na konci (typu - 300 . 10; 56 . 100...) - společně i samostatně; procvičování na PC (onlinecviceni.cz) DÚ - Početníček str. 4/3 + str. 14 celá
AJ - 

 

Týden 20.11. - 24.11. 2023

Pondělí
ČJ, PŘ - Dopravní hřiště
MA - orientace na číselné ose; obrázkové šifrování

Úterý
ČJ - PL - opakování  vyjmenovaných slov, PL - Ě/JE. Slovesa - vyhledávání sloves mezi ostatními slovy (koberec), cvičení do sešitu - slovesa - os., čísla, čas. 
 - Obratlovci + DÚ - odpověď na dvě otázky v sešitu u obratlovců
VL 
- Orientace v krajině, v přírodě, směrová růžice. Příště bude test.

Středa
ČJ - Diktát - ě/je. Slovesa - věty po třídě, žáci vyhledávají ve větách slovesa, pak slovesa přepíší do sešitu - určí u nich OSOBU, ČÍSLO, ČAS. 
VL - Celé Česko čte dětem
M - Písemné odčítání do 10 000; DH Domino na malou násobilku
AJ - opakování učiva - minitesty 1,2, práce na PC

Čtvrtek
ČJ - Vyjmenovaná slova - PS str. 21,22, učebnice str. 26 - 27 - zopakování vyjmenovaných slov po B, 26/4 - přesmyčky, vlepení příbuzných slov "být" do sešitu, koberec - VS po B.
M - procvičování písemného dělení - společné opakování jednotlivých kroků; opakování pamětného dělení se zbytkem; násobilka
INF - Složka - význam, založení složky, pojmenování; seznámení s aplikací Malování - vyzkoušení různých funkcí, uložení.
AJ -
Be healthy - vocabulary, nácvik plynulého čtení v rytmu uč.14

Pátek
M - vyvození písemného násobení dvojciferným činitelem - společně i samostatně; DH "Domino trochu jinak" - formou hry upevňování násobilky
AJ - Be healthy - nácvik plynulého čtení v rytmu uč.14, PS 14, uč.+PS 15, DÚ čtení 14

 

Týden 13.11. - 17.11. 2023

Pondělí
Plavání

Úterý
ČJ - Komunitní kruh, karty na koberci - obrázky - skupiny slov s JE. Říkání slov zpaměti, PL - procvičování JE/Ě, 1 sloupeček na známky. Cvičení do sešitu - procvičení Ě/JE - známkované, wordwall, zvedání karet JE/Ě, třídění slov Ě/JE - koberec. PS str. 17 - dokončení, str. 19 - cv. Ě/JE, skolakov.eu
 - Živočichové
VL 
- Mapa, plánek, vlepení zápisu.
MA
 - písemné násobení jednociferným činitelem; písemné dělení jednociferným dělitelem - společně i samostatně, se zpětnou kontrolou. DÚ:  PS velký Matýsek - strana 22 dokončit; str. 20/cv. 1,2,5 a str. 25/cv. 1,3. Celý domácí úkol rozdělit na 3 části - úterý, středa, čtvrtek. Vše žáci odevzdají v pondělí 20.11.2023

Středa
Plavání - závěrečné
AJ - 

Čtvrtek
Projektový den - DEN NARUBY

Pátek
STÁTNÍ SVÁTEK

 

 

Týden 6.11. - 10.11. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, karty s předponami/předložkami. Hra Sněží - procvičení předpon a předložek. Jmenování slov s kořenem -je- zpaměti. PS - dokončování str. 18, pokračování str. 19. PL
PŘ - Test Rostliny, čtení nové kapitoly Živočichové - učebnice
MA - vyvození učiva - Písemné dělení; společná práce u tabule i v lavici. DÚ - PL dělení se zbytkem (soustavné upevňování malé násobilky)

Úterý
ČJ - Jmenování slov se skupinou -JE- zpaměti, PL - procvičování, zalaminované karty - práce ve dvojici - tvoření slov se skupinami slov s -JE-. Okop. PL str. 21/cv.4. Procvičování slov na mazací tabulku, skolakov.eu
 - Živočichové - lepení zápisu, povídání si nad tématem
VL 
- mapa, plánek Sazovic
MA
 -  zaokrouhlování na tisíce; slovní úloha; pamětné sčítání a odčítání do 10 000 - samostatně; písemné dělení - společně

Středa
ČJ VL M -  Daltonské vyučování
AJ - 

Čtvrtek
Plavání
AJ - 

Pátek
M - Slovní úloha - samostatně; Písemné dělení - převážně společně. DÚ - PS Početníček str. 19
INF - Sběr a evidence dat - povídání o tom, kde se s tím můžeme setkat, jak to vypadá v praxi; práce na PC ne webových stránkách www.umimeinformatiku.cz (  Témata - Práce s daty - 4.ročník - Podtémata: Sběr a evidence dat - vlevo Cvičení - Rozhodovačka, Pexeso )
AJ - 

 

 

Týden 30.10. - 3.11. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh. Zopakování předpon ROZ-, BEZ-, VZ- (zdvojení/nezdvojení) - práce s tabulí, rozbor slov (předpona, kořen), okopírované cvičení 18/3. PS str. 16/cv.3 - ústně, karty - ústně, okopírované listy 18/4 - do sešitu - přepis, wordwall.net - předpony roz, bez, vz.
PŘ - Užitkové rostliny - povídání, wordwall.net - rostliny
MA - procvičování dělení se zbytkem; slovní úloha - samostatné řešení - společná kontrola

Úterý
ČJ - 19/4 - ústně, pak do sešitu, opakování předpon roz-, bez-, vz- : ústně - říkání "dohromady/zvlášť, wordwall.net - předpony. Seznámení s novým učivem - skupiny slov s -je-, -ě-. DÚ: učit se slova zpaměti. 
 - PL - rostliny, opakování rostlin na test (Test: v PO 6. 11.)
VL 
- Mapy a plány
MA
 -  písemné násobení jednociferným činitelem; zaokrouhlování na desítky a stovky.

Středa
ČJ - Skupiny slov BĚ/BJE, VĚ/VJE - společné povídání o těchto slovech - názorné obrázky, vlepení přehledové tabulky do sešitu. DÚ: učit se slova ze sešitu zpaměti. Třídění slov v lavici na Ě/JE + společná kontrola. Okopírovaný PL str. 17/cv.2. Mazací tabulka - slova po třídě - opis slov s Ě/JE. DÚ: okopírovaný PL str. 17/cv.3 - přepis do sešitu oranžového.
VL - Projekt "Dušičky"
M -  orientace na číselné ose do 10 000; zápis a čtení víceciferných čísel; zápis "pod sebe" - příprava na písemné sčítání více sčítanců. 
AJ - předložky - procvičení, pracovní list

Čtvrtek
Plavání
AJ -
uč.12 - překlad vět, popis místa

Pátek
M - dělení se zbytkem; orientace na číselné ose do 10 000; pamětné počítání

INF - Graf - definice, kde se s ním můžeme potkat, různé druhy grafů; učili jsme se z grafů vyčíst údaje. DÚ - v sešitě doplnit graf a odpovědět na otázky
AJ -
My house - There is - AB 12, překlad vět

 

Týden 23.10. - 27.10. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh. Diktát. Předpony ROZ-, BEZ, VZ-, předložka BEZ - koberec - tvoření slov, okopírované listy uč. str. 16/cv.2,3 ústně. DÚ: 16/3 opis do sešitu + opravit diktát.
PŘ - Rostliny - stonek, list, květ, plod, semeno
MA - pamětné počítání do 100; sčítání a odčítání celých stovek a desítek do 1 000; samostatně omalovánka na upevnění učiva

Úterý
ČJ - zdvojené souhlásky - rozlišování předpon a předložek; zápis v sešitě; cvičení do sešitu - roz-, bez-; ústní cvičení: předpona/předložka, určování v textu, PS str.16/cv.3.
 - stavba těla rostliny - list (jednoduchý, složený) - vyhledávání v atlasu rostlin; Květ - jeho části - seznámení
VL 
- opakování učiva a příprava na test
MA
 - složené slovní úlohy - společný úvod - samostatné dořešení; zpětná vazba - společná kontrola, vysvětlení chyb. DÚ - MA2 - oprava + podpis + obalit; MA1 - oprava + vyřešit slovní úlohu

Středa
ČJ - mazací tabulka - doplňování chybějících souhlásek - opakování zdvojených souhlásek. Procvičování učiva na PC www.skolakov.eu - stavba slova; určování předpon a předložek - písemně do sešitu str. 19/cv.3 (okopír. listy). PS str. 16
VL - test - kraje
M - opakování písemného odčítání trojciferných čísel; porovnávání čísel do 10 000; pamětné sčítání a odčítání do 10 000; DÚ: Početníček str. 11 a 12 celé, navíc, kdo nestihl - dokončí str. 10
AJ 

Čtvrtek
PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Pátek
PODZIMNÍ PRÁZDNINY

 

 

Týden 16.10. - 20.10. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh. Uč. str. 17/cv.2,3 - folie + tabule. Zalaminované karty - kořen slov - vyhledávání, třídění. Skolakov.eu - ČJ3 - Stavba slova - Kořen slov příbuzných, slova příbuzná, stavba slova.
PŘ - Houby - vlepení zápisu do sešitu, čtení v učebnici o houbách.
MA - opakování malé násobilky; písemné násobení

Úterý
ČJ - Předložky a předpony - vysvětlení, seznámení, práce s kartami - třídění na předložky a předpony, karty v lavici - předložky/předpony. Uč. str. 18, 19/cv.1, 2, 3 - ústně. Wordwall. DÚ: uč. str. 19/cv.3 - do oranžového sešitu
 - Rostliny - seznámení, zápis
VL 
- Kraje ČR - VE STŘEDU 25.10. 2023 - TEST KRAJE ČR
MA
 - číselná osa 1 000 - 10 000; malá násobilka; zaokrouhlování; rozvinuté zápisy čísel v desítkové soustavě - (4 . 1 000) + (7 . 100) + (5 . 10) + (3 . 1), ...

Středa
ČJ - Předložky a předpony - PS str. 14-15 + kontrola str. 14, wordwall - procvičování. Uč. str. 20 - ústně, sešit - opis zápisu. PS - pokračování. DÚ: PS str. 15/ cv.3 + cv.1 (dole), Juli DÚ (dodělávka): uč. str. 19/3 do oranžového sešitu. Ráďa DÚ: uč. str.20/cv.2 do sešitu ČJ1
M - opakování početních operací do 1 000; orientace na číselné ose do 10 000; zápis čísel; DÚ: PS str. 14/cv.1,2,3,4 + 12/1 - dokončit
AJ - předložky, místnosti domu

Čtvrtek
Plavání 
AJ - 
předložky, nábytek, uč.11, opak.čísel 11-20, bingo

Pátek
M - Ma diktát na násobení a sčítání; porovnávání čtyřciferných čísel - omalovánka; čtení víceciferných čísel. DÚ - procvičovat násobení a dělení (i mimo obor násobilky) zpaměti (př. 19 . 6; 51 : 3; 60 . 5; 280 : 4; apod.)        
INF - Dekódování - Kde je poklad?; Rozšifruj hledané slovo;
AJ - předložky, nábytek, AB 10-11

 

Týden 6.10. - 13.10. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh. Spisovná/nespisovná slova, slova citově zabarvená. Uč. str. 13/cv.2, str. 14/cv.1, str. 14/cv.2 - folie + kontrola
VL - referáty - kraje
MA - slovní úlohy - opakování postupu řešení; úlohy jednoduché i složené; společná kontrola - zpětná vazba

Úterý
ČJ - Slova nadřazená, podřazená/souřadná - vysvětlení, příklady, práce s tabulí. Mazací tabulka - slova po třídě = roztřízení do skupin - vymyslet slovo nadřazené + doplnit (vmyslet) další slovo souřadné ke slovům podřazeným. PS str. 9,10.
 - Houby, tvorba flipbooku
VL 
- Referáty - Olomoucký, Zlínský
MA
 - řešení slovních úloh - jednoduché i složené; procvičování násobení a dělení.

Středa
ČJ - Kořen, předpona/přípona. PS str. 13/1, tabule - práce se slovy z PS - hledání kořene. Práce na koberci - kořen/předpona/přípona. Uč. str. 17 - zápis do sešitu - kořen/předpona/přípona, tvoření slov a vyznačení kořene (pis, chod) + DÚ (vymysli pět slov s kořenem DĚL, pak vyznač barevně kořen). Dodělání str. 13 v PS
M - procvičování vztahů o několik více, o několik méně,....; slovní úloha - samostatná práce; pamětné opakování sčítání a odčítání do stovky. DÚ: PS str. 4 celá
AJ - čtení s porozuměním uč.8, Can he/she ...?

Čtvrtek
Plavání 
AJ -
 práce s komiksem uč. str.9, AB 9

Pátek
M - seznámení s grafem - co to je, kde se používá, apod.; písemné násobení jednociferným činitelem; kontrola
INF - Kód a kódování - kde se s kódy můžeme setkat, k čemu slouží; kódování pomocí obrázků - České pohádky - dekódování; DÚ - v sešitě zkusit dekódovat jednoduchou větu (za pomocí indicií)
AJ - vyvození nové slovní zásoby - in the house I.

 

Týden 2. 10. - 6.10. 2023

Pondělí
ČJ, VL, MA - Projektový den - svatý Václav

Úterý
ČJ - Komunitní kruh. Slova: hluchý, černý, rychlý, ostrá, smutný - co mají tato slova společného - přídavná jména, tvoření příslovcí, tvoření slov opačných - protikladných, souznačných - synonym. Opis z tabule do sešitu, uč. str. 11/cv.2 - sešit. Mazací tabulka - tvoření antonym a synonym.
- Podmínky pro život - podnebné pásy - DÚ - dokreslit obrázky k jednotlivým prostředím.
VL
- video - sv. Václav, kvíz, čtení z Lapbooku, referát: Praha
DÚ - připravit si referát na vybraný kraj ČR (Zlínský - Davča A., Moravskoslezský - Davča H., Olomoucký - Ráďa K., Jihomoravský - Nikča B., Pardubický - Terka K., Vysočina - Zuzka V., Praha - Robinek L., Plzeňský - Juli D.
MA
- písemné sčítání a odčítání do 1 000; správný zápis čísel pod sebe

Středa
ČJ - Slova protikladná, souznačná, jednoznačná, mnohoznačná - ústně, mazací tabulka - slova po třídě - zařazování slov - slova jednoznačná/ mnohoznačná. PS str. 7,8, uč. str. 13 - slova spisovná a nespisovná - cv. 1 - čtení, nahrazení nespisovných slov spisovnými, cv.2 - ústně.
M - písemné sčítání, odčítání, zaokrouhlování výsledků, odhady; procvičování násobení mimo obor násobilky
AJ - phonics, uč.6, AB 6

Čtvrtek
Plavání 
AJ -
psaní číslovek, phonics , mes-games sports, AB 7

Pátek
M - násobení mimo obor násobilky pomocí rozkladu; násobení s nulou na konci
INF - Bezpečně na internetu - Datová Lhota; pixel, rozlišení - seznámení. DÚ: dokončit PL pixelový obrázek  a PL skrytý obrázek
AJ - phonics, uč.7, AB 7 kontrola, překlad vět do sešitu

 

Týden 25.9. - 29.9. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh. Procvičování pádů, youtube - Hurvínek a pády. Práce na mazací tabulce - čísla pádových otázek. Běhačka - do tabulky ke správným pádům zapisují slova v různých tvarech. Práce do sešitu - opis slov - doplnění pádu (bez pastelek, pro štěstí, Davčo!, slunce, ve sklepě, s myší, u zvonice, o dětech). Mazací tabulka - vyhledávání ve větách, které byly rozprostřeny po třídě, ZSD. PS str. 21/cv.2,3.
VL 
- Vlastivědná čítanka - čtení + PL
MA - 
Opakování základních geometrických pojmů - rýsování, měření úseček, popis úseček, přímek, grafický součet úseček .

Úterý
ČJ - Mazací tabulka - pádové otázky, práce do sešitu - opis slov - doplnění pádu, čísla a rodu (na stole, u židle, stopy, bez Honzy). Uč. str. 26/cv.2 - ústně. Vykreslovačka
PŘ -
 Ukázka modelářského kroužku
VL - 
Vlastivědná čítanka + PL
MA - 

Středa
Exkurze ZOO Zlín Lešná

Čtvrtek
Státní svátek

Pátek
Ředitelské volno

 

Týden 18. - 22 .9. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, práce do PS slovní druhy - podstatná jména str. 4,5,6 + kontrola. Wordwall - spojky.
VL
- Doplňovačka - ČR, vlepení zápisu - území ČR, práce s učebnicí - vyhledávání informaci + zaznamenání do sešitu
MA -
jednoduché úsudkové slovní úlohy - typu: 7 tužek stojí 42 Kč. Kolik stojí jedna tužka?

Úterý
ČJ - uč. str. 9/cv.1 - přečtení článku, doplnění chybějících písmen - ústně, hledání sloves, určování VJ/S. Seznámení s skladatelem B. Smetanou - opery, život. Sova po třídě - seřazování dle abecedy (opery B. Smetany), wordwall - B. Smetana. PS str. 6/cv.1 a),f), str. 6/cv.2. Zopakování spojek a spojovacích výrazů.
PŘ -
 Podmínky života na zemi - Neživá příroda
VL -  DÚ - připravit si referát na vybraný kraj ČR (Zlínský - Davča A., Moravskoslezský - Davča H., Olomoucký - Ráďa K., Jihomoravský - Nikča B., Pardubický - Terka K., Vysočina - Zuzka V., Praha - Robča L., Plzeňský - Juli D.
Sousední státy ČR, významné dny ČR, Armáda ČR
MA -
opakování postupu při písemném sčítání a odčítání do 1 000 a procvičování; na koberci pamětné počítání 

Středa
ČJ - Zopakování ZSD - otázky (podmět + přísudek). Práce s tabulí  + opis vět - vyhledávání ZSD. PS str. 5/cv.11,12. Wordwall - spojky, vykreslovačka
M - opakování dělení se zbytkem, procvičování násobilky; číselná osa - spojovačka do 1 000
AJ

Čtvrtek
Plavání 
AJ - 

Pátek
M - opakování malé násobilky a dělení do 100; násobení mimo obor násobilky . typu: 18 . 6, 25 . 8, ...
INF - bezpečnost - zdraví uživatele PC; počítačová bezpečnost; části PC - myš, klávesnice, monitor; seznámení s textovým editorem
AJ

 

Týden 11. - 15 .9. 2023

Pondělí
ČJ - opakování slovních druhů - podstatné jméno, sloveso. Stavba věty. PS str. 2/cv.1. Práce na koberci - státy, hl. města, vlajky, jazyk. PS str. 2/cv.3, PS str. 3/cv.4
VL
- ČR - základní pojmy, vlepení zápisu do sešitu
MA -
orientace na číselné ose do 1 000, čtení čísel, porovnávání; procvičování pamětného sčítání do 1 000. DÚ Početníček - dokončit stranu 2

Úterý
ČJ - Folie uč. str. 6/cv.8, PS str. 3/cv.6, sešit - opis z uč. str. 7/cv.11.
PŘ -
Živá a neživá příroda - zápis do sešitu
VL - 
Místo, kde žijeme - ČR, práce s učebnicí
MA -
opakování matematických postupů při sčítání a odčítání do 1 000
AJ - představování se, povely ve třídě, opakování výslovnosti, uč.2-3, PS 2

Středa
ČJ - slova po třídě - opis na mazací tabulku - určování slovních druhů. PS str. 3,4. Opakování u/ú/ů - PS 4/9, práce s mazací tabulkou - u/ú/ů. Uč. str. 7/cv.13 (2řádky) - opis do sešitu.
M - práce na PC - opakování dělení se zbytkem; matematická hříčka "Jaké jsem číslo"
AJ - představování se, povely ve třídě, opakování výslovnosti, uč.4, PS 3, nová slovíčka 

Čtvrtek
Plavání 

Pátek
M - sčítání a odčítání celých stovek a desítek; Početníček str. 3 celá; opakování násobení a dělení, Početníček str. 5/ cv. 1,2
INF - "Jak zapnout a vypnout počítač", Piktogramy. DÚ do sešitu Informatiky "vyzdobit" první stranu - nakreslit nebo vystřihnou a nalepit obrázky související s předmětem ( počítač, tablet, mobil, .....) 
AJ - hudební nástroje, I can...., uč.4-5, AB 4-5

 

Týden 4. - 8 .9. 2023

Pondělí
Slavnostní přivítání školáků

Úterý
Třídnické hodiny

Středa
M - Didaktická hra - jaké jsme číslo, pamětné počítání
ČJ - didaktické hry, podepisování sešitů, PS, učebnic - obalování
AJ - seznámení, základní povely, pozdrav

Čtvrtek
Plavání

Pátek
M - orientace na číselné ose do 1000, porovnávání, matematické hříčky 

 INF - seznámení s novým vyučovacím předmětem