Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy > 4. ročník > Informace o učivu

Informace o učivu

Týden 24. - 28. 1. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, volné psané. PS str. 18/cv.2,3,4,5 - společná kontrola. Počítač - skolakov.eu.
MA - kontrola DÚ,  procvičování písemného odčítání do milionu, pamětné sčítání a odčítání do milionu. DÚ - PS str. 35/1, 4
AJ - procvičování výslovnost stejných skupin písmen, hodnocení prvního pololetí

Úterý
ČJ - Hra - hlídání gólů/trestňáků, uč. str. 81/cv.1 - sešit. PS str. 19/cv.2 str. 21/cv.4. Slova v terénu - mazací tabulka. DÚ: PS (okopírovaný malý) str. 15/cv.1,2
PŘ - závěr referátů o vesmíru
AJ - vyučovací předměty - slovní zásoba, uč. 34, doplňují cvičení https://games4esl.com/english-exercises/vocabulary-exercises/school-subjects/

Středa
ČJ - hra - lepačkovaná - vzory podstatných jmen, PS str. 19/cv.1,3,4. Práce na počítači - trenažér cvičení - koncovky podstatných jmen r. M, známkovací diktát. Práce ve dvojici - zařazování slov ke vzorům r. M. PS (malý - okopírovaný) - 15/cv.3
M - matematická rozcvička - dělení se zbytkem; společné zopakování základních jednotek délky a a vztahy mezi mini při převodu jednotek u tabule, procvičování na PC www.skolakov.eu  PL - samostatná práce převody jednotek
VL - vodstvo - dělení toků
AJ - nácvik výslovnosti nových slovíček, určování času, PS 34, práce na IT

Čtvrtek
ČJ - Hra - klál vzorů, PS (malý - str. 15/16 - pokračující cvičení, společná kontrola. Sloupeček - doplňování i/y. Slova po třídě - mazací tabulka. Počítač/wordwall. Vykreslovačka.
M - návštěva Krajské knihovny F. Bartoše ve Zlíně

Pátek
M - společné procvičování jednotek délky na koberci - ujasňování si jednotlivých pojmů ( mm, cm, dm, m ); v lavici samostatně jednoduché převody jednotek, pamětné dělení se zbytkem,. Řešení matematických hříček - slovní úlohy. DÚ - PL písemné násobení

 

Týden 17. - 21. 1. 2022

Pondělí
ČJ - Opakování na pololetní písemnou práci - vyjmenovaná slova, slovní druhy, ě/je, předložky, předpony, pády, rody a jejich vzory, mluvnické kategorie
PŘ - Referáty - Vesmír
MA - společné opakování poznávání hodin - manipulační hodiny. Samostatná práce - PL - poznávání času. Upevňování dělení se zbytkem.
AJ - procvičování otázek a odpovědí, hry a říkanky s aktuální  slovní zásobou, opakování učiva - poslechové cvičení uč.32

Úterý
ČJ - Pololetní písemná práce z ČJ
PŘ - Referáty - Vesmír
AJ - aktivity k procvičení slovní zásoby - povely, slovesa, otázky- odpověď, opakování učiva 4-6.lekce - PS 32-33

Středa
ČJ - Hra (město, moře, kuře, stavení) - doplňování slov. Vysvětlení - rod M, vzory předseda, soudce. PS str. 20/cv.1,2,3. Slova po třídě - žáci určují vzor. Vlepení tabulky do sešitu - 5. pád (vzor - muž, soudce). Uč. str. 80/cv.4 - do sešitu, vykreslovačka (indiánské hádání)
M - písemné dělení, násobení a dělení s nulou na konci. DÚ - PL sloupeček č. 141 a 142 - dělení se zbytkem.
VL - vodstvo (slepá mapa) - zkoušení

AJ - pololetní písemná práce - TEST 2

Čtvrtek
ČJ - PS str. 20/cv.1, str. 21/cv.2,3. Hra - práce ve skupině - určování vzorů u slov. Uč. str. 81/cv.5 - sešit, interaktivní tabule - wordwall. Sloupeček - vzory r. M + kontrola. PS (okopírovaný - Pravopis podstatných jmen) - str. 1,2. Kvarteto.
M - složená slovní úloha - samostatné řešení, procvičování učiva. G - rýsování podle daného postupu. DÚ - oprava slovní úlohy

Pátek
M - pololetní písemná práce a následný rozbor. Deskové hry na upevnění násobilky. DÚ - oprava pololetní práce + podpis.

 

Týden 10. - 14. 1. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, práce na interaktivní tabuli - wordwall - rody, třídění podst. jmen rodu M - životné a neživotné. PS str. 12/cv.4, str. 14/cv.9. Vysvětlení životnosti/neživotnosti, chodba - slova zapisují na tabulku - životné/neživotné. DÚ - tabulka - rozdělování na životné a neživotné - rod M.
M - procvičování písemného dělení - práce s mazací tabulkou, Pl + omalovánka
PŘ - Vesmír + referáty
AJ - minitest 5 - opakování učiva, nácvik a použití nové slovní zásoby - počasí, uč.+PS 28

Úterý
ČJ - slova (karty) - ústně (rozřazování na životné/neživotné - pomáháme si 1.a 4. pádem v čísle jednotném:  ten stůl, vidím stůl = nezměnilo, je to neživotné; ten drak, vidím draka ; slovo se změnilo, tedy je drak životný). Tabulka - u slov určit životnost/neživotnost. PS str. 15/2. Uč. str. 72/cv.6 - vypsat podstatná jména do sešitu ČJ1 - určit ROD (S, Ž, M)
PŘ - test - Louky, pastviny, pole; referáty - Vesmír
AJ - pracovní list - počasí - věty kladné, záporné, tázací, krátká odpověď, uč.29 - poslechová cvičení

Středa
ČJ - karty slov - žáci určovali u slov životnost a neživotnost slov. Vysvětlení vzorů a jejich rozdělení na tvrdé/měkké vzory r. M, a rozdělení na životné a neživotné vzory r. M. Mazací tabulka - karty po třídě - žáci určují vzor podstat. jmen rodu M. DÚ - PS str. 15/cv.3,4
MA - Zápis víceciferných čísel podle znázornění na řádovém počítadle - procvičování na mazací tabulku. V lavici samostatná práce - pamětné sčítání statisíců a desetitisíců Početníček str. 24 - individuální přístup. DÚ - Početníček str. 25 celá.
AJ - opakování základních komunikačních frází - otázka-odpověď, předložky, části těla, zkoušení - věty o počasí ( kladná, záporná, otázka ), AB 29 - poslechové cvičení, DÚ 32/1

 Čtvrtek
ČJ - karty slov - určování životnosti/neživotnosti u podst. jm. rodu M. Cv. - slova (netopýr, rozkaz, závoj, pilot, cirkus, olej, Viktor, ředitel, plášť, pytlák, král, rýč, Ital, přítel, jitrocel, zub, Francouz) opíšeme do sešitu a určíme u nich živ./neživ. a vzor. Vysvětlení vzoru PÁN - tvrdý vzor, ale v 3. a 6. p. č.j. je koncovka -ovi (měkké i), v 1. a 5. p. č.mn. - také měkké i. PS str. 16/cv.2,3,4. Práce s interaktivní tabulí - wordwall - procvičení vzoru PÁN. DÚ - Přepis - uč. str. 75/cv.7 - do sešitu - oranžového.
M - Geometrie - procvičování geometrických pojmů, upevňování správného postupu při rýsování. Polopřímky - opakování.

Pátek
M - Matematický diktát - násobení a dělení s nulou na konci. Pamětné  sčítání a odčítání do milionu ( př. typu 400 000 + 20 000, apod....) DÚ - zopakovat převody jednotek ( délky, hmotnosti, objemu a času )

 

 

Týden 3. - 7. 1. 2022

Pondělí 
ČJ - procvičování učiva ČJ září - prosinec prostřednictvím Kahoot
M - beseda o domácí přípravě, kontrola prosincové práce. Pl - upevňování násobení a dělení do 100.
PŘ - procvičování učiva PŘ/VL září - prosinec prostřednictvím Kahoot
AJ - práce s textem str.27, procvičování přít.průběhového času

Úterý
ČJ - Cv. do sešitu ČJ1 - u slov žáci určují rod a vzor. Sloupeček - doplňování i/y - pravopis koncovek podstatných jmen. Práce s tabulí, kontrola. DÚ: poslední sloupeček na i/y v PL
PŘ - Vlepení zápisu  - Vesmír, živé sledování Země prostřednictvím ISS, otáčení Země kolem své osy, kolem Slunce - video. Rozvržení referátů.
AJ - rozšiřování slovní zásoby - slovesa, present continuous, kontrola DÚ, AB 27

Středa
ČJ - Hra - Times up. Uč. str. 70/cv.7 - opis do ČJ1 - poslední dva řádky. Mazací tabulka - sousloví po třídě - vzory podstatných jmen, kontrola DÚ. PS (okopírovaný) - dokončení. Celkově dokončit tento PS a celý hotový odevzdat v pondělí 10. 1. Práce v PS - ČJ 2. díl - jakékoliv cvičení do str. 14
VL - Povrch ČR - práce s mapou. Práce s PS VL. Příští týden zkoušení u slepé mapy.
M - upevňování malé násobilky, dělení. DH Domino, desková hra Pohádka a strašidla
AJ - nácvik nové slovní zásoby - "The weather "

Čtvrtek
ČJ - Cvičení - vzory podst. jmen rodu Ž - ČJ1. Sloupečky - pravopis PJ r. Ž. Práce na interaktivní tabuli - procvičování i/y u koncovek rodu S, Ž. Uč. str. 70/cv.6 - do ČJ1 - zbytek dokončení za DÚ.
VL (výjimečně) - Vodstvo ČR - práce s mapou
M - procvičování násobení mimo obor násobilky, orientace na číselné ose do milionu, doplňování chybějících čísel.  DÚ Početníček - zadání mají děti v úkolníčku, soustavně upevňovat řady násobků.

Pátek
M - Matematický diktát - násobení a dělení; procvičování zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce - www.onlinecviceni.cz - 4 ročník; písemné dělení - opakování. DÚ - PS str. 27 a 30, MA diktát oprava a podpis.

 KROUŽEK DESKOVÝCH HER BUDE OD NOVÉHO ROKU BÝVAT VE STŘEDY 1/14 DNŮ. ZAČÍNÁME PŘÍŠTÍ STŘEDU 12. 1. 2022.

Týden 20. - 22. 12. 2021

Pondělí
Materiály, které jsou tu vloženy jako pdf. žáci obdrží během víkendu osobně (do schránek domů)
Jedná se o materiál: Daltonské pracovní listy s názvem "Vánoce 1"

MA - Domácí práce 3. - Početníček str. 16 a str. 17 - prosím o opětovné poslání splněného úkolu do večera. Děkuji. DÚ - Pracovní sešit str. 24/ cv. 1, 2 - vyřešený DÚ můžete zaslat dnes nebo nejpozději zítra do večera.


PS str. 19, 23, 24
Nalepit zápis do sešitu PŘ - barevně vyzdobit, přečíst

Úterý
Opět materiál, který je zde vložen jako pdf. obdrží žáci osobně do Vašich schránek domů. 

MA Domácí práce 4. - Početníček str. 18 a str. 19 - vyřešené stránky zaslat opět zpět na email. Děkuji

AJ - Christmas - toys, vocabulary - práce s písničkami - list + nahrávka v příloze, sloví zásoba - trénink na https://www.mes-games.com/christmas1.php

Středa
Dobrovolné úkoly - co splní, si políčko vykreslí. V lednu si žáci přinesou do školy. Můžou splnit všechno, něco a nemusí taky nic, je to dobrovolné. Jsou to úkoly na plnění za celý prosinec.


Týden 13. - 17. 12. 2021

Pondělí
ČJ - Přiřazování slov - měst rodu Ž ke správným vzorům. PS - Pravopis... str. 11 (klidně i 12). Interaktivní tabule - opakování rodu Ž - přiřazování slov ke správným vzorům. Sloupeček - koncovky podst. jm. r. Ž, vykreslovačka.
M - řešení slovní úlohy, procvičování a upevňování zaokrouhlování na desítky, stovky a tisíce
 - Dokončení zápisu Les, opakování na test
AJ -

Úterý
ČJ - Interaktivní tabule - vzory podst. jm. r. Ž, PS - Pravopis... str. 12 - 13. chodba - mazací tabulka - doplnění správného i/y na konci slova - určení vzoru. Vykreslovačka. DÚ - uč. str. 69/4 - 3 řádky do ČJ - oranžový
PŘ - test - Les
AJ -

Středa
ČJ - karty slov r. Ž - žáci určují správné vzory. Zapisování slov do sešitu - zařazení do správných vzorů. PS - Pravopis.... samostatná práce - žáci pracovali dle svého tempa (někteří už mají celý sešit dokončený). Sloupečky - na známky (doplnění I/Y. Vykreslovačka.
VL - Povídání o Vánocích - čtení povídek
M - PC www.rysava.websnadno.cz - upevňování zaokrouhlování na desítky a stovky, PS str. 23/ cv. 2
AJ -

Čtvrtek
ČJ - sešit ČJ1, zapiš datum: 16. 12., udělej si 4 sloupce (dle pravítka: ŽENA, RŮŽE, PÍSEŇ, KOST a tato slova, zařaď do správného vzoru: s vydram_, obydl_, k větv_, s mrkv_, o řeč_, bez hrušní, s mlýnicem_, pil_ (mn.č.), do Bratislav_, v Čáslav_, v Miroslav_, do Prah_, v Chrudim_.
Oranžový sešit - datum, do oranžového sešitu opiš tato slova, říkej si v duchu vzory. Nezapomeň na postup:
1. ukaž si na to slov v 1. pádě: TO,TA
2. řekni si slovo v 1. a ve 2. pádě (např. TA koza, bez kozy), zdůvodni si vzorem (např. TA koza, bez kozy, jako žena, bez ženy, tím pádem kozy (ženy) napíšeme tvrdé Y
Zde jsou slova na opis: chvilem__ usínal, půjdeme do škol_, v neděl_ je pouť, papír s koledam__, pod lavicem__ byl nepořádek, ve vs_ měli rozhlas, v básn__bývájí rýmy, na větv__ seděli vrabci, kobyl__ řehtaly, ulicem__šla vůně koláčů.
PS - Pravopis.... udělej si jedno další cvičení.
VL - Pročtení zápisu v sešitu - Vodstvo, vodní nádrže - barevně vyzdobit, podtrhat. Zkus si v PS udělat nějaká cvičení k této kapitole, použij k tomu (pokud máš) příruční mapu k učebnici (nebo tato adresa: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Czech_rivers_-_top_50.png ) - to co zvládneš udělat, udělej
M - Domácí práce - Početníček str. 13 a str. 14 - prosím o vyfocení a zaslání zpět ke kontrole do večera na email ciranova@sazovickaskolicka.cz

Pátek
M - Domácí práce 2. - Početníček str. 15 a str. 20 - prosím o vyfocení a zaslání zpět ke kontrole do večera na email ciranova@sazovickaskolicka.cz


Týden 6. 12. - 10. 12. 2021

Pondělí
ČJ - PS (okopírovaný) - koncovky podst. jmen - opakování str. 5. Zopakování pádů, práce na koberci + mazací tabulka - určování pádů u slov. Opis uč. str. 61/cv.3 - poslední 2 řádky do ČJ1. DÚ: PS (okopírovaný) str. 6/e)f)
M - kontrola domácích úkolů, procvičování  písemného odčítání do 10 000, dokončení PL se slovními úlohami. Zopakování převodu délkových jednotek - ústně.
PŘ - Povídání si o sv. Mikuláši
AJ - On holiday - new vocabulary, rozšiřování slovní zásoby - slovesa
Úterý
ČJ - PS (okopírovaný) - Pravopis podstatných jmen - str. 6 - dokončení. Sešit  - uč. str. 60/cv.5 - rozřazení dle vzorů. Koberec - seznámení se vzory podstatných jmen rodu Ž, rozřazování slov do daných vzorů
PŘ - Povídání + doplnění učiva Les
AJ - Návštěva místního muzea
Středa
ČJ - Procvičování koncovek u vzorů r. Ž, rozřazování slov do skupin dle vzorů. Mazací tabulka - práce se slovy r. Ž. PS str. 7. Interaktivní tabule - procvičování. Uč. str. 65/3 - sešit ČJ1
VL - Test - Mapy a plány, Orientace v krajině. Vodstvo ČR - zápis, vlepení, povídání.
M - procvičování a opakování učiva
AJ - rozšiř.slovní zásoby - slovesa, did hra - části těla, popis osoby, dovedností, os.údaje
Čtvrtek
ČJ - Přiřazování slov ke vzorům - práce na koberci. PS - Pravopis... str. 9,10. Interaktivní tabule - rod. Ž. Sloupeček - doplňování I/Y do slov - koncovky rodu S, Ž. . Chodba - mazací tabulka - zařazování slov do skupin I/Y - také u každého určit vzor. Přepis do oranžového sešitu - uč. str. 67/cv.3. Vykreslovačka. DÚ: PL (se sloupečky) označený sloupeček - doplnit správné I/Y - říkat si vzory podst. jmen - r. S, Ž
M - Procvičování a upevňování převodů jednotek délky.
Pátek
M - upevňování převodu jednotek délky - společně u interaktivní tabule - převody, odhady délky. V sešitě MA2 písemné násobení dvojciferným činitelem. Procvičování pamětného sčítání do 10 000, písemné sčítání víceciferných čísel. DÚ - Početníček str. 11 a 12.
 

Týden 29. 11. - 3. 12. 2021

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh. Podstatná jména - pád, číslo, rod, seznámení s novým pojmem VZOR. Zopakování pádů. PL - vyhledávání slov r. středního, přiřazování vzorů k podstatným jménům rodu středního, mazací tabulka. Ústně - kartičky slov - přiřazování vzorů, tabule - slova zařazujeme do skupin vzorů.
M - Řešení slovních úloh - vyvození chyb v postupu řešení - společně s tabulí opětovné zopakování základních kroků. DÚ - oprava MA Slovní úlohy + podpis, dokončení slovní úlohy v sešitě MA1.
PŘ - "Mapy a plány, orientace v krajině" - v úterý 7. 12. TEST. Zopakování učiva - Živočichové, test. PS str. 15/cv.6, 7, 8
AJ - reading activity str.22, PS 22, napsat a naučit se povídání o své vesnici

Úterý
ČJ - Opakování informací o podstatných jménech, co všechno u PJ určujeme, zopakování vzorů PJ rodu středního. Práce na tabuli - u slov: křeslo, rajče, hřiště, obydlí - jsme určili - PÁD, ČÍSLO, ROD A VZOR, zapsali jsme také do sešitu. Interaktivní tabule - rod střední. PS - okopírovaný - str. 2. DÚ - doplnění + opis cvičení do oranžového sešitu (děti mají cvičení vlepeno v úkolníčku) 
VL - Povrch ČR
AJ - shrnutí lekce - práce s příběhem - str.23, PS 23

Středa
ČJ - Karty slov - děti určují vzory (práce na koberci) - přiřazování slov ke vzorům, mazací tabulka - zadávám slova, děti na tabulku zapisují vzory slov. Sešit ČJ1 - vlepená tabulka se slovy, kde děti určují PÁD, ČÍSLO, ROD, VZOR. Cv. (okopírované) - vlepené do sešitu - doplňují vzory do závorek a také doplní správné i do slova.
VL - Povrch ČR - vlepení zápisu + doplnění 
M - matematická rozcvička - dělení se zbytkem, vyvození písemného násobení dvojciferným činitelem - společně s tabulí. DÚ - v sešitě MA2 - dokončit příklady na písemné násobení dvojciferným činitelem.
AJ - On holiday - výslovnost a přepis nových slovíček, uč.24, 

Čtvrtek
ČJ - Mazací tabulka - vzory podst. jmen r. S, ústně - ze sloves tvoříme podstatná jména r. S, ČJ1 - tabulka se slovy, kde se určuje PÁD, ČÍSLO, ROD A VZOR. Práce s interaktivní tabulí. PS (okopírovaný) str. 3,4. Indiánské hádání - vzory. Opis - uč. str. 61/cv.3 - do ČJ 1 (2 řádky)
M - převody délkových jednotek - zopakování postupů při převodu větších jednotek na menší a opačně - společně s tabulí. Procvičování na PC skolakov.eu, upevňování na PL v lavici. DÚ - nastudovat tabulku převodů - žáci ji mají u sebe.

Pátek
M - matematická rozcvička - dělení se zbytkem, zopakování postupu při písemném násobení dvojciferným činitelem, trénování na PC skolakov.eu. Procvičování písemného sčítání a odčítání - PL omalovánka. DÚ - PS str. 22/1,2,3 + str. 23/1,4

Týden 22. - 26. 11. 2021

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, volné psané na téma: "co mě rozveselí, když jsem smutný" (děti psaly na papír, vše, co je napadlo k tomuto tématu). Hra "lodě" - karty sloves - děti určují čas. Časování sloves - ústně, práce s tabulí (řídíme se tabulkami, které mají děti vlepeny v sešitech). Cvičení do sešitu - časování sloves - dokončíme zítra. Zítra nás také čeká diktát. Ve středu začínáme s vzory podstatných jmen rodu středního.
M - opakování a procvičování sudých a lichých čísel, společně na koberci. Samostatně v lavici - čtvrtletní opakování.
 - přesunuta na úterý
AJ - výslovnost slovíček - procvičení, předložky, uč.+PS 20

Úterý
ČJ - Práce na tabuli - časování sloves - uvedení infinitivu do správné osoby, čísla a času. Práce do sešitu - stejně jako na tabuli. Dokončení cvičení, které mají děti nalepené v sešitě - určení u sloves: os., čís., čas. Uč. str. 97/cv.6 - do sešitu ČJ1. Interaktivní tabule - spojky v souvětí. Diktát. Čtení.
 - Nový zápis, vlepení do sešitu  - Les (ekosystém) - povídání o tomto tématu - význam lesa, houby v lese - doplnění do textu zápisu. PS str. 14/2 ve spolupráci s Uč. str. 26
AJ - popis cesty, uč.21, PS 21

Středa
ČJ - článek - Lvi - přečíst (okopírovaný text) - vyhledat podstatná jména, rozdělit na mazací tabulku do tří sloupečků (TEN, TA, TO - rod mužský, ženský, střední). Chodí po třídě a zapisují opět do tří sloupečků na mazací tabulku daná slova - TEN, TA, TO. Povídání si nad tématem Podstatná jména - co to je, co všechno u nich určujeme. Práce s interaktivní tabulí. Čtení
VL -
M - rekaptulace čtvrtletního opakovacího testu - vyvození chyb, připomenutí pracovního postupu při zaokrouhlování. V lavici - písemné dělení jednociferným dělitelem - společná kontrola.
AJ - zkoušení slovíček, nácvik nové části slovní zásoby My town, uč.+PS 22

Čtvrtek
Dalton - Kryštof Kolumbus
M - sčítání a odčítání do 1 000 + zaokrouhlování na stovky - PC, na koberci pamětné počítání do 10 000

Pátek
M - slovní úloha - samostatná práce do sešitu, upevňování písemného dělení se zkouškou, trénování na webových stránkách skolakov.eu, na koberci pamětné počítání při řešení slovních úloh. DÚ - PS str. 26 - celá

Týden 15. - 19. 11. 2021

Pondělí 

ČJ - Komunitní kruh. Práce se slovesy (karty) - určování času, práce do sešitu. Hra: "Lodě". Sešit - práce s větou: hledání ZSD, VJ/S. Práce na inter. tabuli - časy sloves. Kahoot.
MA - čtení a zápis víceciferných čísel, orientace na číselné ose. Zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce - opakování základních pravidel při zaokrouhlování - společná práce na tabuli, samostatně na PL.
PŘ - Práce s učebnicí - živočichové. Souhrnné opakování ve skupinách.
AJ - Test 1

Úterý
Plavecký výcvik - sraz u školy v 7,20 hod.
AJ - uč.20, My town - slovíčka str.8, DÚ PS 20/1

Středa
17. 11. - Státní svátek

Čtvrtek
ČJ - Bingo - slovní druhy. Slovesa - určování času - každý samostatně (karty). Sešit - opis vět z tabule: Učebnice byla roztrhaná. Zítra bude Tomášek v hasiči. Počítač se rozbil, ale myš byla v pořádku. = u těchto vět jsme určovali PO + PŘS (ZSD), VJ/S, čas sloves. Cvičení - nakopírováno, vlepeno do sešitu - doplňování sloves v určitém čase, hledání ZSD. Hra "Lovci perel" - určování času sloves. Čtení. Časování sloves - lepení tabulky do sešitu - zápis osob do sešitu
MA - matematická rozcvička - písemné odčítání - PL.  Společně na koberci - hra s vícecifernými čísly (pamětná orientace na číselné ose), správný zápis čísel. DÚ - PS str. 14 - celá

Pátek
ČJ - čtení
M - matematický diktát - násobení a dělení mino obor násobilky, procvičování zaokrouhlování na desítky, stovky a tisíce. Řešení slovních úloh. Kontrola domácí přípravy.


Týden 8. - 12. 11. 2021

Pondělí

ČJ + PŘ - děti dostaly "pracovní listy", učebnice i PS do vašich schránek domu, kde je vše popsáno, co si mají udělat a co je potřeba vyfotit a zaslat zpět. Raději přikládám "pracovní listy" s úkoly i sem.

M - naskenované pracovní listy máte poslané v emailech.
AJ - učebnice str. 16 , poslech viz níže - vybírat zdravá jídla, PS 16

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD1_Track_21.mp3?cc=global&selLanguage=en&mode=hub 

Úterý

ČJ + PŘ 

 
M - učivo naleznete ve svých emailových schránkách
AJ - pracujte s příběhem na str.17 tak, jak jste zvyklí ve škole, zkuste si jej i překládat. + PS 17/7

poslech :

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD1_Track_22.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

 

opakuj :

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD1_Track_23.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

 

Středa

ČJ - Stavba souvětí, práce s tabulí, pak do sešitu: hledání sloves, hledání ZSD, tvoření větných vzorců. PL - Stavba souvětí cv. 1,3, čtení.
VL - Ukázka donesených map, orientace na mapách - vyhledávání pojmů (dle legendy). Nalepen zápisu do sešitu.
M - kontrola domácí přípravy ze dne 8. a 9.11. Čtení a zápis čtyřciferných čísel, seznámení s pravidly porovnávání víceciferných čísel. DÚ - oprava v sešitech MA 1, MA 2
AJ - uč.18, PS 18 s poslechem níže, 19/3
https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD1_Track_25.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

Čtvrtek

ČJ - diktát, Pracovní listy (okopírované) - spojování vět do souvětí, stavba souvětí. Práce na interaktivní tabuli, v terénu třídy, chodby - vzorce vět. Časování sloves - lepení do sešitu, cvičení
M - zaokrouhlování - zopakování pravidel při zaokrouhlování na celé desítky a jednotky, vyvození postupu zaokrouhlování na celé tisíce. DÚ - PS str. 15 cv. 1,2,3

Pátek

ČJ - Pracovní listy (okopírované)
M - slovní úloha dle vlastního výběru, pamětné sčítání a odčítání čtyřciferných čísel - společně - vyvození postupu, PS str. 17/cv. 1,2,3,4 - společná kontrola. DÚ - PS str. 18/cv. 1,2,3

 

Týden 1. - 5. 11. 2021

Pondělí
ČJ - Vyprávění pohádky dle obrázkové osnovy. Osnova příběhu, vyprávění - zápis do sešitu (co to je osnova, obecné body osnovy, zápis osnovy pohádky O Smolíčkovi)
MA - PL Slovní úlohy - řešení sl. úlohy dle vlastního výběru, upevňování písemného odčítání - PL
 - Test Houby, povídání o živočiších.
AJ - popisné věty, předložky - procvičování, práce s textem str.13, PS 13

Úterý
Plavání
AJ - zkoušení slovíček 2.lekce, nová slovíčka - 3.lekce - zdraví - 1.část - uč.14, PS 14

Středa
ČJ - Opakování zdvojených souhlásek, slov s kořenem -JE. Slova s kořenem -JE budu zítra (ve čtvrtek) zkoušet. Hra - tvoření slov pomocí přípon a předpon ke slovesům. Věta jednoduchá a souvětí - vysvětlení. Zápis do sešitu - VJ a S.
MA - slovní úloha dle vlastního výběru, dokončení PL s písemným odčítáním, na koberci procvičování pamětného sčítání a odčítání do 1000, procvičování písemného dělení - práce s tabulí
VL - Práce s mapou, seznámení s pojmy: mapa a plán. DÚ: donést si na příští středu nějakou mapu (jakoukoliv)
AJ - příkazy, zákazy, uč.15, PS 15, slovíčka - 2.část

Čtvrtek
ČJ - VJ a S - hledání VJ po třídě. Vysvětlení, jaký je rozdíl mezi VJ a S (Věta jednoduchá má jen jedno sloveso, Souvětí - má 2 a více sloves) Na slovesa se ptáme: Co dělá?/Co dělal?/ Co bude dělat?. Tabule - práce s větami - hledání slovesa (přísudek) a podstatného jména v 1. p. (podmět). Podmět a přísudek tvoří = ZSD = základní skladební dvojici. Věty: Petr si neuklidil v pokoji. Šimon nepřišel včas do školy. Cyklista zastavil před přechodem. Pes štěkal u boudy. Kočka vyskočila na plot. PL (okopírovaný), uč. str. 101/2 - přepis do sešitu. Sešit - opis viz. příloha

MA - G - jednotky délky, řazení od nejmenší po největší a naopak, připomenutí převodů jednotek. Praktická část - měření jednotlivých předmětů ve třídě, porovnávání měřených délek.

Pátek
ČJ - PL (kopírovaný) str. 66/celá
MA - Matematický diktát - násobení a dělení mino obor násobilky. Práce v PS str. 10 - samostatná práce. G - opakování geometrických pojmů, řešení příkladů na vzájemnou polohu dvou přímek.


Týden 25.10. - 29.10. 2021

Pondělí
ČJ, PŘ, VL - Projekt 28. říjen (pracovní listy ve škole)
MA - řešení slovní složené úlohy - samostatná práce, upevňování dělení se zbytkem, násobení mimo obor násobilky. DÚ - Početníček str. 3 - celá
AJ -

Úterý
Plavání
AJ 


Týden 18.10. - 22.10. 2021

Pondělí
ČJ - Zdvojené souhlásky, vysvětlení, zápis do sešitu, práce na koberci se slovy, uč. str. 22/cv.3 - ústně, pak přepis do sešitu. Bingo - předložky a předpony. Práce s mazací tabulkou - předpony, předložky. PS str. 18
MA - matematická rozcvička - písemné odčítání do 1000, společně písemné dělení - opakovat postup dělení (práce s tabulí), poté samostatná práce - PL. Omalovánka na písemné dělení a násobení
PŘ - Zápis - Stavba těla rostlin - dokončení. Příští týden - test - HOUBY
AJ - trénink předložek místa, PS 11/5, 6, výroba pomůcky 

Úterý
Plavání
AJ - procvičování předložek, opakování výslovnosti slovíček - pokojů, opakování gramatiky vět "There is/are... "

Středa
ČJ - PS str. 19/cv.1,3. Předpony ob-, v-, skupiny slov bě, pě, vě, mě, skupiny slov -je- (kořen) - vysvětlení učiva, zápis do sešitu - daná slova v sešitě ČJ 2 - naučit nazpaměť (objet, objednat, objednávka, objevit, objevitel, objemný, objem, vjet, vjezd, vjem = zde se vždy v těchto slovech píše JE!). Roztřídění a dělení slov na ě/je - na koberci (oběd, pěvec, objednat, vjet, vjezd, Věra, pěšina, obětí, oběť, objezd, vjem, objednávka - řečení si, co je předpona a co není.. PS str. 17/cv.3a. DÚ: PS str. 17/3b)
VL - Referáty - Kraje ČR
M - písemné odčítání dvojciferných čísel, dokončení omalovánky na písemné odčítání, řešení složených slovních úloh, samostatné procvičování písemného dělení jednociferným dělitelem. DÚ - oprava slovní úlohy
AJ - nácvik předložek, opakování gramatiky popisných vět, uč.12 - nácvik čtení a překladu ( DÚ )

Čtvrtek
ČJ - Zopakování slov s kořenem JE (ta slova, která se děti učí zpaměti (objet, objednat, objednávka, objevit, objevitel, objemný, objem, vjet, vjezd, vjem). Zápis do sešitu - na která slova si dát pozor, vysvětlení: objet x oběd, objetí x obětí. Práce na koberci - zařazování slov do skupin Ě/JE. Samostatná práce - rozřazování slov do skupin Ě/JE. PS str. 20/cv.4. Práce na koberci, doplňovačka Ě/JE. DÚ - vlepené cvičení v sešitě ČJ 2, učit slova s kořenem -JE-.
M - G - trojúhelník - rýsování dle zadání, určování vrcholů a stran trojúhelníků, měření úseček.

Pátek
VL - Referáty - Kraje ČR (dokončení)
M - matematický diktát: násobení a dělení se zbytkem, PS str. 4/ cv. 1,2,4,5 - písemné sčítání a odčítání. PS str. 6/ cv. 1,3,4 - násobení celých desítek. DÚ Početníček str. 7/ celá, MA2 -  oprava mat. diktátu + podpis

 

Týden 11.10. - 15.10 2021

Pondělí
ČJ - PL (okopírované) - str. 21 - kořen, předpony, příponové části. Uč. str. 19/cv. 1,2 - ústně. Tvoření slov s předponou u kořene: -LET, -CHOD, -VOD. Do sešitu ČJ2 - opis z tabule: Předložky a předpony. Chodba - práce na mazací tabulku - třídění slov s předložkou, s předponou (zvlášť či dohromady)
MA - procvičování dělení se zbytkem - dokončení pracovního listu, písemné násobení jednociferným činitelem - práce s tabulí, počítání do sešitu - samostatná práce.
PŘ - čtení textu v učebnici str. 12-13, nalepení zápisu do sešitu + doplnění informací z přečteného textu (+ kontrola). PS str. 8
AJ - in the house - slovíčka, uč.+PS 10

Úterý
Plavání
AJ - procvičování slovní zásoby na IT    https://www.mes-games.com/                                    DÚ připravit vybarvené listy se slovíčky         

Středa
ČJ - PL (okopírované) - předložky, předpony - str. 23/cv. 1,2,3. Uč. str. 13/cv.3 - opis. Seznámení s předložkou BEZ, předponami BEZ-, ROZ-, VZ-. Sešit ČJ2 - zapsání zápisu. Uč. str. 20/cv.1,2,3 - ústně. bingo - předložky a předpony. 
VL - Práce s lapbookem + otázky (vyhledávání informací). Rozvržení referátů mezi žáky - kraje ČR. PS VL - str.- 6,7
M - vyvození písemného dělení jednociferným dělitelem - společná práce u tabule i do sešitu - postup řešení.
AJ - předložky místa, nábytek, slovíčka , uč. 11, PS 11

Čtvrtek
ČJ - Práce se slovy - předpony, předložky, uč. str. 20/cv.1,2,3. Opis str. 20/cv.4 (část) PS str. 15/cv. 3, 1 (dole). Samostatná práce - úkoly, indicie, odměna. DÚ: uč. str. 20/cv.4 (o sýkorce,...) - oranžový sešit
M - G - Trojúhelník - základní údaje, seznámení s typy trojúhelníků, nácvik sestrojování trojúhelníků - společně krok za krokem,  práce na tabuli i v sešitě.

Pátek
ČJ - PS str. 14/cv.2 a)b), str. 16/cv.2, PL (nakopírované) - str. 24, 25 (co se stihne ve škole). Čtení
M -  řešení slovní úlohy - samostatná práce, písemné dělení - frontální výuka - společné řešení - postup počítání, práce u tabule, společná kontrola. DÚ - PS str. 25/cv. 1


Týden 4.10. - 8.10. 2021

Pondělí
ČJ - Kořen slova, předpona, příponová část - vysvětlení, práce s tabulí, opis z tabule. Práce se slovy na lavici - hledání kořene slov. PS str. 13/1,2,3,4. DÚ: PS str. 13/cv.5
M - řešení slovní úlohy, dokončení pracovního listu na násobení a dělení mimo obor násobilky, procvičování násobení a dělení v oboru do 100. Dokončení práce na pamětné počítání v pracovním sešitě strana 2. Doplňková činnost - násobení s nulou na konci - kartičky s tabulkou ( př. typu 9 . 20,...) DÚ - oprava a podpis v sešitě Slovní úlohy.
 - Živá příroda - společné znaky rostlin - zápis do sešitu
AJ - uč.9, PS 9

Úterý
Plavání
AJ - minitest 1

Středa
ČJ - Diktát. Kořen slova - rozřazování slov na tabuli, hledání kořene. Sloupeček - procvičování I/Y. 
VL - Vytváření Lapbooku na téma Česká republika
MA - písemné sčítání více sčítanců - zápis matematických řádů kolmo pod sebou. Matematické hříčky s čísly, ciframi - PS str. 3. DÚ - Početníček str. 5 dokončit + str. 6/ cv. 1,2
AJ - In the house - uč.10, slovíčka

Čtvrtek
ČJ - PL - vykreslovačka - opakování I/Y, hra  - pamatovačka textu. Předložky a předpony - vysvětlení, práce s tabulí a tabulkou, ukázka příkladů. Rozřazování slov - uč. str. 19/cv.3. Práce s tabulkou (rozřazování) - slova na chodbě. PS str. 14/2, str. 15/1
M - G - Strany a vrcholy mnohoúhelníků - PL, rýsování mnohoúhelníku, měření úseček.                                              Opakování -sestrojení kružnice k; S; Připomenutí pojmů poloměr a průměr.

Pátek
ČJ - PL - doplňování I/Y. Karty slov - přiřazování předpon a předložek - tvorba slov. PS str. 16/3,4
MA - Upevňování správného postupu u řešení slovní úlohy ( jednoduché i složené). Dělení se zbytkem - připomenutí pravidel - samostatná práce na pracovním listě. DÚ - PS str. 8/ celá


Týden 27. 9. - 1.10. 2021

Pondělí
ČJ + PŘ - projekt Sv. Václav
M - Práce s tabulí - pravidla počítání složených příkladů se závorkami. Poté samostatná práce s PL. Násobení a dělení mimo obor násobilky ( příklady typu: 20 . 8, 5 . 60, 240 : 6, 120 : 2, .....). Pamětné násobení mimo obor násobilky na koberci - příklady typu 12 . 4, 23 . 5, ..... ) pomocí rozkladu na desítky a jednotky. DÚ - Početníček strana 4 - celá.
AJ - uč. str. 7, PS str. 7

Úterý
Státní svátek

Středa
ČJ - Kniha o Sv. Václavovi
VL - Kraje a krajská města ČR
M - procvičování násobení a dělení v oboru do 100 - společně zpaměti, samostatně na pracovní list. Na koberci matematické hříčky, zaměřené na malou násobilku.
AJ - knihovna v Sazovicích

Čtvrtek
ČJ - uč. str. 14/cv.3 - přečíst, PS str. 6/cv.1. Chodba - doplnění textu slovy na chodbě. Uč. str. 15/cv.2,3 - ústně. PS str. 12/cv.1. Opis do oranžového sešitu uč. str. 17/cv.3 (od slova "lyžování")
M - Geometrie - upevňování rozlišování geometrických tvarů a těles - obrázkový test - samostatná práce. Manipulační aktivity - určování geom. těles dle názorné ukázky - krabičky od různých produktů, modelování těles dle názoru.

Pátek
M - Matematický diktát - násobení a dělení v oboru malé násobilky. Procvičování pamětného počítání - PS str. 2. Samostatné řešení slovní úlohy. Matematické hříčky na koberci - pamětné násobení mimo obor násobilky. DÚ - oprava matematického diktátu + podpis.

 

Týden 20. - 24. 9. 2021

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, kontrola DÚ. Uč. str. 101/cv.1 - přečíst text, žlutý rámeček, a) - práce s textem, vysvětlení význam slov - mnohoznačná, jednoznačná slova. Uč. str. 10/cv.3 - ústně. PS str. 7/cv.1,2. Zápis do sešitu - Slova jednoznačná, mnohoznačná. Třídění slov do skupin - na lavici ve dvojici. Běhací kvíz - opakování učiva
M - Orientace na číselné ose do 1000, pamětné sčítání a odčítání do 1000, jednoduché slovní úlohy - společné i samostatné řešení
AJ - Výslovnost - barvy, čísla, sporty. Překlad do sešitu: Umím hrát na buben. Paul umí hrát na klavír. Eva umí hrát na kytaru. Uč. str. 6.
 - rozdělení živé přírody - zápis do sešitu - práce s textem. Houby - čtení textu + doplnění zápisu.

Úterý
AJ - tvoření otázky - PL (pracovní list). Slovíčka - Sports time.

Středa
ČJ - uč. str. 12 - čtení textu + práce s textem - vyhledávání slovních druhů. Slova nadřazená a souřadná - cvičení . PS str. 9/cv.1 (společně). PL - křížovka - vyjmenovaná slova
VL - Státní symboly, armáda ČR
M - násobení a dělení  - pamětné počítání (násobilka 5, 6, 7, 8, 9), přiřazování výsledků k příkladům, omalovánka na násobení, dělení
AJ - Uč. str.7, PS str. 7. I can/ I can't....

Čtvrtek
ČJ - Zopakování slov nadřazených a podřazených - PS str. 9/cv.1. Slova citově zabarvená - uč. str. 14/cv.1,2, PS str. 11/cv.2,4,5. DÚ: PS str. 11/cv.3
 - doplnění zápisu, práce s textem. Houby
M - Geometrie - opakování pojmů geometrických tvarů a těles, určování počtu stran a vrcholů, modelování. DÚ - prostudovat pojmy přehledů, vlepených do sešitu geometrie, přinést 4-5- malých, papírových krabiček od různých produktů z domácnosti ( od čaje, zápalek, zubní pasty, sýru,... a podobně )

Pátek
Dopravní hřiště

 

Týden 13. - 17. 9. 2021

Pondělí
ČJ - komunitní kruh, sešit - z jednotlivých písmen jsme tvořili slova (E, S, L, P, O, D, A, H). Hledání slov po třídě - tvoření dvojic slov protikladných a stejného významu. Seznámení a oživení s pojmy "synonyma" a "antonyma".  Uč. str. 11/cv.2 - do sešitu ČJ1, zápis do sešitu - antonyma, synonyma + 11/cv.2. PS str. 8/cv.2,3
 - opakování živé a neživé přírody. PS str. 5,6. Povídání o houbách.
M - slovní úlohy - postup, řešení - práce od sešitu a s tabulí. Pamětné násobení, dělení, početní král.
AJ - otázky + odpovědi, uč. str. 2 - 3, PS str.3

Úterý
Plavání
AJ - Hudební nástroje - slovní zásoba

Středa
ČJ - Hra - "Já mám". Uč. str. 7/cv.10 - ústně, pak na některá slovní spojení jsme vymýšleli věty, zapsali do sešitu a určili u jednotlivých slov - slovní druhy. Uč. str. 7/cv.11,13 - folie. Uč. str. 11/cv.3 - ústně, PS str. 8/cv. 4 - do sešitu
VL - povídání si na téma "obyvatelstvo, nářečí, spisovný jazyk, demokratický stát" + nalepení a doplnění zápisu do sešitu.
M - procvičování řešení slovních úloh, písemné sčítání více sčítanců
AJ - What's this? Is it...? Uč. str.4, PS str. 4

Čtvrtek
ČJ - Hra: Já mám. Uč. str. 13/1,2 - ústně - slova spisovná a nespisovná. Chodba - opis slov na tabulku - tvoření slov spisovných. Hra - slovní druhy. PS str. 10/cv.3,5
DÚ: PS str. 10/cv.2,4
M - G - bod, přímka, úsečka. Rýsování , popis bodů. Měření úseček.

Pátek
ČJ - samost. práce - opis cvičení do sešitu ČJ1 - vyjmenovaná slova, prac. list - opakování párových souhlásek, slovních druhů
M - Písemné odčítání do 1000. Počítání se závorkami. Matematický diktát.

 

Týden 6. - 10. 9. 2021

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, opakování pravidel psaní vět, VJ/S. Text - vyhledej slovesa, urči VJ/S, doplň i/y - společná kontrola. PS str. 4/1. Chodba - vyhledávání sloves mezi všemi slovy. Doplňující otázka - Co vše určujeme u sloves?
 - Pravidla slušného chování

Úterý
Plavání

Středa
ČJ - mateřský jazyk, národnosti a jejich jazyk, sešit - uč. str. 6/cv.8, PS str. 3/cv.4, ústně str. 6/cv.9. Chodba - opis slov na tabulku - vytvoření příslovcí - kontrola ústně. Zopakování slovních druhů
VL - povídání si o ČR - základní a důležité údaje - zápis do sešitu. Vlepení do sešitu - státní vlajky, státního znaku, vlajky EU. Doplnit a nalepit text s vynechanými údaji.

Čtvrtek
ČJ - Hra: Kdybych jel na indiánský tábor, vezmu si s sebou. Uč. str. 6/cv.7 - ústně - pravidla psaní velkých a malých písmen na začátku slov (vlastní a obecná jména). Sloupeček - doplní velkých a malých písmen. PS str. 3/cv. 5 a)b)c)d). Kimovka.

Pátek
ČJ - uč. str. 9/cv.1 - ústně, seřazení oper dle abecedy - do sešitu, doplnění textu - vlepení do sešitu. Běhací diktát. Opakování párových souhlásek. PS str. 4/cv.7,8
 - Příroda živá a neživá, Ekosystémy, vlepení textu do sešitu - doplnění chybějících údajů.