Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy > 4. ročník > Informace o učivu

Informace o učivu

Týden 27. 6. - 30. 6. 2022

Pondělí
Piknik v parku Komenského Zlín

Večer - závěrečný táborák na Zahrázovém

Úterý
Sportovní dopoledne

Středa
Slavnostní rozloučení se čtvrťáky - dopoledne

Čtvrtek
VYSVĚDČENÍ

 

Týden 20. 6. - 24. 6. 2022

Pondělí

ČJ, PŘ - Dalton
MA - procvičování učiva
AJ - procvičování učiva

Úterý

Kontrola a odevzdávání učebnic, čtenářských deníků, měsíčních úkolů,...

Středa
Úklid třídy

Čtvrtek
Návštěva ZŠ Mysločovice

Pátek
Vycházka do přírody

 

Týden 13. 6. - 17. 6. 2022

Pondělí

ČJ - opakování učiva na písemnou práci
PŘ - Kožní a nervová soustava
MA - geometrie - procvičování: osa úsečky, trojúhelníková nerovnost, kružnice. DÚ - oprava písemné práce ( do úterý 14.6.)
AJ - opakování a procvičování učiva, příprava na test, DÚ AB 60

Úterý
ČJ - Závěrečná písemná práce
PŘ - Člověk - roste a vyvíjí se
AJ - závěrečný test

Středa
ČJ - Procvičování učiva 4. ročníku: vzory podstatných jmen - koncovky, vyjmenovaná slova, ZSD, shoda přísudku s podmětem
VL - Husitské války
MA - Geometrie - závěrečná písemná práce
AJ - výroba a použití pomůcky - minikniha TO BE

Čtvrtek
Cvičná evakuace

Pátek
Školní výlet

 

Týden 6. 6. - 10. 6.
Pondělí
ČJ - Program: Zdravá 5
PŘ - Trávící soustava, potravinová pyramida
MA - převody jednotek hmotnosti - společné opakování a procvičování, samostatné procvičování na PC. DÚ - procvičovat převody jednotek na webových stránkách - skolakov.eu, websnadno.cz, onlinecviceni.cz,....... 
AJ - procvičování učiva, překlad popisných vět - do sešitu, past tense - WAS, WERE, HAD

Úterý
ČJ - bingo - procvičování slovních druhů - mazací tabulka. Karty po třídě - mazací tabulka - SD. Opis vět - práce s tabulí - slovní druhy. wordwall.
PŘ - Vylučovací a kožní soustava
AJ -  procvičování učiva, překlad popisných vět - test, past tense - WAS, WERE, HAD

Středa
ČJ - Zopakování slovních druhů - určování. Slovesa - zopakování pravidel, uč. str. 61/cv.1 (ústně), cv. 2 ústně - šifry. Tvoření vět podle šifer. Wordwall. net.
VL - Husité
M - složené slovní úlohy - společná práce - upevnění postupu při zápisu, výpočtu i odpovědi. DÚ - PL ( menšenec, dělitel, součin, rozdíl,...)
AJ - procvičování učiva, bingo - toys,  nepravidelné tvoření množného čísla

Čtvrtek
ČJ, M - Dopravní hřiště Malenovice

Pátek
M - závěrečná písemná práce. MA hříčky - řetězce, hádanky,....

 

 

Týden 30. 5. - 3. 6. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, kontrola čtecích karet, opakování zájmen - třídění zalaminovaných karet - skupiny zájmen a jejich příklady slov. Uč. (3. roč.) str. 59/cv.2,3. Práce do sešitu - vlepování vět + připisování vět - nahrazení podstatného jména zájmenem.
PŘ - Oběhová soustava, názorná zkouška podání první pomoci - umělá masáž srdce, měření tepu.
MA - písemné sčítání, odčítání - společně, dále samostatně PL Omalovánka. DÚ dokončit omalovánku, na zadní straně výpočty.
AJ - 

Úterý
ČJ - DÚ - PL str. 8/cv.2 - dokončit. Zalaminované karty - třídění zájmen, mazací tabulka - MY x MI. Seznámení s novým slovním druhem - Číslovky. Zadavala jsem ústně věty, žáci vyhledávali číslovky, mazací tabulka - karty po třídě - vyhledávání číslovek ve větách. Uč. (3. roč.) str. 60/cv. 1-5 - ústně. Zápis do sešitu - číslovky. PL str. 8/cv.1, část cv. 2.
PŘ - Referáty, trávící soustava.
AJ -  

Středa
ČJ, VL, M, AJ -  DFF Zlín

Čtvrtek
ČJ - Procvičování číslovek, wordwall.net, PL str. 8 - dokončení. Určování slovních druhů - mazací tabulka. Prezentace knihy.
M - písemné dělení, počítání se zlomky ( př. 4/8 z 32...)

Pátek
M - písemné dělení, pamětné násobení mimo obor násobilky. G - upevňování učiva - mnohoúhelníky, kružnice, kolmice, průsečíky,... DÚ - prostudovat jednotlivé oblasti z učebnice geometrie

 

Týden 23. - 27. 5. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, kontrola čtecích karet, odevzdávání DÚ (Moje škola). Bingo - Slovní druhy (podst. jména, přídavná jména, zájmena, slovesa). Hra - procvičování ukazovacích zájmen po třídě. MY x MI - vysvětlení rozdílu, zápis do sešitu + příklady vět, PL - str. 7/cv.3. Rozsypaná zájmena na koberci - hledání jednotlivých zájmen - vždy jedno z každé skupiny.
M - pamětné dělení do milionu, písemné odčítání. 
PŘ - Referáty:  Oběhová soustava, nervová soustava, svaly.
AJ - procvičovací minitest, Row your boat song

Úterý
ČJ - Diktát, fotografování tříd
PŘ - referáty
AJ - povely - opak., Row your boat song, Then and now - lekce 11, nová slovní zásoba

Středa
ČJ - Dalton
M - Pamětné dělení s nulami na konci, písemné sčítání a odčítání
VL - Dalton
AJ - procvičování nové zásoby - Then and now, překlad vět, opakování písniček, list - koloběh vody

Čtvrtek
ČJ - Přírodovědná soutěž
M - Přírodovědná soutěž

Pátek
M - převody jednotek času, poznávání hodin, počítání času od...do... Geometrie - upevňování přesného rýsování, měření úseček, porovnávání úseček

 

Týden 16. - 20. 5. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, kontrola čtecích karet. Hra - lodě - opakování a procvičování osob u sloves. Cv. - uvedení sloves do správného tvaru - sešit (uč. str. 97/cv.6), Cv. - vlepení vět do sešitu - vyhledávání ZSD. PS str. 39/cv.1
M - rekapitulace kontrolní písemné práce - zaměření na převody jednotek, písemné sčítání a odčítání víceciferných čísel. DÚ - PL str. 43 převody jednotek
PŘ - Dýchací soustava + vlepení zápisu do sešitu
AJ - opakování - předložky, části těla, povely, překlad vět - přítomný prostý čas - 3.os.j.č., Zap it !

Úterý
ČJ - diktát (PS str. 38/cv.4), uč. str. 108/cv.2 - folie. PS (malý) - pokračování. Vykreslovačka - procvičování sloves - zvratná (se, si)
PŘ - Oběhová soustava, rozdání referátů - soustavy
AJ - opakování - předložky, části těla, povely, překlad vět - přítomný prostý čas - 3.os.j.č., Zap it !

Středa
ČJ - Vykreslovačka - opakování druhů sloves, časů sloves. PL - okopírovaný - shoda (na známky), práce na interaktivní tabuli - shoda. Přídavná jména - ústně, cvičení do sešitu - doplňování přídavných jmen a podstatných jmen. Hra "sněží" - třídění slov na skupina - přídavná jména a podstatná jména. Opis do sešitu: uč. str. 101/cv.2 - vyhledávání ZSD. DÚ: uč. str. 109/cv.8 (začíná to větou Chlapci.... až do konce)
M - písemné dělení - upevňování učiva. DÚ - PL osová souměrnost
VL - Dějiny udatného českého národa - Karel IV.
AJ - opakování - osobní zájmena, dny v týdnu, měsíce, píseň Bingo, práce s textem str.51, DÚ AB 51

Čtvrtek
ČJ - PS (okopírovaný) str. 6/cv.5 - ústně, hra s přídavnými jmény, hra "lodě". Zájmena - vysvětlení, seznámení s novým učivem, zápis do sešitu, rozdání pomůcky, PS str. 7/cv.1,2. Věty po třídě - nahrazování podstatných jmen - zájmeny.
VL - Karel IV. - tvorba plakátu
M - písemné sčítání víceciferných čísel do milionu, ověřování zkouškou.

Pátek
M - matematický diktát, pamětné dělení s nulou na konci, písemné odčítání - omalovánka Motýl

 

 

Týden 9. - 13. 5. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, kontrola čtecí karty. Sloh - DÚ: Plakát (text, obrázky) o naší škole. Termín odevzdání do 20. 5. 2022
PS (malý) - pokračování v doplňování. Tabule + sešit - zápis vět - vyhledávání ZSD, vylosování si věty - zaznačení ZSD/doplnění i/y. PS str. 37/1
M - římské číslice - historie vzniku, zápis, jak si pamatovat jednotlivé římské číslice. DÚ - Jak se napíše nula římskými číslicemi?
PŘ - Kostra
AJ - Present simple - kladné věty, Kookaburra sloka 1, phonics - list

Úterý
ČJ - uč. str. 108/cv.4 - ústně, cv. 2 - ústně. Indiánské hádání - ZSD. PS str. 40/cv.3, opis - uč. str. 109/cv.8. Lodě.
PŘ - Svalstvo
AJ - Present simple - kladné věty, Kookaburra sloka 2, popis zvířátek

Středa
ČJ - PS str. 40/cv.4, sešit ČJ1 uč. str. 94/cv.3 - minulý čas. Dipo - koberec. Opis - oranžový sešit uč. str. 109/cv.8. Skolakov.eu
M - kontrolní práce za 3. čtvrtletí
VL - Karel IV.
AJ - Present simple - kladné věty, Kookaburra sloka 3, učebnice 50

Čtvrtek
ČJ - Dipo - koberec, oranžový sešitu 109/cv.8 - dokončení. Práce s větami - hledání ZSD, doplní koncovek PJ a shody. PS (shoda) - pokračování. Kahoot. DÚ: PS str. 40/cv.5
VL - Karel IV.
M - G - grafický součet úseček, sestrojení trojúhelníku, obvod trojúhelníku

Pátek
M - G - obvod čtverce a obdélníku. Slovní úloha, procvičování zápisu římských číslic. DDÚ - vypočítej obvod libovolného šestiúhelníku.

 

 

Týden 2. - 6. 5. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, kontrola čtecí karty, měsíční úkoly. Dalton - Čarodějnice
M - upevňování písemného dělení jednociferným dělitelem, a písemného násobení dvojciferným činitelem.
PŘ - Opakování na VL test, Kostra člověka - lepení, stříhání
AJ - 

Úterý
ČJ - Podmět všeobecný - vysvětlení, práce na koberci - karty. Práce ve dvojicích - doplňování i/y/a. PS (shoda) - podmět všeobecný. Uč. str. 108/cv.2 - polovina.
VL - Test - přemyslovští králové. Nový zápis - Lucemburkové - doplňování textu
AJ - 

Středa
ČJ - Diktát - shoda podmětu s přísudkem, koncovky podst. jmen. PS (shoda) - souhrnné opakování. Práce na tabuli + sešit - ZSD. Živé pexeso. PS (velký). Skolakov.eu/wordwall.net
M - matematický diktát - násobení a dělení v oboru násobilky,  pamětné násobení a dělení do milionu
VL - Lucemburkové, video
AJ - 

Čtvrtek
ČJ - PL - Moje město/vesnice (projekt), čtení
M - Generální zkouška besídky

Pátek
M - Násobení do milionu zpaměti, pomocí rozkladu. DÚ - PS str. 28/ cv. 2, 3

 

Týden 25. - 29. 4. 2022

Pondělí
ČJ - PS (shoda), dokončení str. 11+ str. 12 (cv.8,9 - na známky). Práce na interaktivní tabuli - wordwall.net - shoda přísudku s podmětem. PL - půl sloupečku na známky. Opis do sešitu - uč. str. 106/cv.2 (Mixér....)
M - zaokrouhlování na desítky a jednotky, společně i samostatně, slovní úlohy
PŘ - Člověk - kostra - stříhání, lepení na balící papír (tvoření lapbooku - kostra )
AJ - nácvik vystoupení, opakování výslovnosti nové slovní zásoby

Úterý
ČJ - Uč. str. 106/cv.4 - ústně, pak sešitu, karty po třídě - doplňování koncovek příčestí minulého. PS (shoda) str. 12 a dále. PL - okopírovaný - sloupečky - opakování shody. 
VL - videa - dějiny udatného národa, podtrhávání v zápise (Anežka Česká, Václav I, Přemysl Otakar II., čtení zajímavostí u učebnice (Taktik)
AJ - 

Středa
ČJ - Několikanásobný podmět - vysvětlení (práce na koberci) - hra se slovy. Zápis do sešitu - několikanásobný podmět. PS str. 22 (shoda). Karty po třídě - mazací tabulka, wordwall.net
M - zaokrouhlování - práce s řádovým počítadlem, slovní úlohy - dokončení
VL - Dokončení učiva  - rod Přemyslovců - -úterý test
AJ - 

Čtvrtek
ČJ - Vlepení přehledu příčestí činného (minulý čas u sloves) do sešitu. Cv. (okopírované) - doplnění, vlepení do sešitu. PL (okopírovaný) - procvičování. Zopakování několikanásobného podmětu, PS (shoda) - str. 23 /cv. 7,8,9 - společně, zbytek stránky samostatně. Vykreslovačka, wordwall.net - procvičování několikanásobného podmětu.
M - řešení složené slovní úlohy - "Jdeme nakupovat" , osová souměrnost - procvičování

Pátek
M - G - typy trojúhelníků, rýsování trojúhelníků, grafický součet úseček, poloha přímek v rovině. DÚ - Početníček str. 44/3 a 46/1,2

 

Týden 18. - 22. 4. 2022

Úterý
ČJ - Komunitní kruh, wordwall.net - Velikonoce, živé pexeso - Velikonoce
VL - Opakování učiva na test - Přemyslovská knížata, myšlenková mapa
AJ - anglická abeceda, nová slovíčka - "Amazing animals" lekce 10

Středa
ČJ - PS (shoda) - str. 11, PL (dalton) - opakování příčestí činného - shoda přísudku s podmětem v minulém čase. Opis do sešitu ČJ1 - shoda (půl sloupečku), PS str. 36/cv.1a,b)
M - Geometrie - úsečka, grafický součet a rozdíl úseček, přenášení  a porovnávání úseček
VL - test - Přemyslovská knížata
AJ - ICT program

Čtvrtek
ČJ - PS (shoda) str. 11, karty po třídě - opakování shody přísudku s podmětem, sloupeček - shoda - na známky, uč. str. 106/cv.2 (2 řádky) do ČJ1. PS (malý, dokončení.
VL - Nové učivo - České království, přemyslovští králové - Zlatá bula sicilská (kreslení dokumentu a za tento dokument zajišťoval)
M - grafický součet a rozdíl úseček - procvičování, střed úsečky a osa úsečky

Pátek
M - 

 

Týden 11. - 15. 4. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, diktát. PS shoda - str. 9. Vlepení poučky do sešitu + další dvě cvičení na doplnění. Skolakov.eu
PŘ - Povahové rysy a vlastnosti
MA - kontrola pracovních sešitů, pamětné násobení a dělení s nulou na konci
AJ - my free time - shrnutí, příprava na test, PS 46-47

 

Úterý
ČJ - PS shoda - str. 11 (některá cvičení), běhačka - doplnění i/y. PS velký - 36/1, PS shoda - str. 7,8. DÚ: 105/2
VL - Život ve středověku za období přemyslovských knížat. 
AJ - TEST 3, procvičování slovní zásoby - did. hry

Středa
ČJ - hra - Já mám, uč. str. 105/cv.4 - ústně, běhačka - mazací tabulka, KAHOOT.
M - zlomky - zápis, čtení, znázorňování, porovnávání
VL - Dokončení přemyslovských knížat. Ve středu 20. 4. bude test.
AJ - Easter - práce s IT na mes_games.com

Týden 4. - 8. 4. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, zopakování učiva - Shoda přísudku s podmětem. PS str. 38/cv.3, karty po třídě. PS Shoda str. 6/cv.1,2. Práce na počítači - skolakov.eu
PŘ - Člověk - společné znaky, části těla - popis
M - opakování písemného násobení trojciferným číslem
AJ - Velikonoce - Easter - mes-games

Úterý
ČJ - Kdo má? - VS, zopakování pravidel příčestí činného + tabulka, cv. - vlepení do sešitu - rod S, Ž shoda, karty po třídě - mazací tabulka. PS Shoda - str. 6 celá. Opis do sešitu - podmět a připojení sloves v minulém čas a v množném čísle. Práce na interaktivní tabuli. PS str. 35/cv.2 cv. 5 - DÚ
VL - Přemyslovská knížata - povídání
AJ - 

Středa
ČJ - bingo - VS,cv. - vlepení do sešitu - opakování rodu S, Ž v příčestí činném. PS str. 35 - dokončení. Práce na počítači - skolakov.eu
VL - Přemyslovská knížata, rodokmen po prvního českého krále
M - Seznámení se zlomky, PL - zakreslování, skládání zlomků na pomůcce
AJ - 

Čtvrtek
ČJ - Dalton - Velikonoce
M - Zlomky - lepení a skládání zlomků do čtverečkovaného sešitu

Pátek
M - Zlomky - PL - 2. část, Logico Piccolo, Výpočet části z celku. Početníček, PS - Zlomky

 

Týden 28.3. - 1.4. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, prezentace knih; folie - uč. str. 103/cv.2, uč. str. 104/cv.3 - ústně - hledání podmětu, převedení do množného čísla minulého času. Mazací tabulka - slova po třídě - doplňování koncovek u přísudků. PS (okopírovaný) - shoda přísudku s podmětem - str. 1,2 - celá.
M - Písemné násobení trojciferným činitelem - PS str. 17/cv.3, str.18 - celá
PŘ - Test - ochrana přírody
AJ - Very hungry caterpillar - reading

Úterý
ČJ - PS str. 3,14, 15,16. Slova po třídě - mazací tabulka - doplňování koncovek příčestí minulého. PL - vystřihnout cv. 2 - doplnění a vlepení do sešitu, cv. 3 - přepis do sešitu, vykreslovačka.
VL - Přečtení článku z učebnice - ".Přemyslovská knížata". Společné čtení příběhu o Václavovi.
AJ - procvičování - animals - listening, bingo, habits, mes-games Animals 1

Středa
ČJ - PS (okop. - shoda přísudku s podmětem) - rod ženský, str. 4,5,17,18. PL (okopírovaný) cv. 2 - přepis do sešitu, cv. 5 - vystřihnout, doplnit, vlepit do sešitu, vykreslovačka.
VL - do sešitu - kresba sv. Václava + rok (narození a úmrtí). PS str. 9 - Přemyslovská knížata, youtube - Dějiny udatného českého národa č. 14,15
M - dokončování z předchozích hodin
AJ - uč.45 - práce s textem

Čtvrtek
ČJ - Dalton
M - Početníček str. 21/cv.1, PS str. 20 (pro rychlé str. 21/cv.5)

Pátek
M - shrnutí učiva 9.lekce

 

Týden 21. - 25. 3. 2022

ČJ - uč. str. 103/cv.1 – 6 vět opsat do ČJ1 – určit ZSD (pozor na podmět nevyjádřený – uvést do závorky), živé pexeso (společně s 3. ročníkem), PL (okopírovaný) – cv. 1 – 4, mazací tabulka – 5 sloves ze zeleného sáčku rozmístit po třídě – žáci si slovesa zapíší a určí u nich OSOBU, ČÍSLO, ČAS, ZPŮSOB – kontrola mazací tabulky – obejdou si slovesa po třídě ještě jednou a otočí sloveso, kde je na každé kartičce také řešení. Uč. str. 96/cv. 4  b) c) - do ČJ1, PL (okopírovaný) – další cvičení....5, 6, 7.
M - procvičování na příkladech - písemné dělení, písemné násobení
AJ - free time activities - uč.+PS 43, A Very hungry caterpillar
PŘ - samostatné zopakování minulého učiva (čtvrtek 24. 3. – TEST), PS str. 34 – 35 – libovolná cvičení

Úterý
ČJ - PL(okopírovaný) - dokončení (cv.8 - 12). Zápis do sešitu - Shoda přísudku s podmětem - vysvětlení učiva. Práce s učebnicí str. 103. Sešit - vymýšlení přísudků se správnou koncovkou v minulém čase.
PŘ - Byl jednou jeden život - Zrození - chromozomy
AJ - free time activities - otázka + odpověď v přít. prostém čase

Středa
ČJ - PS str. 33/cv.1. Sešit - podmět - doplnění slovesa s příčestím minulým (podměty: loďky, kluci, ryby, mraky, psi, káčata). Uč. str. 103/cv.3 - ústně. Sešit - uč. str. 104/ žlutá poučka, 104/cv.2 - přepsat . Uč. str. 104/cv.3 - ústně. Wordwall.net, skolakov.eu - procvičování
VL - Seznámení s novým učivem - Přemyslovci, vlepení do sešitu. Youtube - dějiny udatného českého národa - díl. 10 - 13.
M - PS str. 17/cv.1,2, str. 19/cv.1,2,3,4,5 (písemné násobení trojciferným činitelem NE).
AJ - A very hungry caterpillar - nácvik čtení, vyprávění příběhu

Čtvrtek
ČJ -Tabulka - převádění jednotného čísla do množného v minulém čase. PS str. 34/cv. 4,6. koberec - připojování podmětů k přísudkům v minulém čase množného čísla. Mazací tabulka - slova po třídě. PS str. 34/cv.1,2,3,5. Wordwall.net - procvičování shody podmětu s přísudkem. Děti v pondělí dostanou okopírovaný PS (shoda podmětu s přísudkem)
M - PS str. 21/cv.1,2,3,4, str. 22/cv.1,2,3, PC

Pátek
M - PS str. 29/cv.1,2,4,5, str. 24/cv.1,2,3. Matematický diktát. PC - procvičování

 

TÝDEN 14.3. - 18.3. 2022

Pondělí 

ČJ - Komunitní kruh, mazací tabulka - vypisování sloves, podstatných jmen - tvoření ZSD. PL(okopírovaný) - stavba souvětí, str. 125/cv.2 - nejprve společně, pak samostatně - hledání sloves, spojek. Zopakování, co patří do spojek a co do spojovacích výrazů. DÚ: PL (okopírovaný) str. 126/cv.4
MA - Kontrola domácí i samostatné práce z minulého týdne. PL - omalovánka - orientace na číselné ose. DÚ - pouze jednotlivci, kterým chyběly některé stránky
PŘ - Ochrana přírody v ČR
AJ - my free time - výslovnost nových slovíček, uč.42,

Úterý
ČJ - PL (okopírovaný) - str. 126/cv. 5 (podtrhni vlnovkou slovesa, zakroužkuj spojku/spojovací výraz v souvětí); str. 127/cv.7 a - do ČJ1, str. 127/9a) -doplnit přímo do textu pracovního listu, str. 69/cv.2 - doplnit přímo do PL. Kdo bude rychlý - vykreslovačka, skolakov.eu - procvičování. Čtení knihy.
VL - Pověsti - čtení pověstí, youtube - Dějiny udatného českého národa - díl 8. 
AJ - nová slovíčka - výslovnost, I go..... I play....., uč.43 PS 43/1

Středa
ČJ - PL (okopírovaný) str. 69/cv.3, str. 70/cv.4,5 - samostatně, pak společná kontrola. Podmiňovací způsob - ústní procvičení, zapsání poučky do sešitu.
VL - Pověsti, Velká Morava, Cyril a Metoděj
M - úsudkové matematické úlohy, logické řešení problému, postřehové úkoly.
AJ - clothes bingo, days of the week, Do you like ? Yes I do, No I don´t. A very hungry caterpillar...storytelling

Čtvrtek
ČJ - Podmiňovací způsob - ústní procvičení, časování sloves. PL str. 109/cv.4,6 - ústně. Podmět nevyjádřený - vysvětlení. Práce se sešitem - zapisování vět a vyhledávání podmětu. Věty po třídě - mazací tabulka. Wordwall/rysavawebsnadlo.cz. Uč. str. 102/cv.5,6 - folie, společná kontrola. 
M - písemné dělení, PL omalovánka - složené příklady

Pátek
M - matematická soutěž "Klokan" - kategorie Klokánek. Vyhodnocení písemného dělení - DÚ - PL oprava

 

 

Týden 7. - 11. 3. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, recitace, práce s větami - určování VJ/S, hledání sloves, hledání spojek (spojovacích výrazů) - ústně, Opis 3 vět do sešitu - určení: VJ/S, vlnovkou podtrhnout slovesa a zakroužkovat spojku. Ústně - tvoření souvětí, spojování vět do souvětí.
M - PS str. 9,10
AJ - Simon says..., Which day is before? Which day is after?. PS str. 40/cv.7,8. Uč. str. 39 - poslech. DÚ: PS str. 40/cv.9
VL - Kapitola čas - seznámení s pravěkem - dobou ledovou a kamennou. Video - youtube - Dějiny udatného národa - 1. a 2. díl. Vlepení zápisu do sešitu.

Úterý
ČJ - Určování u vět - VJ/S, slovesa, hledání spojek a spojovacích výrazů. Uč. str. 99/cv.2 do sešitu. Zopakování časování sloves - určení osoby, čísla a času u sloves - slova po třídě na mazací tabulku, PS str. 31/cv.4. skolakov.cz
VL -  Doba kamenná - mladší a starší
AJ - PS 41/10, 11, opakování lekce, nácvik určování času  ( s názorem )

Středa
ČJ - Uč. str. 100/cv.3 - ústně, cv. 4 - na tabuli společně - vyznačování sloves, spojek a vzorce vět, cv. 5 - samostatně do sešitu  - vyznačení sloves, spojek(V1 a V2. V1,ale V2. V1, neboť V2.) Zalaminovaná tabulka - vzorce vět. Hra na zopakování vzorců vět. Nové učivo - Podmět a přísudek: holý a rozvitý - zápis. DÚ: uč. str. 101/cv.2 - do ČJ2
VL - Doba železná. Keltové na našem území.
OPRAVA!! MA  - PS str. 15, 16
AJ - přesunuto na pátek

Čtvrtek
ČJ - Podmět a přísudek holý a rozvitý - zopakování vysvětlení, práce do sešitu (Děti se smějí. Malý Marek si rád hraje na školním hřišti. Rozlitá pomerančová šťáva kapala ze stolu na zem. Zajíc skákal po poli.) Folie str. 101/cv.1. Zopakování časování sloves - doplnění tabulky do sešitu (os., číslo, čas, zp.). Hra sněží - VJ/S. Mazací tabulka - věty po třídě - hledání sloves ve větě.
OPRAVA!! MA - PS str. 11, Početníček str. 32

Pátek
M - Početníček str. 34, případně str. 35. PL - nakopírované
AJ - What time is it ? - trénink otázky a odpovědi s hodinami, Simon says...povely opak., Mes-games.com FOOD,

uč.40-41, poslechové cvičení, práce s komiksovým příběhem, trénink frází, kom.cvičení 41-dole

DÚ - slovíčka 9.lekce

 

Týden 28. 2. - 4. 3. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, práce do sešitu - časování sloves. Vysvětlení  - slovesný způsob - zapsání do sešitu. Tabulka v sešitě - doplňování časování + slovesný způsob.
M - PS str. 7/celá, PL - omalovánka
VL - Půda a Zemědělství
AJ - nová slovní zásoba - TV programmes - nácvik výslovnosti, uč.38

Úterý
ČJ - recitace, sešit - tabulka - žáci doplňují u sloves osobu, číslo, čas a způsob. PS str. 29/cv.1,3. Cvičení - okopírovaný PL - slovesa, způsob rozkazovací, karty po třídě - mazací tabulka. VJ a S.
VL - Nerostné bohatství, průmysl
AJ - procvičování nových slovíček, opak. FOOD, mes-games.com, otázka "Do you like ?", PS 38

Středa

1. a 2. hodina - Dopravní výchova s p. uč. Dřevojánkem. 9. 6. 2022 - vyrazíme(celá škola) na dopravní hřiště do Malenovic.
ČJ - Stavba věty - VJ/S - opakování. Karty s větami - rozlišování VJ/ S - hledání sloves. PS str. 31/cv.1. Sešit - opis do sešitu: VJ/S (nadpis); Každá věta musí mít sloveso, 1 sloveso = VJ (věta jednoduchá), 2 slovesa a více = S (souvětí). Věty (se slovesem) spojujeme do souvětí pomocí čárek (interpunkčních znamének) a spojek, spojovacích výrazů. Karty s větami po třídě - žáci na mazací tabulku zapisují, zda se jedná o VJ či S. PS str. 31/2,3.
VL - CHKO, NP ČR
AJ - PS 39/5,6, mes-game.com FOOD

Čtvrtek
ČJ - recitace, přednes - příprava na recitační soutěž
M - Geometrie - trojúhelníková nerovnost - poučka, rýsování trojúhelníku, opakování - poloha přímek.

Pátek
M - Geometrie - trojúhelníková nerovnost, určování, zda lze trojúhelník sestrojit, či nikoli. Rýsování kružnice podle zadání. Pamětné i písemné sčítání a odčítání do 1000. DÚ - PL trénování přesného rýsování kružítkem

 

Týden 21.2. - 25.2. 2022

Pondělí
ČJ - komunitní kruh, koberec - přiřazení správné osoby k číslu  - slovesa, ústně: časování sloves, ústně - opakování osob - 1. JÁ, 2. TY, 3. ON/ONA/ONO, 1. MY, 2. VY, 3. ONI/ONY/ONA. Sešit - vypsání osob + přiřazení slovesa v přítomném čase - časování. PS str. 26/2,4. 
VL - Počasí a podnebí - vysvětlení pojmů
MA - pamětné počítání - matematická rozcvička - společně. Řešení slovní úlohy samostatně - PL. Porovnávání víceciferných čísel do milionu. DÚ - PS str. 6/5
AJ - zkoušení slovíček, rozvrh hodin - str.35 - použití časových předložek, AB 35

Úterý
ČJ -  Opakování osob u sloves, ústní časování sloves - dle osob. Práce na tabuli + sešit - zařazování sloves do správného času - tabulky (plaval jsem, perou, budeme plout, rybařil, letím, zapíšu, vyčistí, skládáš, budu sázet. Uč. str. 86/1,2,3 - ústně, 89/cv.4 - půl cvičení do sešitu. Karty po třídě - slovesa - přiřazení času. 
VL - vlepení všech zápisů týkající se učebnice - zeměpisná část (od března začínáme s učebnicí - červenou - dějepisná část)
AJ - 

Středa
ČJ - sloupeček - i/y - vzory podstatných jmen - opakování. Práce na interaktivní tabuli - slovesa - časy, časování. PS str. 27/cv.2,3, str. 28/cv.2,3, karty po třídě - sloves - časování. Wordwall.
VL - Zemědělství
AJ - přesunuta na pátek

Čtvrtek
ČJ - PS str. 29/cv.3, str. 28/cv.4. Sešit - časování sloves (křičím, volali jsme, napiš, bude jezdit, pracuje, uklidil sis), práce se zalaminovanou tabulkou - časování sloves. Cvičení na počítači.
ČJ/M/PŘ - Dalton Masopust

Pátek
M - opakování základních pojmů v geometrii,  rýsováním kolmic. Seznámení s pravidly matematické soutěže Klokan - společné i samostatné řešení úkolů, následná kontrola. DÚ - malý pracovní list ( převody jednotek, MA řetězy,...)
AJ - 

 

Týden 14.2. - 18.2. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, opakování vyjmenovaných slov formou běhacího diktátu, Bingo - VS
PŘ - zopakování učiva - Parky a městská zeleň, nové učivo - Okolí lidského obydlí
MA - matematické hříčky, pamětné počítání s mazací tabulkou, písemné dělení jednociferným dělitelem
AJ - procvičování slovní zásoby - okruh "Školní výukové předměty", dny v týdnu

Úterý
ČJ - PS str. 22, třídění karet - zařazování slov ke správným vzorům  - prostřídání vzorů rodu S, Ž, M. Vysvětlení nového učiva: Sloves (rozdělení sloves, časování sloves) - zápis do sešitu. DÚ - PS str. 24/2, 25/1,1
PŘ - povídání nad zápisem - Okolí lidských obydlí
AJ - nebyla (uskutečnil se program KPPP - Online ZOO)

Středa
ČJ - sloupeček na procvičení i/y - vzory podstatných jmen + na známky, PS (malý) - str. 16,17, zopakování slovních druhů - slovesa (ústně)
M - matematické hry - "Mysli si číslo" a jejich obměny. Písemné násobení dvojciferným činitelem. DÚ: Početníček str. 30 - celá: dokončit
AJ - přivlastňování, dny v týdnu, určování času, orientace v rozvrhu hodin, věty
VL - test: Vesmír. Dokončení učiva - vodstvo (test v pondělí 21. 2.), nové učivo - počasí a podnebí, zemědělství ČR. V příštích 14ti dnech - bude jen VL (PŘ nebude)

Čtvrtek
ČJ - PS str. 25/cv.2, pantomima - slovesa. PS str. 26/cv.2, 4. Slovesa - mazací tabulka, práce s tabulí - třídění sloves dle časů, sněží - slovesa, třídění sloves - zalaminovaná tabulka, slova po třídě - časy sloves, skolakov.eu. Uč. str. 86/1,2,3, str. 89/4
M - matematická rozcvička - hledání ztraceného čísla, matematické řetězy, slovní úlohy hrou...

Pátek
M - matematické řetězy, diktát - sčítání a odčítání do milionu, orientace na číselné ose do milionu. DÚ: PS 2. díl str. 4 / celá

 

Týden 31. 1. - 3. 2. 2022

Pondělí
ČJ - opakování ČJ v rámci hry - Aktivity
PŘ - nový zápis - rozdání, vlepení do sešitu - Park, městská zeleň; opakování Vesmíru (v úterý testík)
M - kontrola DÚ, samostatné řešení slovní úlohy, desková hra na upevnění násobení, dělení.
AJ - přítomný průběhový čas, určování a sdělování času - celé hodiny a půl, oblečení - procvičování vzorku, přivlastňování

Úterý
ČJ - PS str. 17/cv.2,3, str. 16/cv.3, sloupeček str. 50 (prostřední). Uč. str.83/cv.2(3. a 4. řádek) = kdo nemá učebnici, cvičení naskenované ZDE. Sněží. Procvičování na skolakov.eu (vzory podstatných jmen r. M): 1. cvičení, 2. cvičení
PŘ - PS str. 25/cv.2,3 (pokud chceš, klidně i cv. 4)
AJ - samostatná práce - procvičování viz níže k vytištění

Středa
ČJ - PS (malý - okopírovaný) - dokončení str. 15 (kdo nemá), ti, co mají str. 15, pokračují na str. 16 (dál nepokračujte). sloupeček str. 50 (třetí). Vykreslovačka, slova po třídě, indiánské hádání. Procvičování na skolakov.eu (vzory podstatných jmen r. M): 1. cvičení, 2. cvičení
PŘ - PS str. 26/cv.5,6
MA - PC www.rysava.websnadno.cz - 4. roč. - 2. pololetí - převádění jednotek délky, www.onlinecviceni.cz - 4. roč. - cv. 27. zaokrouhlování - cv. 01. - 03., www.rysava.websnadno.cz - 4. roč. - 2. pololetí - písemné násobení dvojciferným činitelem.  Žáci, kteří budou ve škole a ti, kteří mají doma Početníček, vypracují str. 29/1, 2 - písemné násobení ( odhad dělejte na desetitisíce nebo statisíce )
AJ - samostatná práce - k vytištění zde SP AJ 4.pdf

Čtvrtek
Dalton, bojovka, pyžamová párty

 

Týden 24. - 28. 1. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, volné psané. PS str. 18/cv.2,3,4,5 - společná kontrola. Počítač - skolakov.eu.
MA - kontrola DÚ,  procvičování písemného odčítání do milionu, pamětné sčítání a odčítání do milionu. DÚ - PS str. 35/1, 4
AJ - procvičování výslovnost stejných skupin písmen, hodnocení prvního pololetí

Úterý
ČJ - Hra - hlídání gólů/trestňáků, uč. str. 81/cv.1 - sešit. PS str. 19/cv.2 str. 21/cv.4. Slova v terénu - mazací tabulka. DÚ: PS (okopírovaný malý) str. 15/cv.1,2
PŘ - závěr referátů o vesmíru
AJ - vyučovací předměty - slovní zásoba, uč. 34, doplňují cvičení https://games4esl.com/english-exercises/vocabulary-exercises/school-subjects/

Středa
ČJ - hra - lepačkovaná - vzory podstatných jmen, PS str. 19/cv.1,3,4. Práce na počítači - trenažér cvičení - koncovky podstatných jmen r. M, známkovací diktát. Práce ve dvojici - zařazování slov ke vzorům r. M. PS (malý - okopírovaný) - 15/cv.3
M - matematická rozcvička - dělení se zbytkem; společné zopakování základních jednotek délky a a vztahy mezi mini při převodu jednotek u tabule, procvičování na PC www.skolakov.eu  PL - samostatná práce převody jednotek
VL - vodstvo - dělení toků
AJ - nácvik výslovnosti nových slovíček, určování času, PS 34, práce na IT

Čtvrtek
ČJ - Hra - klál vzorů, PS (malý - str. 15/16 - pokračující cvičení, společná kontrola. Sloupeček - doplňování i/y. Slova po třídě - mazací tabulka. Počítač/wordwall. Vykreslovačka.
M - návštěva Krajské knihovny F. Bartoše ve Zlíně

Pátek
M - společné procvičování jednotek délky na koberci - ujasňování si jednotlivých pojmů ( mm, cm, dm, m ); v lavici samostatně jednoduché převody jednotek, pamětné dělení se zbytkem,. Řešení matematických hříček - slovní úlohy. DÚ - PL písemné násobení

 

Týden 17. - 21. 1. 2022

Pondělí
ČJ - Opakování na pololetní písemnou práci - vyjmenovaná slova, slovní druhy, ě/je, předložky, předpony, pády, rody a jejich vzory, mluvnické kategorie
PŘ - Referáty - Vesmír
MA - společné opakování poznávání hodin - manipulační hodiny. Samostatná práce - PL - poznávání času. Upevňování dělení se zbytkem.
AJ - procvičování otázek a odpovědí, hry a říkanky s aktuální  slovní zásobou, opakování učiva - poslechové cvičení uč.32

Úterý
ČJ - Pololetní písemná práce z ČJ
PŘ - Referáty - Vesmír
AJ - aktivity k procvičení slovní zásoby - povely, slovesa, otázky- odpověď, opakování učiva 4-6.lekce - PS 32-33

Středa
ČJ - Hra (město, moře, kuře, stavení) - doplňování slov. Vysvětlení - rod M, vzory předseda, soudce. PS str. 20/cv.1,2,3. Slova po třídě - žáci určují vzor. Vlepení tabulky do sešitu - 5. pád (vzor - muž, soudce). Uč. str. 80/cv.4 - do sešitu, vykreslovačka (indiánské hádání)
M - písemné dělení, násobení a dělení s nulou na konci. DÚ - PL sloupeček č. 141 a 142 - dělení se zbytkem.
VL - vodstvo (slepá mapa) - zkoušení

AJ - pololetní písemná práce - TEST 2

Čtvrtek
ČJ - PS str. 20/cv.1, str. 21/cv.2,3. Hra - práce ve skupině - určování vzorů u slov. Uč. str. 81/cv.5 - sešit, interaktivní tabule - wordwall. Sloupeček - vzory r. M + kontrola. PS (okopírovaný - Pravopis podstatných jmen) - str. 1,2. Kvarteto.
M - složená slovní úloha - samostatné řešení, procvičování učiva. G - rýsování podle daného postupu. DÚ - oprava slovní úlohy

Pátek
M - pololetní písemná práce a následný rozbor. Deskové hry na upevnění násobilky. DÚ - oprava pololetní práce + podpis.

 

Týden 10. - 14. 1. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, práce na interaktivní tabuli - wordwall - rody, třídění podst. jmen rodu M - životné a neživotné. PS str. 12/cv.4, str. 14/cv.9. Vysvětlení životnosti/neživotnosti, chodba - slova zapisují na tabulku - životné/neživotné. DÚ - tabulka - rozdělování na životné a neživotné - rod M.
M - procvičování písemného dělení - práce s mazací tabulkou, Pl + omalovánka
PŘ - Vesmír + referáty
AJ - minitest 5 - opakování učiva, nácvik a použití nové slovní zásoby - počasí, uč.+PS 28

Úterý
ČJ - slova (karty) - ústně (rozřazování na životné/neživotné - pomáháme si 1.a 4. pádem v čísle jednotném:  ten stůl, vidím stůl = nezměnilo, je to neživotné; ten drak, vidím draka ; slovo se změnilo, tedy je drak životný). Tabulka - u slov určit životnost/neživotnost. PS str. 15/2. Uč. str. 72/cv.6 - vypsat podstatná jména do sešitu ČJ1 - určit ROD (S, Ž, M)
PŘ - test - Louky, pastviny, pole; referáty - Vesmír
AJ - pracovní list - počasí - věty kladné, záporné, tázací, krátká odpověď, uč.29 - poslechová cvičení

Středa
ČJ - karty slov - žáci určovali u slov životnost a neživotnost slov. Vysvětlení vzorů a jejich rozdělení na tvrdé/měkké vzory r. M, a rozdělení na životné a neživotné vzory r. M. Mazací tabulka - karty po třídě - žáci určují vzor podstat. jmen rodu M. DÚ - PS str. 15/cv.3,4
MA - Zápis víceciferných čísel podle znázornění na řádovém počítadle - procvičování na mazací tabulku. V lavici samostatná práce - pamětné sčítání statisíců a desetitisíců Početníček str. 24 - individuální přístup. DÚ - Početníček str. 25 celá.
AJ - opakování základních komunikačních frází - otázka-odpověď, předložky, části těla, zkoušení - věty o počasí ( kladná, záporná, otázka ), AB 29 - poslechové cvičení, DÚ 32/1

 Čtvrtek
ČJ - karty slov - určování životnosti/neživotnosti u podst. jm. rodu M. Cv. - slova (netopýr, rozkaz, závoj, pilot, cirkus, olej, Viktor, ředitel, plášť, pytlák, král, rýč, Ital, přítel, jitrocel, zub, Francouz) opíšeme do sešitu a určíme u nich živ./neživ. a vzor. Vysvětlení vzoru PÁN - tvrdý vzor, ale v 3. a 6. p. č.j. je koncovka -ovi (měkké i), v 1. a 5. p. č.mn. - také měkké i. PS str. 16/cv.2,3,4. Práce s interaktivní tabulí - wordwall - procvičení vzoru PÁN. DÚ - Přepis - uč. str. 75/cv.7 - do sešitu - oranžového.
M - Geometrie - procvičování geometrických pojmů, upevňování správného postupu při rýsování. Polopřímky - opakování.

Pátek
M - Matematický diktát - násobení a dělení s nulou na konci. Pamětné  sčítání a odčítání do milionu ( př. typu 400 000 + 20 000, apod....) DÚ - zopakovat převody jednotek ( délky, hmotnosti, objemu a času )

 

 

Týden 3. - 7. 1. 2022

Pondělí 
ČJ - procvičování učiva ČJ září - prosinec prostřednictvím Kahoot
M - beseda o domácí přípravě, kontrola prosincové práce. Pl - upevňování násobení a dělení do 100.
PŘ - procvičování učiva PŘ/VL září - prosinec prostřednictvím Kahoot
AJ - práce s textem str.27, procvičování přít.průběhového času

Úterý
ČJ - Cv. do sešitu ČJ1 - u slov žáci určují rod a vzor. Sloupeček - doplňování i/y - pravopis koncovek podstatných jmen. Práce s tabulí, kontrola. DÚ: poslední sloupeček na i/y v PL
PŘ - Vlepení zápisu  - Vesmír, živé sledování Země prostřednictvím ISS, otáčení Země kolem své osy, kolem Slunce - video. Rozvržení referátů.
AJ - rozšiřování slovní zásoby - slovesa, present continuous, kontrola DÚ, AB 27

Středa
ČJ - Hra - Times up. Uč. str. 70/cv.7 - opis do ČJ1 - poslední dva řádky. Mazací tabulka - sousloví po třídě - vzory podstatných jmen, kontrola DÚ. PS (okopírovaný) - dokončení. Celkově dokončit tento PS a celý hotový odevzdat v pondělí 10. 1. Práce v PS - ČJ 2. díl - jakékoliv cvičení do str. 14
VL - Povrch ČR - práce s mapou. Práce s PS VL. Příští týden zkoušení u slepé mapy.
M - upevňování malé násobilky, dělení. DH Domino, desková hra Pohádka a strašidla
AJ - nácvik nové slovní zásoby - "The weather "

Čtvrtek
ČJ - Cvičení - vzory podst. jmen rodu Ž - ČJ1. Sloupečky - pravopis PJ r. Ž. Práce na interaktivní tabuli - procvičování i/y u koncovek rodu S, Ž. Uč. str. 70/cv.6 - do ČJ1 - zbytek dokončení za DÚ.
VL (výjimečně) - Vodstvo ČR - práce s mapou
M - procvičování násobení mimo obor násobilky, orientace na číselné ose do milionu, doplňování chybějících čísel.  DÚ Početníček - zadání mají děti v úkolníčku, soustavně upevňovat řady násobků.

Pátek
M - Matematický diktát - násobení a dělení; procvičování zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce - www.onlinecviceni.cz - 4 ročník; písemné dělení - opakování. DÚ - PS str. 27 a 30, MA diktát oprava a podpis.

 KROUŽEK DESKOVÝCH HER BUDE OD NOVÉHO ROKU BÝVAT VE STŘEDY 1/14 DNŮ. ZAČÍNÁME PŘÍŠTÍ STŘEDU 12. 1. 2022.

Týden 20. - 22. 12. 2021

Pondělí
Materiály, které jsou tu vloženy jako pdf. žáci obdrží během víkendu osobně (do schránek domů)
Jedná se o materiál: Daltonské pracovní listy s názvem "Vánoce 1"

MA - Domácí práce 3. - Početníček str. 16 a str. 17 - prosím o opětovné poslání splněného úkolu do večera. Děkuji. DÚ - Pracovní sešit str. 24/ cv. 1, 2 - vyřešený DÚ můžete zaslat dnes nebo nejpozději zítra do večera.


PS str. 19, 23, 24
Nalepit zápis do sešitu PŘ - barevně vyzdobit, přečíst

Úterý
Opět materiál, který je zde vložen jako pdf. obdrží žáci osobně do Vašich schránek domů. 

MA Domácí práce 4. - Početníček str. 18 a str. 19 - vyřešené stránky zaslat opět zpět na email. Děkuji

AJ - Christmas - toys, vocabulary - práce s písničkami - list + nahrávka v příloze, sloví zásoba - trénink na https://www.mes-games.com/christmas1.php

Středa
Dobrovolné úkoly - co splní, si políčko vykreslí. V lednu si žáci přinesou do školy. Můžou splnit všechno, něco a nemusí taky nic, je to dobrovolné. Jsou to úkoly na plnění za celý prosinec.


Týden 13. - 17. 12. 2021

Pondělí
ČJ - Přiřazování slov - měst rodu Ž ke správným vzorům. PS - Pravopis... str. 11 (klidně i 12). Interaktivní tabule - opakování rodu Ž - přiřazování slov ke správným vzorům. Sloupeček - koncovky podst. jm. r. Ž, vykreslovačka.
M - řešení slovní úlohy, procvičování a upevňování zaokrouhlování na desítky, stovky a tisíce
 - Dokončení zápisu Les, opakování na test
AJ -

Úterý
ČJ - Interaktivní tabule - vzory podst. jm. r. Ž, PS - Pravopis... str. 12 - 13. chodba - mazací tabulka - doplnění správného i/y na konci slova - určení vzoru. Vykreslovačka. DÚ - uč. str. 69/4 - 3 řádky do ČJ - oranžový
PŘ - test - Les
AJ -

Středa
ČJ - karty slov r. Ž - žáci určují správné vzory. Zapisování slov do sešitu - zařazení do správných vzorů. PS - Pravopis.... samostatná práce - žáci pracovali dle svého tempa (někteří už mají celý sešit dokončený). Sloupečky - na známky (doplnění I/Y. Vykreslovačka.
VL - Povídání o Vánocích - čtení povídek
M - PC www.rysava.websnadno.cz - upevňování zaokrouhlování na desítky a stovky, PS str. 23/ cv. 2
AJ -

Čtvrtek
ČJ - sešit ČJ1, zapiš datum: 16. 12., udělej si 4 sloupce (dle pravítka: ŽENA, RŮŽE, PÍSEŇ, KOST a tato slova, zařaď do správného vzoru: s vydram_, obydl_, k větv_, s mrkv_, o řeč_, bez hrušní, s mlýnicem_, pil_ (mn.č.), do Bratislav_, v Čáslav_, v Miroslav_, do Prah_, v Chrudim_.
Oranžový sešit - datum, do oranžového sešitu opiš tato slova, říkej si v duchu vzory. Nezapomeň na postup:
1. ukaž si na to slov v 1. pádě: TO,TA
2. řekni si slovo v 1. a ve 2. pádě (např. TA koza, bez kozy), zdůvodni si vzorem (např. TA koza, bez kozy, jako žena, bez ženy, tím pádem kozy (ženy) napíšeme tvrdé Y
Zde jsou slova na opis: chvilem__ usínal, půjdeme do škol_, v neděl_ je pouť, papír s koledam__, pod lavicem__ byl nepořádek, ve vs_ měli rozhlas, v básn__bývájí rýmy, na větv__ seděli vrabci, kobyl__ řehtaly, ulicem__šla vůně koláčů.
PS - Pravopis.... udělej si jedno další cvičení.
VL - Pročtení zápisu v sešitu - Vodstvo, vodní nádrže - barevně vyzdobit, podtrhat. Zkus si v PS udělat nějaká cvičení k této kapitole, použij k tomu (pokud máš) příruční mapu k učebnici (nebo tato adresa: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Czech_rivers_-_top_50.png ) - to co zvládneš udělat, udělej
M - Domácí práce - Početníček str. 13 a str. 14 - prosím o vyfocení a zaslání zpět ke kontrole do večera na email ciranova@sazovickaskolicka.cz

Pátek
M - Domácí práce 2. - Početníček str. 15 a str. 20 - prosím o vyfocení a zaslání zpět ke kontrole do večera na email ciranova@sazovickaskolicka.cz


Týden 6. 12. - 10. 12. 2021

Pondělí
ČJ - PS (okopírovaný) - koncovky podst. jmen - opakování str. 5. Zopakování pádů, práce na koberci + mazací tabulka - určování pádů u slov. Opis uč. str. 61/cv.3 - poslední 2 řádky do ČJ1. DÚ: PS (okopírovaný) str. 6/e)f)
M - kontrola domácích úkolů, procvičování  písemného odčítání do 10 000, dokončení PL se slovními úlohami. Zopakování převodu délkových jednotek - ústně.
PŘ - Povídání si o sv. Mikuláši
AJ - On holiday - new vocabulary, rozšiřování slovní zásoby - slovesa
Úterý
ČJ - PS (okopírovaný) - Pravopis podstatných jmen - str. 6 - dokončení. Sešit  - uč. str. 60/cv.5 - rozřazení dle vzorů. Koberec - seznámení se vzory podstatných jmen rodu Ž, rozřazování slov do daných vzorů
PŘ - Povídání + doplnění učiva Les
AJ - Návštěva místního muzea
Středa
ČJ - Procvičování koncovek u vzorů r. Ž, rozřazování slov do skupin dle vzorů. Mazací tabulka - práce se slovy r. Ž. PS str. 7. Interaktivní tabule - procvičování. Uč. str. 65/3 - sešit ČJ1
VL - Test - Mapy a plány, Orientace v krajině. Vodstvo ČR - zápis, vlepení, povídání.
M - procvičování a opakování učiva
AJ - rozšiř.slovní zásoby - slovesa, did hra - části těla, popis osoby, dovedností, os.údaje
Čtvrtek
ČJ - Přiřazování slov ke vzorům - práce na koberci. PS - Pravopis... str. 9,10. Interaktivní tabule - rod. Ž. Sloupeček - doplňování I/Y do slov - koncovky rodu S, Ž. . Chodba - mazací tabulka - zařazování slov do skupin I/Y - také u každého určit vzor. Přepis do oranžového sešitu - uč. str. 67/cv.3. Vykreslovačka. DÚ: PL (se sloupečky) označený sloupeček - doplnit správné I/Y - říkat si vzory podst. jmen - r. S, Ž
M - Procvičování a upevňování převodů jednotek délky.
Pátek
M - upevňování převodu jednotek délky - společně u interaktivní tabule - převody, odhady délky. V sešitě MA2 písemné násobení dvojciferným činitelem. Procvičování pamětného sčítání do 10 000, písemné sčítání víceciferných čísel. DÚ - Početníček str. 11 a 12.
 

Týden 29. 11. - 3. 12. 2021

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh. Podstatná jména - pád, číslo, rod, seznámení s novým pojmem VZOR. Zopakování pádů. PL - vyhledávání slov r. středního, přiřazování vzorů k podstatným jménům rodu středního, mazací tabulka. Ústně - kartičky slov - přiřazování vzorů, tabule - slova zařazujeme do skupin vzorů.
M - Řešení slovních úloh - vyvození chyb v postupu řešení - společně s tabulí opětovné zopakování základních kroků. DÚ - oprava MA Slovní úlohy + podpis, dokončení slovní úlohy v sešitě MA1.
PŘ - "Mapy a plány, orientace v krajině" - v úterý 7. 12. TEST. Zopakování učiva - Živočichové, test. PS str. 15/cv.6, 7, 8
AJ - reading activity str.22, PS 22, napsat a naučit se povídání o své vesnici

Úterý
ČJ - Opakování informací o podstatných jménech, co všechno u PJ určujeme, zopakování vzorů PJ rodu středního. Práce na tabuli - u slov: křeslo, rajče, hřiště, obydlí - jsme určili - PÁD, ČÍSLO, ROD A VZOR, zapsali jsme také do sešitu. Interaktivní tabule - rod střední. PS - okopírovaný - str. 2. DÚ - doplnění + opis cvičení do oranžového sešitu (děti mají cvičení vlepeno v úkolníčku) 
VL - Povrch ČR
AJ - shrnutí lekce - práce s příběhem - str.23, PS 23

Středa
ČJ - Karty slov - děti určují vzory (práce na koberci) - přiřazování slov ke vzorům, mazací tabulka - zadávám slova, děti na tabulku zapisují vzory slov. Sešit ČJ1 - vlepená tabulka se slovy, kde děti určují PÁD, ČÍSLO, ROD, VZOR. Cv. (okopírované) - vlepené do sešitu - doplňují vzory do závorek a také doplní správné i do slova.
VL - Povrch ČR - vlepení zápisu + doplnění 
M - matematická rozcvička - dělení se zbytkem, vyvození písemného násobení dvojciferným činitelem - společně s tabulí. DÚ - v sešitě MA2 - dokončit příklady na písemné násobení dvojciferným činitelem.
AJ - On holiday - výslovnost a přepis nových slovíček, uč.24, 

Čtvrtek
ČJ - Mazací tabulka - vzory podst. jmen r. S, ústně - ze sloves tvoříme podstatná jména r. S, ČJ1 - tabulka se slovy, kde se určuje PÁD, ČÍSLO, ROD A VZOR. Práce s interaktivní tabulí. PS (okopírovaný) str. 3,4. Indiánské hádání - vzory. Opis - uč. str. 61/cv.3 - do ČJ 1 (2 řádky)
M - převody délkových jednotek - zopakování postupů při převodu větších jednotek na menší a opačně - společně s tabulí. Procvičování na PC skolakov.eu, upevňování na PL v lavici. DÚ - nastudovat tabulku převodů - žáci ji mají u sebe.

Pátek
M - matematická rozcvička - dělení se zbytkem, zopakování postupu při písemném násobení dvojciferným činitelem, trénování na PC skolakov.eu. Procvičování písemného sčítání a odčítání - PL omalovánka. DÚ - PS str. 22/1,2,3 + str. 23/1,4

Týden 22. - 26. 11. 2021

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, volné psané na téma: "co mě rozveselí, když jsem smutný" (děti psaly na papír, vše, co je napadlo k tomuto tématu). Hra "lodě" - karty sloves - děti určují čas. Časování sloves - ústně, práce s tabulí (řídíme se tabulkami, které mají děti vlepeny v sešitech). Cvičení do sešitu - časování sloves - dokončíme zítra. Zítra nás také čeká diktát. Ve středu začínáme s vzory podstatných jmen rodu středního.
M - opakování a procvičování sudých a lichých čísel, společně na koberci. Samostatně v lavici - čtvrtletní opakování.
 - přesunuta na úterý
AJ - výslovnost slovíček - procvičení, předložky, uč.+PS 20

Úterý
ČJ - Práce na tabuli - časování sloves - uvedení infinitivu do správné osoby, čísla a času. Práce do sešitu - stejně jako na tabuli. Dokončení cvičení, které mají děti nalepené v sešitě - určení u sloves: os., čís., čas. Uč. str. 97/cv.6 - do sešitu ČJ1. Interaktivní tabule - spojky v souvětí. Diktát. Čtení.
 - Nový zápis, vlepení do sešitu  - Les (ekosystém) - povídání o tomto tématu - význam lesa, houby v lese - doplnění do textu zápisu. PS str. 14/2 ve spolupráci s Uč. str. 26
AJ - popis cesty, uč.21, PS 21

Středa
ČJ - článek - Lvi - přečíst (okopírovaný text) - vyhledat podstatná jména, rozdělit na mazací tabulku do tří sloupečků (TEN, TA, TO - rod mužský, ženský, střední). Chodí po třídě a zapisují opět do tří sloupečků na mazací tabulku daná slova - TEN, TA, TO. Povídání si nad tématem Podstatná jména - co to je, co všechno u nich určujeme. Práce s interaktivní tabulí. Čtení
VL -
M - rekaptulace čtvrtletního opakovacího testu - vyvození chyb, připomenutí pracovního postupu při zaokrouhlování. V lavici - písemné dělení jednociferným dělitelem - společná kontrola.
AJ - zkoušení slovíček, nácvik nové části slovní zásoby My town, uč.+PS 22

Čtvrtek
Dalton - Kryštof Kolumbus
M - sčítání a odčítání do 1 000 + zaokrouhlování na stovky - PC, na koberci pamětné počítání do 10 000

Pátek
M - slovní úloha - samostatná práce do sešitu, upevňování písemného dělení se zkouškou, trénování na webových stránkách skolakov.eu, na koberci pamětné počítání při řešení slovních úloh. DÚ - PS str. 26 - celá

Týden 15. - 19. 11. 2021

Pondělí 

ČJ - Komunitní kruh. Práce se slovesy (karty) - určování času, práce do sešitu. Hra: "Lodě". Sešit - práce s větou: hledání ZSD, VJ/S. Práce na inter. tabuli - časy sloves. Kahoot.
MA - čtení a zápis víceciferných čísel, orientace na číselné ose. Zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce - opakování základních pravidel při zaokrouhlování - společná práce na tabuli, samostatně na PL.
PŘ - Práce s učebnicí - živočichové. Souhrnné opakování ve skupinách.
AJ - Test 1

Úterý
Plavecký výcvik - sraz u školy v 7,20 hod.
AJ - uč.20, My town - slovíčka str.8, DÚ PS 20/1

Středa
17. 11. - Státní svátek

Čtvrtek
ČJ - Bingo - slovní druhy. Slovesa - určování času - každý samostatně (karty). Sešit - opis vět z tabule: Učebnice byla roztrhaná. Zítra bude Tomášek v hasiči. Počítač se rozbil, ale myš byla v pořádku. = u těchto vět jsme určovali PO + PŘS (ZSD), VJ/S, čas sloves. Cvičení - nakopírováno, vlepeno do sešitu - doplňování sloves v určitém čase, hledání ZSD. Hra "Lovci perel" - určování času sloves. Čtení. Časování sloves - lepení tabulky do sešitu - zápis osob do sešitu
MA - matematická rozcvička - písemné odčítání - PL.  Společně na koberci - hra s vícecifernými čísly (pamětná orientace na číselné ose), správný zápis čísel. DÚ - PS str. 14 - celá

Pátek
ČJ - čtení
M - matematický diktát - násobení a dělení mino obor násobilky, procvičování zaokrouhlování na desítky, stovky a tisíce. Řešení slovních úloh. Kontrola domácí přípravy.


Týden 8. - 12. 11. 2021

Pondělí

ČJ + PŘ - děti dostaly "pracovní listy", učebnice i PS do vašich schránek domu, kde je vše popsáno, co si mají udělat a co je potřeba vyfotit a zaslat zpět. Raději přikládám "pracovní listy" s úkoly i sem.

M - naskenované pracovní listy máte poslané v emailech.
AJ - učebnice str. 16 , poslech viz níže - vybírat zdravá jídla, PS 16

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD1_Track_21.mp3?cc=global&selLanguage=en&mode=hub 

Úterý

ČJ + PŘ 

 
M - učivo naleznete ve svých emailových schránkách
AJ - pracujte s příběhem na str.17 tak, jak jste zvyklí ve škole, zkuste si jej i překládat. + PS 17/7

poslech :

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD1_Track_22.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

 

opakuj :

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD1_Track_23.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

 

Středa

ČJ - Stavba souvětí, práce s tabulí, pak do sešitu: hledání sloves, hledání ZSD, tvoření větných vzorců. PL - Stavba souvětí cv. 1,3, čtení.
VL - Ukázka donesených map, orientace na mapách - vyhledávání pojmů (dle legendy). Nalepen zápisu do sešitu.
M - kontrola domácí přípravy ze dne 8. a 9.11. Čtení a zápis čtyřciferných čísel, seznámení s pravidly porovnávání víceciferných čísel. DÚ - oprava v sešitech MA 1, MA 2
AJ - uč.18, PS 18 s poslechem níže, 19/3
https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD1_Track_25.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

Čtvrtek

ČJ - diktát, Pracovní listy (okopírované) - spojování vět do souvětí, stavba souvětí. Práce na interaktivní tabuli, v terénu třídy, chodby - vzorce vět. Časování sloves - lepení do sešitu, cvičení
M - zaokrouhlování - zopakování pravidel při zaokrouhlování na celé desítky a jednotky, vyvození postupu zaokrouhlování na celé tisíce. DÚ - PS str. 15 cv. 1,2,3

Pátek

ČJ - Pracovní listy (okopírované)
M - slovní úloha dle vlastního výběru, pamětné sčítání a odčítání čtyřciferných čísel - společně - vyvození postupu, PS str. 17/cv. 1,2,3,4 - společná kontrola. DÚ - PS str. 18/cv. 1,2,3

 

Týden 1. - 5. 11. 2021

Pondělí
ČJ - Vyprávění pohádky dle obrázkové osnovy. Osnova příběhu, vyprávění - zápis do sešitu (co to je osnova, obecné body osnovy, zápis osnovy pohádky O Smolíčkovi)
MA - PL Slovní úlohy - řešení sl. úlohy dle vlastního výběru, upevňování písemného odčítání - PL
 - Test Houby, povídání o živočiších.
AJ - popisné věty, předložky - procvičování, práce s textem str.13, PS 13

Úterý
Plavání
AJ - zkoušení slovíček 2.lekce, nová slovíčka - 3.lekce - zdraví - 1.část - uč.14, PS 14

Středa
ČJ - Opakování zdvojených souhlásek, slov s kořenem -JE. Slova s kořenem -JE budu zítra (ve čtvrtek) zkoušet. Hra - tvoření slov pomocí přípon a předpon ke slovesům. Věta jednoduchá a souvětí - vysvětlení. Zápis do sešitu - VJ a S.
MA - slovní úloha dle vlastního výběru, dokončení PL s písemným odčítáním, na koberci procvičování pamětného sčítání a odčítání do 1000, procvičování písemného dělení - práce s tabulí
VL - Práce s mapou, seznámení s pojmy: mapa a plán. DÚ: donést si na příští středu nějakou mapu (jakoukoliv)
AJ - příkazy, zákazy, uč.15, PS 15, slovíčka - 2.část

Čtvrtek
ČJ - VJ a S - hledání VJ po třídě. Vysvětlení, jaký je rozdíl mezi VJ a S (Věta jednoduchá má jen jedno sloveso, Souvětí - má 2 a více sloves) Na slovesa se ptáme: Co dělá?/Co dělal?/ Co bude dělat?. Tabule - práce s větami - hledání slovesa (přísudek) a podstatného jména v 1. p. (podmět). Podmět a přísudek tvoří = ZSD = základní skladební dvojici. Věty: Petr si neuklidil v pokoji. Šimon nepřišel včas do školy. Cyklista zastavil před přechodem. Pes štěkal u boudy. Kočka vyskočila na plot. PL (okopírovaný), uč. str. 101/2 - přepis do sešitu. Sešit - opis viz. příloha

MA - G - jednotky délky, řazení od nejmenší po největší a naopak, připomenutí převodů jednotek. Praktická část - měření jednotlivých předmětů ve třídě, porovnávání měřených délek.

Pátek
ČJ - PL (kopírovaný) str. 66/celá
MA - Matematický diktát - násobení a dělení mino obor násobilky. Práce v PS str. 10 - samostatná práce. G - opakování geometrických pojmů, řešení příkladů na vzájemnou polohu dvou přímek.


Týden 25.10. - 29.10. 2021

Pondělí
ČJ, PŘ, VL - Projekt 28. říjen (pracovní listy ve škole)
MA - řešení slovní složené úlohy - samostatná práce, upevňování dělení se zbytkem, násobení mimo obor násobilky. DÚ - Početníček str. 3 - celá
AJ -

Úterý
Plavání
AJ 


Týden 18.10. - 22.10. 2021

Pondělí
ČJ - Zdvojené souhlásky, vysvětlení, zápis do sešitu, práce na koberci se slovy, uč. str. 22/cv.3 - ústně, pak přepis do sešitu. Bingo - předložky a předpony. Práce s mazací tabulkou - předpony, předložky. PS str. 18
MA - matematická rozcvička - písemné odčítání do 1000, společně písemné dělení - opakovat postup dělení (práce s tabulí), poté samostatná práce - PL. Omalovánka na písemné dělení a násobení
PŘ - Zápis - Stavba těla rostlin - dokončení. Příští týden - test - HOUBY
AJ - trénink předložek místa, PS 11/5, 6, výroba pomůcky 

Úterý
Plavání
AJ - procvičování předložek, opakování výslovnosti slovíček - pokojů, opakování gramatiky vět "There is/are... "

Středa
ČJ - PS str. 19/cv.1,3. Předpony ob-, v-, skupiny slov bě, pě, vě, mě, skupiny slov -je- (kořen) - vysvětlení učiva, zápis do sešitu - daná slova v sešitě ČJ 2 - naučit nazpaměť (objet, objednat, objednávka, objevit, objevitel, objemný, objem, vjet, vjezd, vjem = zde se vždy v těchto slovech píše JE!). Roztřídění a dělení slov na ě/je - na koberci (oběd, pěvec, objednat, vjet, vjezd, Věra, pěšina, obětí, oběť, objezd, vjem, objednávka - řečení si, co je předpona a co není.. PS str. 17/cv.3a. DÚ: PS str. 17/3b)
VL - Referáty - Kraje ČR
M - písemné odčítání dvojciferných čísel, dokončení omalovánky na písemné odčítání, řešení složených slovních úloh, samostatné procvičování písemného dělení jednociferným dělitelem. DÚ - oprava slovní úlohy
AJ - nácvik předložek, opakování gramatiky popisných vět, uč.12 - nácvik čtení a překladu ( DÚ )

Čtvrtek
ČJ - Zopakování slov s kořenem JE (ta slova, která se děti učí zpaměti (objet, objednat, objednávka, objevit, objevitel, objemný, objem, vjet, vjezd, vjem). Zápis do sešitu - na která slova si dát pozor, vysvětlení: objet x oběd, objetí x obětí. Práce na koberci - zařazování slov do skupin Ě/JE. Samostatná práce - rozřazování slov do skupin Ě/JE. PS str. 20/cv.4. Práce na koberci, doplňovačka Ě/JE. DÚ - vlepené cvičení v sešitě ČJ 2, učit slova s kořenem -JE-.
M - G - trojúhelník - rýsování dle zadání, určování vrcholů a stran trojúhelníků, měření úseček.

Pátek
VL - Referáty - Kraje ČR (dokončení)
M - matematický diktát: násobení a dělení se zbytkem, PS str. 4/ cv. 1,2,4,5 - písemné sčítání a odčítání. PS str. 6/ cv. 1,3,4 - násobení celých desítek. DÚ Početníček str. 7/ celá, MA2 -  oprava mat. diktátu + podpis

 

Týden 11.10. - 15.10 2021

Pondělí
ČJ - PL (okopírované) - str. 21 - kořen, předpony, příponové části. Uč. str. 19/cv. 1,2 - ústně. Tvoření slov s předponou u kořene: -LET, -CHOD, -VOD. Do sešitu ČJ2 - opis z tabule: Předložky a předpony. Chodba - práce na mazací tabulku - třídění slov s předložkou, s předponou (zvlášť či dohromady)
MA - procvičování dělení se zbytkem - dokončení pracovního listu, písemné násobení jednociferným činitelem - práce s tabulí, počítání do sešitu - samostatná práce.
PŘ - čtení textu v učebnici str. 12-13, nalepení zápisu do sešitu + doplnění informací z přečteného textu (+ kontrola). PS str. 8
AJ - in the house - slovíčka, uč.+PS 10

Úterý
Plavání
AJ - procvičování slovní zásoby na IT    https://www.mes-games.com/                                    DÚ připravit vybarvené listy se slovíčky         

Středa
ČJ - PL (okopírované) - předložky, předpony - str. 23/cv. 1,2,3. Uč. str. 13/cv.3 - opis. Seznámení s předložkou BEZ, předponami BEZ-, ROZ-, VZ-. Sešit ČJ2 - zapsání zápisu. Uč. str. 20/cv.1,2,3 - ústně. bingo - předložky a předpony. 
VL - Práce s lapbookem + otázky (vyhledávání informací). Rozvržení referátů mezi žáky - kraje ČR. PS VL - str.- 6,7
M - vyvození písemného dělení jednociferným dělitelem - společná práce u tabule i do sešitu - postup řešení.
AJ - předložky místa, nábytek, slovíčka , uč. 11, PS 11

Čtvrtek
ČJ - Práce se slovy - předpony, předložky, uč. str. 20/cv.1,2,3. Opis str. 20/cv.4 (část) PS str. 15/cv. 3, 1 (dole). Samostatná práce - úkoly, indicie, odměna. DÚ: uč. str. 20/cv.4 (o sýkorce,...) - oranžový sešit
M - G - Trojúhelník - základní údaje, seznámení s typy trojúhelníků, nácvik sestrojování trojúhelníků - společně krok za krokem,  práce na tabuli i v sešitě.

Pátek
ČJ - PS str. 14/cv.2 a)b), str. 16/cv.2, PL (nakopírované) - str. 24, 25 (co se stihne ve škole). Čtení
M -  řešení slovní úlohy - samostatná práce, písemné dělení - frontální výuka - společné řešení - postup počítání, práce u tabule, společná kontrola. DÚ - PS str. 25/cv. 1


Týden 4.10. - 8.10. 2021

Pondělí
ČJ - Kořen slova, předpona, příponová část - vysvětlení, práce s tabulí, opis z tabule. Práce se slovy na lavici - hledání kořene slov. PS str. 13/1,2,3,4. DÚ: PS str. 13/cv.5
M - řešení slovní úlohy, dokončení pracovního listu na násobení a dělení mimo obor násobilky, procvičování násobení a dělení v oboru do 100. Dokončení práce na pamětné počítání v pracovním sešitě strana 2. Doplňková činnost - násobení s nulou na konci - kartičky s tabulkou ( př. typu 9 . 20,...) DÚ - oprava a podpis v sešitě Slovní úlohy.
 - Živá příroda - společné znaky rostlin - zápis do sešitu
AJ - uč.9, PS 9

Úterý
Plavání
AJ - minitest 1

Středa
ČJ - Diktát. Kořen slova - rozřazování slov na tabuli, hledání kořene. Sloupeček - procvičování I/Y. 
VL - Vytváření Lapbooku na téma Česká republika
MA - písemné sčítání více sčítanců - zápis matematických řádů kolmo pod sebou. Matematické hříčky s čísly, ciframi - PS str. 3. DÚ - Početníček str. 5 dokončit + str. 6/ cv. 1,2
AJ - In the house - uč.10, slovíčka

Čtvrtek
ČJ - PL - vykreslovačka - opakování I/Y, hra  - pamatovačka textu. Předložky a předpony - vysvětlení, práce s tabulí a tabulkou, ukázka příkladů. Rozřazování slov - uč. str. 19/cv.3. Práce s tabulkou (rozřazování) - slova na chodbě. PS str. 14/2, str. 15/1
M - G - Strany a vrcholy mnohoúhelníků - PL, rýsování mnohoúhelníku, měření úseček.                                              Opakování -sestrojení kružnice k; S; Připomenutí pojmů poloměr a průměr.

Pátek
ČJ - PL - doplňování I/Y. Karty slov - přiřazování předpon a předložek - tvorba slov. PS str. 16/3,4
MA - Upevňování správného postupu u řešení slovní úlohy ( jednoduché i složené). Dělení se zbytkem - připomenutí pravidel - samostatná práce na pracovním listě. DÚ - PS str. 8/ celá


Týden 27. 9. - 1.10. 2021

Pondělí
ČJ + PŘ - projekt Sv. Václav
M - Práce s tabulí - pravidla počítání složených příkladů se závorkami. Poté samostatná práce s PL. Násobení a dělení mimo obor násobilky ( příklady typu: 20 . 8, 5 . 60, 240 : 6, 120 : 2, .....). Pamětné násobení mimo obor násobilky na koberci - příklady typu 12 . 4, 23 . 5, ..... ) pomocí rozkladu na desítky a jednotky. DÚ - Početníček strana 4 - celá.
AJ - uč. str. 7, PS str. 7

Úterý
Státní svátek

Středa
ČJ - Kniha o Sv. Václavovi
VL - Kraje a krajská města ČR
M - procvičování násobení a dělení v oboru do 100 - společně zpaměti, samostatně na pracovní list. Na koberci matematické hříčky, zaměřené na malou násobilku.
AJ - knihovna v Sazovicích

Čtvrtek
ČJ - uč. str. 14/cv.3 - přečíst, PS str. 6/cv.1. Chodba - doplnění textu slovy na chodbě. Uč. str. 15/cv.2,3 - ústně. PS str. 12/cv.1. Opis do oranžového sešitu uč. str. 17/cv.3 (od slova "lyžování")
M - Geometrie - upevňování rozlišování geometrických tvarů a těles - obrázkový test - samostatná práce. Manipulační aktivity - určování geom. těles dle názorné ukázky - krabičky od různých produktů, modelování těles dle názoru.

Pátek
M - Matematický diktát - násobení a dělení v oboru malé násobilky. Procvičování pamětného počítání - PS str. 2. Samostatné řešení slovní úlohy. Matematické hříčky na koberci - pamětné násobení mimo obor násobilky. DÚ - oprava matematického diktátu + podpis.

 

Týden 20. - 24. 9. 2021

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, kontrola DÚ. Uč. str. 101/cv.1 - přečíst text, žlutý rámeček, a) - práce s textem, vysvětlení význam slov - mnohoznačná, jednoznačná slova. Uč. str. 10/cv.3 - ústně. PS str. 7/cv.1,2. Zápis do sešitu - Slova jednoznačná, mnohoznačná. Třídění slov do skupin - na lavici ve dvojici. Běhací kvíz - opakování učiva
M - Orientace na číselné ose do 1000, pamětné sčítání a odčítání do 1000, jednoduché slovní úlohy - společné i samostatné řešení
AJ - Výslovnost - barvy, čísla, sporty. Překlad do sešitu: Umím hrát na buben. Paul umí hrát na klavír. Eva umí hrát na kytaru. Uč. str. 6.
 - rozdělení živé přírody - zápis do sešitu - práce s textem. Houby - čtení textu + doplnění zápisu.

Úterý
AJ - tvoření otázky - PL (pracovní list). Slovíčka - Sports time.

Středa
ČJ - uč. str. 12 - čtení textu + práce s textem - vyhledávání slovních druhů. Slova nadřazená a souřadná - cvičení . PS str. 9/cv.1 (společně). PL - křížovka - vyjmenovaná slova
VL - Státní symboly, armáda ČR
M - násobení a dělení  - pamětné počítání (násobilka 5, 6, 7, 8, 9), přiřazování výsledků k příkladům, omalovánka na násobení, dělení
AJ - Uč. str.7, PS str. 7. I can/ I can't....

Čtvrtek
ČJ - Zopakování slov nadřazených a podřazených - PS str. 9/cv.1. Slova citově zabarvená - uč. str. 14/cv.1,2, PS str. 11/cv.2,4,5. DÚ: PS str. 11/cv.3
 - doplnění zápisu, práce s textem. Houby
M - Geometrie - opakování pojmů geometrických tvarů a těles, určování počtu stran a vrcholů, modelování. DÚ - prostudovat pojmy přehledů, vlepených do sešitu geometrie, přinést 4-5- malých, papírových krabiček od různých produktů z domácnosti ( od čaje, zápalek, zubní pasty, sýru,... a podobně )

Pátek
Dopravní hřiště

 

Týden 13. - 17. 9. 2021

Pondělí
ČJ - komunitní kruh, sešit - z jednotlivých písmen jsme tvořili slova (E, S, L, P, O, D, A, H). Hledání slov po třídě - tvoření dvojic slov protikladných a stejného významu. Seznámení a oživení s pojmy "synonyma" a "antonyma".  Uč. str. 11/cv.2 - do sešitu ČJ1, zápis do sešitu - antonyma, synonyma + 11/cv.2. PS str. 8/cv.2,3
 - opakování živé a neživé přírody. PS str. 5,6. Povídání o houbách.
M - slovní úlohy - postup, řešení - práce od sešitu a s tabulí. Pamětné násobení, dělení, početní král.
AJ - otázky + odpovědi, uč. str. 2 - 3, PS str.3

Úterý
Plavání
AJ - Hudební nástroje - slovní zásoba

Středa
ČJ - Hra - "Já mám". Uč. str. 7/cv.10 - ústně, pak na některá slovní spojení jsme vymýšleli věty, zapsali do sešitu a určili u jednotlivých slov - slovní druhy. Uč. str. 7/cv.11,13 - folie. Uč. str. 11/cv.3 - ústně, PS str. 8/cv. 4 - do sešitu
VL - povídání si na téma "obyvatelstvo, nářečí, spisovný jazyk, demokratický stát" + nalepení a doplnění zápisu do sešitu.
M - procvičování řešení slovních úloh, písemné sčítání více sčítanců
AJ - What's this? Is it...? Uč. str.4, PS str. 4

Čtvrtek
ČJ - Hra: Já mám. Uč. str. 13/1,2 - ústně - slova spisovná a nespisovná. Chodba - opis slov na tabulku - tvoření slov spisovných. Hra - slovní druhy. PS str. 10/cv.3,5
DÚ: PS str. 10/cv.2,4
M - G - bod, přímka, úsečka. Rýsování , popis bodů. Měření úseček.

Pátek
ČJ - samost. práce - opis cvičení do sešitu ČJ1 - vyjmenovaná slova, prac. list - opakování párových souhlásek, slovních druhů
M - Písemné odčítání do 1000. Počítání se závorkami. Matematický diktát.

 

Týden 6. - 10. 9. 2021

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, opakování pravidel psaní vět, VJ/S. Text - vyhledej slovesa, urči VJ/S, doplň i/y - společná kontrola. PS str. 4/1. Chodba - vyhledávání sloves mezi všemi slovy. Doplňující otázka - Co vše určujeme u sloves?
 - Pravidla slušného chování

Úterý
Plavání

Středa
ČJ - mateřský jazyk, národnosti a jejich jazyk, sešit - uč. str. 6/cv.8, PS str. 3/cv.4, ústně str. 6/cv.9. Chodba - opis slov na tabulku - vytvoření příslovcí - kontrola ústně. Zopakování slovních druhů
VL - povídání si o ČR - základní a důležité údaje - zápis do sešitu. Vlepení do sešitu - státní vlajky, státního znaku, vlajky EU. Doplnit a nalepit text s vynechanými údaji.

Čtvrtek
ČJ - Hra: Kdybych jel na indiánský tábor, vezmu si s sebou. Uč. str. 6/cv.7 - ústně - pravidla psaní velkých a malých písmen na začátku slov (vlastní a obecná jména). Sloupeček - doplní velkých a malých písmen. PS str. 3/cv. 5 a)b)c)d). Kimovka.

Pátek
ČJ - uč. str. 9/cv.1 - ústně, seřazení oper dle abecedy - do sešitu, doplnění textu - vlepení do sešitu. Běhací diktát. Opakování párových souhlásek. PS str. 4/cv.7,8
 - Příroda živá a neživá, Ekosystémy, vlepení textu do sešitu - doplnění chybějících údajů.