Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy > 4. ročník > Třídní aktuality > Opakování na písemnou práci - 4. ročník

Opakování na písemnou práci - 4. ročník 1. urči pád podstatných jmen
 2. uveď slova do správného tvaru (dle vzorů podstatných jmen)
 3. vymysli infinitivy
 4. doplň ě/je
 5. zvratná slovesa
 6. doplň pravopis koncovek podstatných jmen (podle vzorů podstatných jmen)
 7. časování sloves (osoba, číslo, čas)
 8. uveď slovesa do náležitého tvaru (podle osoby, čísla, času)
 9. doplň čárky do souvětí (orientovat se dle počtu sloves a dle spojek)
 10. vymysli větu na daný vzorec
 11. vyhledej základní skladební dvojici a doplň pravopis shody přísudku s podmětem