Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality > Začátek nového školního roku 2021/2022

Začátek nového školního roku 2021/2022Vážení rodiče a milí žáci,

dovolte mi, abych Vás všechny srdečně pozdravila na začátek nového školního roku 2021/2022. Ráda bych Vám představila aktuální info k zahájení nového školního roku.

Mateřská škola se otevře pro všechny přihlášené děti 1.9.2020 v 6.30. Dle MŠMT děti v mateřské škole od 1.9.2021 nebudou nosit žádné krytí úst a nosu a nebudou absolvovat žádné povinné testování. Jediné upozornění se týká zodpovědného přístupu rodičů a sledování zdravotního stavu dítěte. V případě projevů infekčního onemocnění nesmí dítě docházet do MŠ. Rodič při vstupu do budovy MŠ musí mít nasazen RESPIRÁTOR a svoji dobu pobytu v MŠ musí minimalizovat. Děkuji za pochopení a Váš zodpovědný přístup.

Slavnostní zahájení nového školního roku, kde uvítáme i budoucí prvňáčky, proběhne 1.9.2021 v 8:00 hod. Při vstupu do budovy školy a přechodu do třídy bude dle nařízení MŠMT nutné si nasadit krytí úst a nosu. Dospělé osoby – respirátor a prvňáčci chirurgickou roušku. Po usazení do lavic si prvňáčci budou moci roušku SUNDAT. První povinné antigenní testování prvňáčků proběhne až 2.9.2021. Info k samotnému testování viz níže.

Žáci 2. – 4. tříd zahájí nový školní rok 1.9.2021 v 9 hodin již ve svých kmenových třídách. Na úvod musí žáci dle nařízení MŠMT absolvovat první povinné antigenní testování. Bude se opět jednat o samoodběrové antigenní testy na stejném principu, jako žáci absolvovali v loňském školním roce. Před samotným testováním je nutné mít nasazenou chirurgickou roušku. Prosím o zajištění 2-3 ks chirurgických roušek a igelitového sáčku pro použité či znehodnocené roušky.

Provoz školní družiny bude pro žáky 2. – 4. tříd v provozu již od 2.9.2021 od 6:45 do 15:30 hod. Povinné antigenní testování bude probíhat až ve třídě, dle nařízení MŠMT není nutné, aby byli žáci testováni už ve školní družině. Ve školní družině budou dodrženy všechny zvýšené hygienické požadavky a nařízení.

Testování bude probíhat v těchto dnech: středa 1.9. (2.-4.ročník)/čtvrtek 2.9. (1.ročník), pondělí 6.9. a čtvrtek 9.9.2021. Po vyhodnocení iniciálního testování může být povinnost testování mimořádným opatřením MZ dále prodloužena na další období (např. 1x týdně každé pondělí do konce měsíce září, a to dle aktuální epidemiologické situace).

Testovaní žáci či žáci, na které se vztahuje výjimka z testování nosí chirurgickou roušku jen na chodbách a vnitřních společných prostorech, ve výuce mít nasazenou roušku NEMUSÍ. Účastní se TV i v tělocvičně a v HV mohou zpívat.

Žáci, kteří se NEBUDOU TESTOVAT, vztahuje se na ně výjimka z povinného testování:

Testováni se neprovede u žáků s dokončeným očkováním (uplynulo 14 dnů od 2.očkovací dávky), dále pak u žáků, kteří prodělali v posledních 180 dnech onemocnění COVID–19, a u žáků, kteří doloží negativní výsledek RAT testu nebo PCR testu provedeného zdravotnickým pracovníkem. Všechna nutná potvrzení týkající se NETESTOVÁNÍ ŽÁKŮ je nutné donést dne 1.9.2021 a před samotným testováním odevzdat třídnímu učiteli. Bez daného prokazatelného potvrzení, že žák splňuje výjimku z povinného testování, nebude možné žáka z testování uvolnit!

Žáci, kteří neabsolvují povinné antigenní testování z rozhodnutí zákonného zástupce žáka:

Zákonný zástupce, který nechce, aby jeho dítě absolvovalo povinné antigenní testování musí tuto skutečnost uvést písemně s podpisem zákonného zástupce žáka. Písemné a Vámi podepsané vyjádření předá žák dne 1.9.2021 třídnímu učiteli. Bez tohoto písemného vyjádření bude postupováno jako u ostatních žáků, kteří absolvují antigenní testování.

V případech, ve kterých žák neabsolvuje antigenní test z jakéhokoliv důvodu, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z povinného testování, bude se moci účastnit prezenční výuky, ale již od 1.9.2021 pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének. MZ doporučí školám zajistit samostatnou místnost pro možnost občerstvení a vyhradit těmto dětem a žákům také vlastní sociální zařízení. Žák, který neabsolvuje povinné antigenní testování musí nosit ochranné krytí úst a nosu (info viz výše) po celou dobu pobytu ve škole, ve školní družině, na zájmovém kroužku, v prostorách třídy i během výuky, o přestávce na chodbách, u šaten, v prostorách školní jídelny. Nemůže se účastnit TV ve vnitřních prostorech a v HV nesmí zpívat. Vše dle NAŘÍZENÍ MŠMT.

Níže přikládám Manuál MŠMT. Vaše veškeré dotazy a připomínky ráda zodpovím prostřednictvím e-mail: reditelna@zssazovice.cz 

MŠMT_Manuál k provozu škol a testovaní

Info k testování dle MŠMT

https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/

Děkuji Vám za zodpovědný přístup a spolupráci. Velice si cením Vaší podpory a pochopení. Všichni se maximálně snažíme zajistit bezpečné, motivující a tvořivé školní prostředí. DĚKUJI.

Mgr. Šárka Vojáčková, ředitelka školy

Zahajeni-noveho-skolniho-roku-2021-plakat.png