Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > O škole > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Název

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Organizace byla zřízena obcí Sazovice dne 23. 9. 1998 zřizovací listinou. Jako příspěvková organizace funguje tato právní forma od 1. 1. 2003, pro zajištění základního vzdělávání žáků. Předmět její činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Zřizovatel:

Obec Sazovice
Sazovice 180
763 01 Mysločovice

Základní účel zřízení - školní vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Je dána organizačním řádem organizace. Organizace se člení na organizační úseky uvedené v rejstříku škol:

 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Školní jídelna
 • Školní družina

Organizační struktura

 

4. Kontaktní spojení

Kontakty

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace
  Sazovice 78
  763 01 Mysločovice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace
  Sazovice 78
  763 01 Mysločovice

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  ZŠ: +420 724 976 115
  MŠ: +420 734 372 603

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.sazovickaskolicka.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace
  Sazovice 78
  763 01 Mysločovice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Další elektronické adresy:

  ZŠ: reditelna@zssazovice.cz
  MŠ: nejezova@sazovickaskolicka.cz

 • 4.8 Datová schránka

  2kymhe3

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1410567389/0800

6. IČO

75023067

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: reditelna@zssazovice.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 2kymhe3

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace, Sazovice 78, 763 01 Mysločovice

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

Žádosti se podávají:

 • osobně či písemně v podatelně organizace
 • poštou
 • datovou schránkou
 • elektronicky

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Sazebník úhrad

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní školou a Mateřskou školou Sazovice poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.