Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy > 2. ročník > Informace o učivu

Informace o učivu

43. týden

21. 6.

Daltonské učení

ČJ - PS 43/7, čít.128-9 - odpovědi do sešitu čt

M uč.51-52

DÚ M PS 27

22. 6.

ČJ PS 44 - psaní adresy

M PS 28

DÚ přinést velkou igelitovou tašku na výkresy

23. 6.

ČJ - procvičování na PL - věta jednoduchá vs souvětí, čtení s porozuměním

DÚ - přinést přečtenou knihu k zápisu do ČL

24. 6.

Daltonské učení a stopovací hra - opakování učiva

25. 6.

Vycházka a aktivity v lese

42. týden

13. 6.

ČJ - uč.101/3 do sešitu

M - závěrečná písemná práce

DÚ ČJ 43/5

14. 6.

ČJ - závěrečný diktát, PS 47-49

M - test 2, str.12

DÚ - přinést podepsané písemné práce

15. 6.

ČJ 103/1,2,3, PS 45

M 47-48

Prv PS 67

DÚ M PS 29

16. 6.

cvičná evakuace školy, den s SDH Sazovice

17. 6.

školní výlet

41. týden

6. 6.

ČJ - uč.99/3 - 3.+4.řádek do sešitu, aktivity s kartičkami - opakování - antonyma, synonyma, slova nadřazená

M - násobky 6, str.43-44

M PS 18

7. 6.

ČJ - vlastní jména místní

M - dělení 6, str. 45-46

DÚ - M - list - obrázek

8. 6.

ČJ uč.100/3, PS 41/1,2,3

M - pamětné *  / 2,3

DÚ - pročíst informace ve složce, vyplnit návratky - na pátek

9. 6.

Dopravní hřiště Malenovice

10. 6.

ČJ Slab III.díl str.2, cvičný diktát

M - závěrečná písemná práce

DÚ - trénovat diktát jednoduchých slov

40. týden

30. 5.

ČJ PS 36/4, čtení s porozuměním list - KOkos, Pís 21

M 34-35

M PS 17

31. 5.

ČJ uč.97/5 b), PS 38/5,6, list - zvířata, věty

M 36-37

M PS 8/1, ČJ list-dokončit

1. 6.

Daltonské vyučování

ČJ PS 39 , list

M 38-39, pamětné *,/ loto

2. 6.

ČJ PS 40/1,2, list 1.cv., uč.99/1,2,3, pozorný poslech "Tatínku, ta se ti povedla!"

M 40 , test - pamětné */2,3

DÚ M list sl.33-34

3. 6.

ČJ 99/2 - 2 ř.do sešitu, PS 40/3

M 41, list - počítat a vybarvit 

39. týden

23. 5.

ČJ uč.97/1,2,3 na fólii, PS 36/1,2, Pís 20

M list 34/4,5 - nácvik zkoušky, uč.27

DÚ M testy 2 str.11

24. 5.

ČJ - diktát, uč.97/5 na fólii - tvoření obdobných větných struktur

M písemné odčítání se zkouškou, uč.28

DÚ M PS 14

25. 5.

ČJ slovní druhy, práce s kartičkami, tvoření vět podle zadání - do sešitu

M uč.29, list 36/5

Prv - části rostlin, vysévání a péče na jaře

DÚ M PS 15

26. 5.

Přírodovědná soutěž, Kahoot-it

M 30-31

27. 5.

ČJ PS 36/3, 37/1,2,3, čtení s porozuměním - Mravenci, Pís 21

M pamětné násobení 2, uč.32

DÚ M PS 16

38. týden

16. 5.

ČJ - procvičování slovních druhů, list - spodoba znělosti, I/Y, Pís

M uč.20, list sl.69, 74

DÚ M PS 6

17. 5.

ČJ uč.95/2,3-na fólie, cv.3 do seš., Pís.

M 21-22

DÚ M-list sl.70+75

18. 5.

ČJ - slovní druhy - opakování - pracovní list

M - testy 2 str.9, uč.24-25

DÚ - umět řadu násobků 2,3,4, Prv - na pátek umět pojmenovat přírodniny z PS 17

19. 5.

ČJ PS 35/2,3,4, uč.109/i-y do seš.

M loto- násobilka, použití tabulky, test 2 str.10

DÚ M PS 7

20. 5.

ČJ - čtení s porozuměním, názor vs. fakt , tvoření vět - povolání, popis slona - pracovní listy

M práce na IT, uč.26, násobilkové loto

Prv - uč.56-57, PS 66

DÚ - čít.134-135

37. týden

9. 5.

ČJ - list , vyhledávání předložek, čtení s porozuměním, práce na koberci

M test2 - str. 6, slovní úloha č.4 do seš., uč.12-13

DÚ - list sloupce 9-10

10. 5.

ČJ 94/3 do seš., 109/a) nahoře - doplnit na fólii, vymyslet s 10 slovy spojení s předložkou, napsat do seš.

M 14, test 2 str.7

DÚ M PS 4

11. 5.

ČJ diktát, procvičování učiva - list

M 15, slovní úlohy 5-10 na listu

DÚ M test 2 str.8

12. 5.

ČJ PS 34/4, slovní druhy, uč.95 - úvod, spojky, práce na koberci

M 17-18, list nás.2,3 - 2 sloupce

DÚ M PS 5

13. 5.

ČJ spojky, PS 35/1, čtení s porozuměním - list - pohádky

M 19, list 2 sloupce

Prv PS 17

DÚ - dokončení listu o pohádkách a Prv

36. týden

2. 5.

ČJ - list - vyhledávání sloves, tvoření různých druhů vět s nimi, vyvození předložek, Pís 16

M uč.10, slovní úloha č.1 - do sešitu, vyvození násobků 3

DÚ - slovní úloha č.2 do sešitu

3. 5.

ČJ - běhací diktát - I/Y, list - párové souhlásky + čtení s porozuměním, vyhledávání podst.jmen + sloves

M - uč.11, slovní úloha č.3 do sešitu, pamětné násobení a dělení 10 

DÚ - naučit se řadu násobků 3

4. 5.

ČJ - list I/Y, PS 34/1,2,3

M - list 

DÚ M PS 3

5. 5.

ČJ Pís 17

nácvik na besídku

6. 5.

ČJ - slovní druhy - aktivita na koberci, pracovní list

nácvik na vystoupení

35. týden

25. 4.

ČJ uč.93/1,2,3,4, PS 33

M slovní úloha - do sešitu, uč.5/1,2,3

DÚ M-testy 2  str.5

26. 4.

ČJ list - I/Y, vyhledávání sloves, přepis vět, Pís 14

M zpracování slovní úlohy do sešitu, uč.5/4

DÚ M list str.30

27. 4.

ČJ nácvik představení, uč.93/5 do seš.

M 6,7

Prv 24+30

DÚ M PS 2/1,3 

28. 4.

ČJ - list - strana podstatná jména podstatná jména+slovesa.pdf,

      čtení s porozuměním  - Ptáci na zahradě - kvíz + polovina sloupců slov - rychlé čtení čtení s porozuměním.pdf

M 8 + list 31 - nácvik pamětného sčítání do 100 bez přechodu

DÚ M PS 2/2

29. 4.

ČJ list - slovesa, Pís 15

M list 32/3,4 - 1.ř.

DÚ M - list 32/4 - 2.ř.

34. týden

19. 4.

ČJ uč.19 - na fólii, na lístečky desatero slovních druhů, trénink názvů a pořadí, Pís 12, čít.115

M test 2 str.3, uč. díl 3- str 1-2, PS 3 str.1

DÚ test 1 - str.21

20. 4. 

ČJ uč.91, PS 32/2

ICT výukový program

21. 4.

ČJ - běhací diktát, PS 32/1,3,4

M str. 3, test 2 str.4

DÚ - M list - vybarvování 

22. 4.

ČJ 92/6b) - do sešitu, PS 31, Pís 13

M str. 4, slovní úlohy - řešení do sešitu

Prv - druhy ptáků, znaky ptáků a savců

DÚ Prv PS 21 - domeček

33. týden

11. 4.

ČJ - cvičný diktát, PS 30/4,5,6, Pís 11

M - Test 1 str.20, geometrie - přímka, úsečka uč.19+34- ústně u IT, PS 9+22

DÚ - žluté úterý

12. 4.

ČJ - diktát, PS 30/7, čít. čtení o jaru,

M - geometrie - přímka, úsečka - M str 34, rýsování úseček na papír

DÚ M PS 31/2, str.32, zelená středa

13. 4.

Návštěva muzea

Velikonoční úkoly

DÚ naučit se další koledu ( jinou než "Hody, hody...." )

32. týden

4. 4.

ČJ PS 26, čítanka 109-110, Pís 8

M 59, test 18

DÚ M - list 21/1,2 + čít.110 - správné nadechování

5. 4.

ČJ 88/1,2,3 - s IT, ústně, 88/3 - 2ř. do seš. doplňovačka I/Y, Pís 9

M 60, PS 42-3

M list 20/5

6. 4.

ČJ nácvik vystoupení, procvičování tvaru písmen - list

M uč.51, PS 63

Prv 51, PS 63

DÚ M list - str. 22

7. 4.

ČJ PS 27, vypravování, osnova, PS 28, pranostiky na jaře

M 54

DÚ M PS 44 + oprava ČJ PS 27 - věty s chybou přepsat správně do sešitu 

8. 4.

ČJ PS 29, Pís 10

M Test 2 str.1, uč. 63

Prv - ptáci - zkoušení, list - husa

DÚ Test 1 str.19

31. týden

28. 3.

ČJ 85, 85/2 do seš., Pís 6, čít 107-8

M 55, M PS 39/1

DÚ M PS 39/2, čít 107

29. 3.

ČJ 85/3 - liché věty do sešitu, PS 25/1, Pís 7

M 56, PS 40, list - dokončit 4 sloupce

DÚ ČJ PS 25/2,3

30. 3. 

ČJ list 26-27 CJ 2 list.pdf

M 57

ČJ - zajíčkovy rady -list - 10 řádků nápadů  - zajíčkovy rady.pdf DÚ dokončit

31. 3.

ČJ uč.86/5,6,7 - cvič.diktát - 4 věty, List - vybarvování - hrušeň ČJ +M 2.pdf

M 58, PS 41, matem.hry u IT a na koberci

bez DÚ :-)

1. 4.

Aprílově jarní daltonské učení

( pracovní listy do ČJ a M )

 

30. týden

21. 3.

ČJ - 82/1,2,3 na fólii, 82/4 do sešitu, čít.105, Pís 4

M opakování +- do 100 bez přechodu u IT, kontrola Klokana, PL sl.41,42,45,46 - viz níže

DÚ ČJ PS 22/1,2

22. 3.

ČJ - list str.25 (dě-tě-ně), uč. 83/7,8, 83/8 do seš., Pís 5, čít 105 - práce s dechem

M - uč.51, PS 33+ 37/1

DÚ - nácvik čtení se správným dýcháním - čít 105  

23. 3.

ČJ - pětiminutovka, uč.83/6,7-ústně  83/9do seš, PS 22/3,4, 23/5,6

M 52, PS 31/1

Prv - test - zvířecí rodinky, měsíce

DÚ čít 105 - dýchání

24. 3.

ČJ - doplňovačka + přepis do sešitu, PS 23/8, nácvik dýchání u čtení + zkoušení DÚ, čtení s porozuměním

M 53, PS 37/2, 38/2

DÚ M PS 38/1

25. 3.

ČJ diktát 83/10, list párové souhlásky, uč. 84 , PS 24

M 54 , testy str.17

Prv PS 64, měsíce

2.roč.párové souhlásky.pdf

 

čj+M 2.roč.pdf

 

 6