Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy > 2. ročník > Informace o učivu

 Informace o učivu

Týden 13.5. - 17.5. 2024 

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh. bingo - předložky. Popisování věcí, co vidí ve třídě s použitím předložek. PS str. 34. Skolakov.eu - slovní druhy. Uč. str. 94/cv.3 - ústně, cv.2 - do sešitu, slova po třídě - doplnění předložek.
PRV -
 Str. 52/1, 53/1,2

Úterý
ČJ - práce na koberci - nové učivo - Spojky - vysvětlení, ukázka na příkladech (spojování slov a vět). Doplňování spojek do větných celků (souvětí). Uč. str. 95/cv.1, 2, 3. Sešit - zapsání spojek do sešitu. PS str. 35. Písanka. DÚ: písanka - označené řádky hvězdičkou
PRV -
tvorba třídního herbáře - vylisovaná rostlina - popis, jméno, kde byla nalezena a kdy byla nalezena

Středa
Generálka na besídku

Čtvrtek
ČJ -
PS str. 35, zalaminované karty - najít spojku, zalaminované karty - spojování vět pomocí spojky, zápis do sešitu - Spojky.
M - Početní výkony do 100 - procvičování, opakování zápisu čísel do číselné osy - nakopírovaný PL. Násobilka 5 - zavedení, procvičování, početníček str. 44/cv. 1, 2, 3; str. 45/cv.4
G -
opakování měření úseček, zelená matýskova matematika str. 22, 35, 48.

Pátek
M - Násobení a dělení 5 - procvičování - Matýskova matematika str. 16, 17, početníček str. 44, 45. Skupinové hry, hry ve dvojicích (didaktické pomůcky na upevňování a procvičování  násobilky. Rychlejší - pracovní listy na početní výkony do 100.

 

Týden 6.5. - 10.5. 2024 

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, mazací tabulka - vyhledávání po třídě sloves a podstatných jmen - třídění. Uč. str. 93/cv.2 - do sešitu. Hra - odpovídají na otázky Co děláš, když...? Uč. str. 93/cv. 4, 5 - ústně, cv. 5 a) - do sešitu. PS str. 33/ úkoly po škole (opakování podstatných jmen a sloves).
PRV -
 PS str. 51

Úterý
ČJ - ústně 93/6, 93/7 - folie. Hledání sloves po třídě. Práce na koberci - nové učivo Předložky, kreslení obrázku, používání předložek. PS str. 34
PRV -
str. 52. DÚ - vylisovat na pondělí13. 5. rostlinku i s kořenem a přinést ji do školy.

Středa
Státní svátek

Čtvrtek
ČJ -
Diktát - uč. str. 93/5, psaní do písanky
M - Procvičování sčítání a odčítání do 100 - nakopírovaný PL. Opakování - násobilka 2, 3, 4 - nakopírovaný PL.
G -
délka úseček - správný zápis, měření a porovnávání úseček. Zelená Mat. matematika - 22/1,2, 35/1,2, 48/1,2

Pátek
M - Násobilka 4 - samostatná práce na známky. Orientace na číselné ose - zápis na osu, do tabulky, porovnávání. Početní výkony do 100 - PL. 
G - konstrukce úseček, délka úsečky

 

Týden 29.4. - 3.5. 2024 

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, uč. str. 91/cv.1, ukazujeme si TEN, TA, TO. slovní druhy - zpaměti (DÚ). PS str. 31/cv.3, 32/cv.1. Mazací tabulka - hledání po třídě - podstatná jména. Uč. str. 91/cv.4,5 - ústně, folie. Hra - uč. říká slov, když řekne podstatné jméno, děti zvednou ruce. 
PRV -
 PS str. 48,49

Úterý
ČJ - uč. str. 92/cv.6 - sešit - rozřazení slov do sloupečků (osoba, zvíře, věc). Slovesa - práce na koberci, vysvětlení, připojení podstatného jména, užívání otázky... Co dělá? Uč. str. 92/cv.1 - ústně, práce do sešitu - podstatná jména, slovesa - zápis. Mazací tabulka - vyhledávání sloves. Písanka.
PRV -
str. 50

Středa
Státní svátek

Čtvrtek
ČJ -
diktát uč. str. 86/cv.9
M - Procvičování - násobilka 2,3,4, 2x nakopírovaný pracovní list, početní král. Opakování - početní výkony do 100, nakopírované pracovní listy
G -
opakování - velikosti úseček, matýskova matematika 37/1

Pátek
M - Prověrka - početní výkony do 100. slovní úlohy - procvičování násobilky 2, 3, 4 a početních výkonů do 100. Matýskova m. 9/1,2; 10; nakopírované pracovní listy

 

Týden 22.4. - 26.4. 2024 

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, PL - opakování párových souhlásek, tvoření slov se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - zapsat do sešitu. PS str. 29, 30; opis str. 89/cv.9, wordwall.net.
PRV -
 opakování kapitoly člověk - na test (čtvrtek)

Úterý
Hravě záchranářem

Středa
ČJ -
cvičení - doplňovačka Ě, sešit uč. str. 89/cv.10 - slova opačná (skupiny hlásek dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě), písanka, čtení.
M -
Procvičování a opakování násobilky 4. Matýskova matematika 15/3. Práce na nakopírovaných listech. Rychlejší - i slovní úlohy na násobilku 4, Matýskova matematika 23/1,2, 24/1. Velmi aktivní - vypracovávání dalších pracovních listů
G -
opakování - přímka, polopřímka, úsečka, nakopírovaný pracovní list

Čtvrtek
ČJ -
Koberec - roztřízení slov (podstatná jména, přídavná jména, slovesa) DÚ - učení se názvy slovních druhů. Vlepení do sešitu - tabulka slovních druhů. Mazací tabulka - čísla slovních  druhů, zapisování slov (podstatných jmen) do sloupečků: TEN, TA, TO. PS str. 31/2,3. DÚ - písanka
PRV - Testík - člověk

Pátek
M - Procvičování sčítání a odčítání do 100 - 2 nakopírované pracovní listy. Rychlejší - pracovní list navíc. Porovnávání čísel - nakopírované PL.
G - Opakování: bod, přímka, polopřímka, úsečka. Procvičování - velikost úsečky. MM str. 13/cv.2, str. 37/cv.1

 

Týden 15.4. - 19.4. 2024 

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, karty po třídě - dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Folie uč. str. 88/cv.3, 4. Práce do sešitu 88/4 - 2 věty. Wordwall.net - procvičovací cvičení. PS str. 25 - 27, 29
PRV -
Pocity, emoce, str. 45

Úterý
Ředitelské volno

Středa
ČJ -
Písanka, folie uč. str. 89/cv.6, uč. str. 88/cv.5 - ústně a pak do sešitu, PS str. 29 - 30, čtení. 
PRV -
Povolání, kreslení vysněného povolání do sešitu.

Čtvrtek
ČJ -
diktát - uč. str. 89/cv.9, skolakov.eu - procvičování učiva
M - Procvičování a prohlubování násobků 4. Matýskova matematika (MM) str. 14/cv.1,2,3. Procvičování dělení 4, početníček str. 43. Rychlejší žáci - práce na nakopírovaných pracovních listech - početní výkony do 100.

Pátek
M - Opakování a prohlubování násobilky 4 - opakování násobků, procvičování dělení 4 - Matýskova matematiky str. 15/1,2. Rychlejší - MM str. 15/cv.3, nakopírované pracovní listy na početní výkony do 100.

 

Týden 8.4. - 12.4. 2024 

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, uč. str. 80/cv.9b) společně, pak opis do sešitu. Práce na koberci - hlásková podoba slov se skupinami slabik: BĚ, PĚ, VĚ, MĚ. Kroužkování slabik ve slovech. Ústně uč. str. 85/cv.2,4. Hádanky - tvoření slov se slabikami BĚ, PĚ, VĚ, MĚ. Mazací tabulka - složit slova ze slabik. PS - 25 - 27
PRV -
Vylučování

Úterý
ČJ - Uč. str. 86/7 - opis do sešitu, PS 27/9,11. Psaní do písanky, četba z čítanky.
PRV -
 Kůže

Středa
ČJ -
uč. str. 85/cv.3,4 - ústně, 88/cv.1,2 - ústně. PS str. 25 - 27. DÚ - uč. str. 88/cv.2 (na pondělí)
PRV -
Myšlenková mapa - co dělat pro zdraví, Emoce - fair-play

Čtvrtek
ČJ - Práce do písanky + DÚ (na úterý),
čtení z čítanky
M - opětovné opakování násobilky 3. Společný rozbor a oprava chyb samostatné práce z minulé hodiny, početní mrazík, krátká prověrka na známky. Kontrola DÚ MM 8/cv.2. Společné procvičování MM 7/2 (rychlejší i 7/1). Procvičování sčítání a odčítání do 100 se závorkami i bez. Práce na nakopírovaném pracovním listu; MM 8/1 (rychlejší i 11/1,2). 
G - opakování - přímka, polopřímka, úsečka a jejich sestrojení.

Pátek
M - Upevňování sčítání a odčítání do 100. Dodělání cvičení z minulé hodiny MM8/1. Násobky 4 - zavedení, procvičování. Početníček  str. 42, 43/4 (rychlejší i 43/3,5,6)
G - zavedení délky úsečky, délkových jednotek. Procvičování MM 13/1

 

Týden 2.4. - 5.4. 2024 

Pondělí
Velikonoční pondělí

Úterý
ČJ - Komunitní kruh, sloupečky - jeden společně, druhý sloupeček na známky, PS str. 23 - dě, tě, ně, skolakov.eu - dě, tě, ně, písanka, čtení
PRV -
 Člověk - trávící soustava, potravinová pyramida, zuby

Středa
ČJ -
PS str. str. 23 - dokončení, uč. str. 80/cv.9a) - nejprve jsme dělali společně, pak samostatně přepisovali do sešitu. Po třídě byly květiny slabik zaměřené na slabiky DĚ, TĚ, NĚ - tvořili slova, zapisovali na mazací tabulku. Skolakov.eu - na známky, folie - uč. str. 83/cv.7. Písanka, čtení z čítanky.
PRV -
PS str. 44 - být zdravý

Čtvrtek
ČJ -
diktát (uč. str.83/cv.10), folie 83/11, karty po třídě - zapisování slov (s dě, tě, ně) na mazací tabulku, PS str. 26. DÚ: písanka, opravit diktát.
M - Prohlubování učiva - násobilka 3. Početní mrazík, vyplňování nakopírovaných PL. DÚ: učit se zpaměti vyjmenovávat násobky 3. Jednoduché slovní úlohy (zápis, výpočet, grafické znázornění, odpověď), PL (nakopírovaný) - zakomponovaná násobilka 2 a 3.

Pátek
M - opakování a prohlubování násobilky 3 - práce na nakopírovaných listech. Opakování násobilky 2 a 3 s využitím dalších početních operací - Matýskova matematika str. 8/cv.2. DÚ: učit se zpaměti vyjmenovávat násobky 3.

 

Týden 25.3. - 27.3. 2024 

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, mazací tabulka - slova po třídě - párové souhlásky. Sloupečky - procvičování. Skolakov.eu - na známky. Uč. str. 78/cv.2 - opis do sešitu. PS - 18 - 22.
PRV
- Člověk - dýchací soustava

Úterý
ČJ - uč. str. 78/cv.3 - folie, práce na koberci - společné doplňování a odůvodňování párových souhlásek. Dokončování PS - párové souhlásky. DÚ: PS str. 18 - 22 - zbývající cvičení, písanka (označené řádky). Slova se skupinami DĚ, TĚ, NĚ - práce na koberci, vysvětlení, doplňování, PS str. 22/cv.2. Písanka.
PRV -
 Dýchací soustava, oběhová soustava

Středa
ČJ -
Bingo: dě, tě, ně, PS str. 22 - dokončení celé strany, skolakov.eu - procvičování dě, tě, ně.
M
- Společné vyhodnocení matematické soutěže Klokan - kategorie Cvrček. Kontrola DÚ (násobilka 3). Procvičování násobilky 3 - početníček str. 40, 41. Jednoduché slovní úlohy v nakopírovaných pracovních listech. Rychlejší: prohlubování násobilky 2 a 3 - samostatné práce v nakopírovaných listech. DÚ - dokončit v Matýs. matematice str. 3,4, (Adélka, Maruška, Maksym)

Čtvrtek
Velikonoční prázdniny

Pátek
Velikonoční prázdniny

 

 

Týden 18.3. - 22.3. 2024 

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, mazací tabulka - ukazuji slova (děti zapisují na tabulku vhodnou souhlásku P/B, S/Z, ...), PS str. 17. PL (okopírovaný) - samostatně. Cvičení na IA tabuli - procvičování párových souhlásek. Zápis do sešitu - Z - S. PS - dokončování str. 17. DÚ: PS str. 18/cv.3
PRV
- Člověk - první pomoc při úrazech

Úterý
ČJ - mazací tabulka - karty po třídě - procvičování párových souhlásek. PS str. 18. PL - párové souhlásky, fólie uč. str. 76/cv.2.
PRV -
 Kosterní soustava, kresba a popis postavy.

Středa
ČJ -
ústně - slova na procvičení párových souhlásek, mazací tabulka. PL - okopírovaný, který již vyplňovali (dělali jsme znovu). PS str. 18 - 20. Písanka. DÚ - označené řádky v písance
PRV - Bratři Cyril a Metoděj

Čtvrtek
ČJ -
 Diktát, procvičování párových souhlásek, DÚ - oprava diktátu.
M - Procvičování a prohlubování násobilky 2 a 3. PS str. 3/cv.1,2,3, str. 4/cv.1,2,3. Rychlíci: početníček str. 40, 41, nakopírované PL. Geometrie - opakování základních rovinných útvarů - nakopírovaný pracovní list.

Pátek
M - Matematický Klokan - kategorie Cvrček. Násobilka 3 - opětovná společná kontrola a rozbor - Matýskova matematika str. 3 a 4. DÚ - dopočítat zbylé příklady ze cv. 3 na str. 3 a 4.

 

Týden 11.3. - 15.3. 2024 

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, mazací tabulka - slova po třídě. Uč. str. 73/cv.2,3 - folie + kontrola. PS str. 15. Uč. str. 73/cv.5- opis do sešitu. Práce na koberci - rozřazování slov Ď/Ť, V/F. Skolakov.eu
PRV
- Člověk - společné znaky, části těla

Úterý
ČJ - PS str. 15 - dokončení + kontrola, opis z učebnice str. 74/cv.2. Práce na folii - uč. str. 74. Písanka + DÚ
PRV -
 Režim dne, digitální hodiny, části dne

Středa
ČJ -
uč. str. 74/cv.3 - ústně, společně, PS str. 16, práce na IA Tabuli - cvičení na procvičení párových souhlásek. Mazací tabulka - slova, hra Sněží - procvičování párových souhlásek. Písanka.
PRV - Úraz

Čtvrtek
ČJ -
 skolakov.eu, diktát, PS str. 16 - dokončení
M - Opakování a procvičování násobení a dělení 2: početní mrazík na známky, samostatná práce na pracovním listu - na známky (rychlí - nakopírované pracovní listy navíc). Opakování a procvičování hodin - kontrola DÚ, práce na nakopírovaných pracovních listech (s pomocí používání papírových hodin, i bez pomoci); prohlubování učiva digitálních hodin - práce na pracovních listech. Geometrie - opakování a doplnění učiva základních rovinných útvarů. Nově zaveden trojúhelník, kružnice, kruh - procvičování na nakopírovaných pracovních listech + početníček 60/cv.2

Pátek
M - Násobilka 3 - vyvození, procvičování - pracovní sešit str. 3/cv.1,2, str. 4/cv.1. Geometrie - procvičování základních rovinných útvarů - určení vlastností, příklady ze života. Samostatná práce na známky v pracovním listu.

 

Týden 4.3. - 8.3. 2024 

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, dalton - Jaro, Astrid Lindgrenová
PRV
- opakování - kalendář

Úterý
ČJ - Tvary slov - tvoření jiných tvarů slov - ústně. Párové souhlásky - děti zdůvodňují, proč se tam píše f/v, d/t ž/š, s/z, h/ch,... Hra - lodě - párové souhlásky. Karty - doplňování párových souhlásek. Uč. str. 71 - celá ústně. Uč. str. 72/cv.2 - společně, pak samostatně do sešitu
PRV -
 Rok/čas - test

Středa
ČJ -
Diktát, opakování párových souhlásek.
PRV - Člověk - společné znaky

Čtvrtek
ČJ -
 Koberec - párové souhlásky D/T - společné doplňování, PS str. 14/2, vysvětlení dublovaných slov: plod/plot, led/let, hrát/hrad - DÚ PS 14/3, opravit diktát
M - Procvičování násobení a dělení 2. Pracovní list - procvičování. Pro rychlejší - okopírované pracovní listy z učebnice učitele. G - kontrola DÚ - rýsování úseček a bodů. Opakování a prohlubování rýsování úseček a bodů. Základní rovinné útvary - čtverec - náčrt, základní vlastnosti.

Pátek
M - kontrola pracovních listů z předešlé hodiny - násobení a dělení 2. Prohlubování učiva - poznávání hodin - Poč. str. 61/cv.2,3. G - opakování učiva - rýsování úseček - Poč. str. 58/cv.4, 59/cv.1. Rychlíci zvládli ještě str. 58/cv.3, str. 59/cv.2

 

Týden 26.2. - 1.3. 2024 

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, nácvik recitace na školní kolo. Bingo - měkké a tvrdé slabiky, folie uč. str. 67/cv.2 + společná kontrola. PS - pokračování ve cvičení. Seznámení s novým učivem - tvary slov - práce na koberci, KOŘEN SLOV - vyhledávání, zápis do sešitu. Samostatně - karty po třídě - hledají společnou část slov - kořen, PS str. 12/cv.2.
PRV
- opakování - kalendář

Úterý
ČJ - PS str. 11/cv.2,3 - samostatně + společná kontrola, práce na tabuli - kořen slova - vyhledávání, PS str. 12/cv.2,4 - vysvětlení psaní souhlásek uprostřed a na konci slov. V/F, D/T. PS str. 13/cv.3. Čtení, písanka. DÚ - 3 řádky v písance.
PRV -
 Roční období - zakreslování do sešitu - měsíce v roce, rovnodennost, slunovrat, obrázky - roční období

Středa
ČJ -
Slova po třídě - rozdělování do skupin (podle rodin - slova příbuzná) - vyhledávání kořene. PS str. 10/cv.1, 4, str. 11/cv.1 str. 12/cv.1,3. Skolakov.eu
PRV - 61/cv.1,3, str. 64/celá. Příští týden testík z této kapitoly (str. 59 - 64)

Čtvrtek
ČJ -
 uč. str. 70/cv.1,2 - ústně, str. 70/cv.3 - na mazací tabulku. PS str. 13/cv.3 - nejprve ústně + tabule, pak sami do PS, uč. str. 72/cv.4 - do sešitu, PS str. 13/cv.1. Skolakov.eu. DÚ: písanka
M - Dělení číslem 2. Rýsování přímky a úsečky.

Pátek
M - Násobení a dělení 2. Početníček str. 38/cv.1,2, str. 39/cv.3,4,5,6. G - rýsování přímek a úseček dané délky - body leží a neleží na přímce. DÚ - /AB/ = 5cm (délka úsečky je 5 cm), bod X leží na úsečce AB, bod Y neleží na úsečce AB.

 

Týden 12.2. - 16.2. 2024 

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, nácvik recitace, po třídě rozdané karty - opisují na mazací tabulku - doplňují i/y. Wordwall. PS str. 5/celá, str. 6/cv.1,2,3. DÚ: PS str. 6/cv.4. Opis - uč. str. 67/cv.3 do sešitu.
PRV
- Měsíce v roce a jejich délka - počet dnů

Úterý
ČJ - PS str. 8/celá. Diktát, recitace, písanka, čtení. DÚ: dokončení vykreslovačky PS str. 8/cv.5
PRV -
 Měsíce v roce - kolik mají dnů, listování v kalendáři. PS str. 62/1,2. DÚ: 61/cv.2

Středa
ČJ -
doplňovačka i/y, PS str. 5/cv.1, Str. 7/cv.2,3, písanka, čtení, recitace. DÚ - každodenní čtení - čtecí karta, opravit diktát
PRV - práce s kalendářem, 61/3, str. 63
M - Násobilka 2, krát více, o více...

Čtvrtek
ČJ -
 Třídní kolo recitace (zkoušení básniček na známky)
M - Násobilka 2. PS str. 1. Pracovní list - násobilka. G - Rýsování úsečky dané délky. Přímka daným bodem, opakování - osa souměrnosti

Pátek
M - Vyvození dělení 2. PS 2. díl str. 2/cv.1,2. G - Prověrka - rýsování úseček, porovnávání úseček.

 

Týden 5.2. - 9.2. 2024 

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, nácvik recitace, nový PS - str.1 dokončení, str. 2, 3 - výběr cvičení - samostatně. Cvičení - opakování souhlásek, samohlásek, slabik,...
PRV
- str. 59 - Co jsem včera dělal/a

Úterý
ČJ - Mazací tabulka - i/y - tvrdé a měkké souhlásky/slabiky, PS - společně str. 2/cv.5. Dokončování v PS str. 1 - 3. Wordwall.com. Čtení, písanka + DÚ - stránka v písance (od místa, kde skončili).
PRV -
 str. 59 - dokončení strany

Středa
ČJ -
karty - žáci doplňovali ústně i/y (měkké nebo tvrdé, podle souhlásky), jmenovali jsme zpaměti - měkké a tvrdé souhlásky/slabiky. PS str. 4/celá. Mazací tabulka - úkoly po škole (na mazací tabulku měli napsat slov, které bylo nakreslené: budík, parník, žaludy, šaty, tílko - opakování měkkých a tvrdých souhlásek). Čtení z čítanky. Recitace - nácvik.  DÚ: učit se básničku zpaměti
PRV - str. 60 - celá
M - Hodiny - digitální i ručičkové - procvičování z okopírovaných PL

Čtvrtek
ČJ -
 Dalton - Masopust + Vodění medvěda s maskami (děti v maskách, kostýmech)
M - Hodiny - digitální i ručičkové. Hodiny, minuty. Hodiny ve dne i v noci. G - přímka, úsečka, měření úseček, porovnávání úseček. Rýsování úsečky dané délky.

Pátek
M - Vyvození násobilky 2. Vykopírované str. 2,3 z uč. 6. díl.

 

Týden 29.1. - 2.2. 2024 

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, mazací tabulka - měkké a tvrdé souhlásky, opis do sešitu uč. str. 65/4a). Karty po třídě - na známky. PS str. 48/celá. Práce na počítači.
PRV -
opakování celé kapitoly

Úterý
ČJ - nový PS - prolistování, výběr jednoho cvičení, které se jim líbí a splnění. Společně uč. str. 64 - DI TI NI, DY TY NY. Folie uč. str. 64/cv.3. Písanka + DÚ. Čtení. Výběr básniček k recitaci.
PRV -
Opakování.

Středa
ČJ, 
PRV - Deskové hry
M - PS2. Numerace do milionu, číselné osy.

Čtvrtek
Muzeum Zlín, IQ Festival Play Zlín

Pátek
Pololetní prázdniny

 

Týden 22.1. - 26.1. 2024 

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, mazací tabulka - říkám slova na měkké a tvrdé souhlásky, žáci zapisují správné i/y na tabulku. Folie uč. str. 59/cv. 10,8. 59/8 - 3 věty do sešitu. PS str. 47/cv.2,3 + kontrola. Práce na koberci - seznámení s pojmem podstatná jména, přídavná jména - přiřazování dvojic k sobě, slova po třídě.
PRV -
Rodina - dokončení str. 26

Úterý
ČJ - PS str. 49 - doplňování, diktát. DÚ: dokončení PS str. 49. Připomenutí vyhledávání básničky k recitaci - již se začít učit.
PRV -
str. 27 - celá

Středa
ČJ -
 mazací tabulka - i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, doplňovačka v sešitě - na známky. Slova po třídě - opakování. PS/PL - vykreslovačka. DÚ: oprava diktátu
PRV
 - Pozvánka na oslavu
M - Procvičování sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky. PS str. 26, 28

Čtvrtek
ČJ - 
psaní do písanky, PS str. 48-49 - dokončení vykreslovačky, PL - i/y + vykreslovačka - opakování měkkých a tvrdých souhlásek. DÚ: připomínám opravu diktátu, dokončení vykreslovačky, písanka - označené řádky hvězdičkou (vše až na úterý).
M - PS 27/1,2,3, str.29. Opakovaný výklad +, - do s přechodem desítky, procvičování

Pátek
M - Procvičování - sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky

 

Týden 15.1. - 19.1. 2024 

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, bingo - měkké a tvrdé souhlásky. Práce s mazací tabulkou = i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Hra Sněží - doplňování i/y. PS - dokončení úkolů z minulé hodiny. Práce na počítači. Písanka, čtení. DÚ: opis do sešitu z uč. str. 60/cv.14 - diktát, který bude zítra v písemné práci
PRV -
Rodina - str. 24,25 (na příští týden budou děti potřebovat stolní kalendář se jmény)

Úterý
ČJ - Pololetní písemná práce
PRV -
Rodina

Středa
ČJ -
PS str. 41/4, 43/10, 44/17, uč. str. 59/7 - ústně. Hra - procvičení i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, práce na mazací tabulku, vykreslovačka. Čtení. DÚ - Písanka - tam kde děti skončily - udělat 2 řádky.
PRV
 - Rodina, na příští týden budou děti potřebovat kalendář (stolní) se jmény
M - Opakování a procvičování na pololetní práci

Čtvrtek
ČJ - 
PS str. 42/7, 43/13, 44/14, 15. Uč. str. 59/7 - ústně, mazací tabulka - slova po třídě (z uč. str. 59/cv.10). DÚ: uč. str. 60/cv. 12 - do sešitu (1 a půl řádku)
M - Pololetní písemná práce z M

Pátek
M - Procvičování sčítání a odčítání do 100. Seznámení s římskými číslicemi.

 

V úterý 16. 1. - Pololetní písemná práce z ČJ,
Ve čtvrtek 18. 1. - Pololetní písemná práce z M

 

Týden 8.1. - 12.1. 2024 

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, písanka (nová), uč. str. 57/1,2,3,4,5 - ústně + sešit. Opakování - souhlásky měkké, tvrdé, obojetné. Vykreslovačka. DÚ: učit se zpaměti T a M souhlásky.
PRV -
Opakování Zima

Úterý
ČJ - abeceda - kroužkování měkkých a tvrdých souhlásek (sešit), jmenování T a M souhlásek - zkoušení. Mazací tabulka - slova po třídě - zařazování do skupin Měkkých a Tvrdých souhlásek. PS str. 40/cv. 2,3. Wordwall - procvičování T a M souhlásek, doplňování I/Y. Karty po třídě - doplňování I/Y, PS str. 41/cv. 2,3. Písanka, čtení. DÚ: dokončení PS str. 41/cv.2,3, PÍSANKA.
PRV -
dokončení opakování Zima - str. 38,39

Středa
ČJ -
Já mám - T a M souhlásky, bingo - obojetné souhlásky. Tabule - doplňování i/y. Cvičení - opis + doplnění uč. 58/4. DÚ: PS 43/11.
PRV
 - Planeta Země, střídání ročních období.
M - Společná kontrola, Poč. 39/4,5. DÚ: +, - písemné ur. přechodu des. (35 - pokrač.) 35/1

Čtvrtek
ČJ - 
Skupinová práce: PS str. 42/cv. 5,6,8, str. 43/cv.9,12, str. 44/cv.16, str. 45/cv.18, 19, 20, 21. Co se nestihlo, budeme dokončovat v příštím týdnu. 
M - Početníček: +,- dvojciferných čísel 0 - 100 bez přechodu desítky v řádku i písemně, str. 35. DÚ: 36/5 (závorky)
M - G -
Rýsování přímek a úseček, zlepšení dovedností v rýsování. Samostatná práce - kopie z G str. 37, 38, 39. Rýsování rovných přímek, spojování bodů přímkou.

Pátek
M - Početníček str. 35, 36, 37. Sčítání a odčítání na řádku i písemně, kontroly. Počítání + a - se závorkami.
M - G - kontrola z předešlého dne, dokončování, oprava chyb (rýsování přímek, úseček, přímka vedená bodem.)

 

Týden 1.1. - 5.1. 2024 

Pondělí
STÁTNÍ SVÁTEK

Úterý
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Středa
ČJ -
Komunitní kruh, čtení z čítanky (str. 70 - 71)
PRV
 - Opakování - Zima
M 

Čtvrtek
ČJ - 
mazací tabulka - u/ú/ů, cvičení do sešitu - určování samohlásek, souhlásek, běhací diktát - 2 věty do sešitu. Měkké a tvrdé souhlásky - seznámení, vlepení přehledu do sešitu.
M - početník str. 32 - písemné sčítání bez přechodu přes desítku. PS str. 18 - slovní úlohy na + a porovnávání. G - nácvik dovednosti rýsování, opakování probraného učiva - bod, přímka

Pátek
M - Poč. 33/cv.3, 34/cv.4 - Písemné odčítání bez přechodu desítky. G - opakování geometrických tvarů. Rýsování přímek daným bodem.

 

Týden 18.12. - 22.12. 2023 

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh. Návštěva místního muzea - Vánoce.
PRV - str. 35
M - Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku. PS str. 17/cv.1,2. Početníček str. 28/cv.1,2,3

Úterý
ČJ - karty na procvičení ú/ů/u, ústně uč. str. 55/cv.8, sešit - opis 56/9 (společné přečtení, doplnění).
Výroba vánočních svícnů

Středa
ČJ, PRV
 - Dalton - Vánoce 1
M - kontrola PS, početníček str. 28, sam. 29/1,2

Čtvrtek
ČJ - 
Dalton - Vánoce 2
M - početníček str. 30/1,2, str. 31 - +, - do 100

Pátek
Třídní vánoční besídka

 

Týden 11.12. - 15.12. 2023 

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh. Uč. str. 54/cv.1 - společně, 54/cv.2 - práce na tabuli + opis do sešitu. wordwall - slabikotvorné souhlásky. PS str. 37/1,2
PRV - Zvířata v zimě
M 

Úterý
ČJ - PS - dokončení str. 37 + kontrola, uč. str. 55/cv.7 - na folii + kontrola, slova po třídě - slabikotvorné r, l, m. DÚ: Čtení - str. 96 - 97 - povinné, str. 94 - 95 - dobrovolné, pro někoho povinné.
PRV - Zvířata v zimě

Středa
ČJ
 - Práce do sešitu - rozdělování na slabiky, určování souhlásek, samohlásek, slabikotvorného r, l, m (x o) - ve čtvrtek z tohoto bude testík! Uč. str. 54/cv.4 - do sešitu společně, PS str. 39/1,2,4. Slova po třídě - x o, rozdělování na slabiky. Malování dle instrukci pod QR kódem.
M 
PRV - Zvířata v zimě

Čtvrtek
ČJ -
uč. str. 54/cv.3 - ústně spolu, str. 55/cv.6,8 - ústně. Procvičení samohlásek, souhlásek, slabikotvorných souhlásek na tabuli. Soutěž - vymýšlení slov: s jednou dlouhou samohláskou, se dvěma samohláskami, se dvěma dlouhými samohláskami, s třemi dlouhými samohláskami - za jedničku. Test - označení souhlásek, samohlásek, slabikotvorných souhlásek. Procvičení ú/ů/u + cvičení na známky 56/11, skolakov/wordwall
M - 

Pátek
M - 

 

Týden 4.12. - 8.12. 2023 

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, mazací tabulka/uč. str. 51/cv.4, práce na folii - uč. str. 51/cv.5, slova po třídě - procvičování slov s u/ů/ú. Práce na tabuli - doplňování samohlásek (např. S_z_v_c_, H_l_š_v, Zl_n, Brn_,.....), wordwall.net - procvičování u/ú/ů. Práce do žlutého sešitu - opis 1. věty - uč. 51/5. PS str. 35/cv.6. DÚ: PS str. 35/cv.5
PRV - str. 23
M - Povídání o adventu

Úterý
ČJ - Dvojhlásky - práce na koberci - vysvětlení učiva, příklady slov - ukázka (dvojhlásky označujeme stejně jako samohlásky). Uč. str. 51/cv.2 - ústně + mazací tabulka. Samostatně do sešitu uč. 51/cv.3 - rozdělit na slabiky, vyznačit samohlásky. PS str. 35/cv.1,2
PRV - str. 29 - Mikuláš

Středa
ČJ
 - Souhlásky - práce na koberci - ukázka souhlásek, zaznačení ve slovech (křížkem), společné označování souhlásek ve slovech - uč. 52/1,2. Uč. str. 52/cv.3 - sešit, cv. 4 ústně. PS str. 36/celá. DÚ: vymysli 2 slova ke každému k těmto vzorcům: xoxo, xoxxo.
M - Sčítání a odčítání s přechodem přes 10 se závorkami.
PRV - Mikuláš

Čtvrtek
Vánoční edukační program UH (Rochus)

Pátek
ČJ - Slova se slabikotvorným R, L, M. Práce na koberci (uč. str. 53/1) - slova, vysvětlení = R, L, M - zastupují souhlásky. Tabule 53/2, ústně 53/3. Slova po třídě - označování souhlásek, samohlásek, slabikotvorného r,l,m. Wordwall.net/skolakov.eu. DÚ: PS str. 37/3

 

Týden 27.11. - 1.12. 2023 

Pondělí
Přerušený provoz školy

Úterý
ČJ - Uč. str. 48/cv.5 - vlepení do sešitu - přepis slov: rozdělení na slabiky, vyznačení krátké a dlouhé samohlásky. PL - slabiky. Hra Sněží - vyhledávání samohlásek.
PRV - Zelenina, ovoce

Středa
ČJ
 - Koberec: uč. str. 49/6,7,8 - opis do sešitu. PS str. 33/cv.4
M - slovní úloha - společné vyvození postupu řešení - přečíst, zjistit, co znám a co neznám, znázornit, zapsat příklad a vypočítat, napsat odpověď
PRV - str. 20 celá

Čtvrtek
ČJ - 
Samohlásky u/ú/ů - vysvětlení pravidel psaní délky. Ústně - třídění slov, uč. str. 50/cv.3. PS str. 34/cv.1,2,3. Psaní do sešitu: útok, různý, úsměv, kůň, zub. DÚ: PS str. 34/cv.3 - přepis doplněných vět.
M - jednoduché slovní úlohy - společně i samostatně s dopomocí; DÚ - prostudovat vyřešený pracovní list (mají mít založený v PS Matýsek) a připomenout si postup řešení

Pátek
M - 
samostatná práce: řešení slovních úloh; procvičování orientace na číselné ose do sta na PC (skolakov.eu); vyvození písemného sčítání i odčítání.        DÚ - PS Matýsek strana 13 dokončit + strana 12 celá

 

Týden 20.11. - 24.11. 2023 

Pondělí
ČJ - hra na roboty, PS str. 32/křížovka, vytleskávání slabik. Zápis slabik do sešitu - žlutý. Seznámení se samohláskami - uč. str.48/cv.1. Vyjmenovávání slabik.
PRV - Ovoce a zelenina. DÚ - Vymyslet a zapsat do sešitu PRV hádanku o ovoci (Např. Jsem keř, mám sladké drobné fialovomodré plody. Můžu zdobit koláče nebo se ze mě dělá výborná marmeláda/džem. Co jsem? (borůvka) + nakreslit obrázek)
M - Orientace na číselné ose; rozlišování desítek a jednotek, zápis dvojciferných čísel; obrázkové šifrování

Úterý
ČJ - Hra na roboty, vytleskávání slabik, samostatná práce - dělení slov na slabiky - rozstříhávají, obrázky po třídě - pojmenovávají slova a určují. Samohlásky  - vyjmenovávání. Uč. str. 48/cv.2
PRV - Hádanky - ovoce, kresba obrázku

Středa
ČJ
 - PS str.30/cv.5,6. Seznámení s vyhledáváním a označováním samohlásek ve slovech (krátká samohláska červenou barvou, dlouhá samohláska modrou barvou) . Práce na tabuli - vyhledávání krátkých a dlouhých samohlásek. PS str. 33/cv.1
M - sčítání a odčítání celých desítek do stovky - PS Matýsek str. 6; číselná řada do stovky - Spojovačka; DH Hledej číslo!
PRV - Celé Česko čte dětem

Čtvrtek
ČJ - 
Kroužkování samohlásek ve slovech, cv. (okopírované z učebnice 48/3) - do sešitu, práce na koberci (práce se slovy 48/4), sešit - opis slov, vyhledávání krátkých a dlouhých samohlásek. PS str. 33/1,2,3. Čtení - čítanka.
M - samostatná práce - počítání do 20 i s přechodem přes desítku; omalovánka "Knihovna";

Pátek
M - 
sčítání a odčítání celých desítek - DH s pohybem; upevňování pamětného počítání; porovnávání dvojciferných čísel. DÚ - PS Početníček str. 20 - celá

 

Týden 13.11. - 17.11. 2023 

Pondělí
ČJ - Hra na roboty - hlásky, slabiky, říkáme slova a vytleskáváme slabiky, práce na koberci - dělení slov na slabiky, uč. str. 46/cv.1. PL, www.umimecesky.cz - dělení slov na slabiky. Opis slov z tabule - rozdělování na slabiky (růže, kabelka, záložka, nůžky, krk). Karty po třídě - mazací tabulka - obrázky přepisují do slov a rozdělují na slabiky. Práce na koberci - ze slabik tvoří slova - samostatná práce. Wordwall.net - slabiky. Písanka. DÚ - do úterý 21. 11. dopsat zbytek písanky (v úterý ji odevzdat).
PRV - Mapa, plán, plánek Sazovic

Úterý
ČJ - Komunitní kruh, opakování - Druhy vět - vyhledávání, stříhání, lepení do správné skupiny.
PRV - mapa, plánek
M - číselná osa do 100, zápis čísel do osy; sčítání do 100 bez přechodu přes desítku - typu: 23+4; 30+8, apod. DÚ: PS Početníček str. 17 - úterý; str.18 - středa; str. 12 - čtvrtek; Celý domácí úkol žáci odevzdají v pondělí 20.11. 2023

Středa
ČJ
 - Hláska, písmeno - seznámení. Hra na Roboty - uč. říká - žáci skládají slova, žák rozkládá slova na hlásky, ostatní poznávají o jaké slovo jde. Práce do sešitu - rozdělování slov na slabiky. Slova po třídě - rozdělování na slabiky - mazací tabulka. Poznávání hlásek na začátku slova - ústně. Práce na koberci - slova s vynechanými písmeny - doplňování vynechaných hlásek. Uč. str. 47/cv.3 - část do sešitu, část ústně, cv.4 - ústně, PS str. 32/cv. 2,3.
PRV - str. 14

Čtvrtek
Projektový den - DEN NARUBY

Pátek
STÁTNÍ SVÁTEK

 

Týden 6.11. - 10.11. 2023 

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, čtyřsměrka, uč. str. 35/cv.8 - na folii + opis 3 vět do žl. sešitu. PS str. 21/cv.2,3. Jazykolamy.
PRV - význam rybníka
M - procvičování sčítání a odčítání, rozklad čísel na desítky a jednotky -  Početníček str. 14; omalovánka na sčítání a odčítání celých desítek. DÚ - PS Matýsek str. 12

Úterý
ČJ - Kimovka - procvičování paměti, Sešit - zápis: Aby věta měla svůj význam, má každé slovo ve větě své místo. Skládání vět ze slov - karty po třídě, mazací tabulka, uč. str. 36/cv.1,2, 3. Slabiky: koberec - seznámení se slabikami, vytleskávání slabik, skládání slov ze slabik, uč. str. 45. Slova po třídě - rozklad na slabiky. Mazací tabulka, práce s tabulí - rozklad na slabiky, skládání slabik do slov.
PRV - Odlet vlaštovky, dělení ptáků na odlétající a stálé.
M - slovní úloha - postup řešení, barevné odlišení, pochopení otázky - společná práce 

Středa
ČJ
 - M - Daltonské vyučování
PRV - mapa, plánek

Čtvrtek
ČJ - 
Cvičení - vlepení do sešitu - skládání slov ze slabik, rozklad slov na slabiky. Slova po třídě - mazací tabulka - rozklad slov na slabiky. Zápis do sešitu: Slova/slabiky. Říkám slova - vytleskáváme společně na slabiky, počítáme slabiky. Hra: vymýšlení slov na daný počet slabik - zapsat na mazací tabulku. Sešit - opis slov z tabule - rozdělit na slabiky (nadpis, brambory, houpačka, talířek, zvonek). PS str. 31/cv.1,2,3,4. Hra: slovní fotbal - na poslední slabiky. Uč. str. 46/cv. 2, 3, 4 - folie. DÚ: Doma vytleskávat/rozdělovat slova  na slabiky - procvičovat ústně

Pátek
M -
počítání do 20 zpaměti (typu: 30 + 5, 50 - 10,...); Společné řešení jednoduchých úloh PS str. 9; orientace na číselné ose do 100 - čísla hned před, hned za,... G - práce s pravítkem - nácvik rýsování úseček. DÚ - PS Matýsek str. 9 dokončit + str. 28 celá

 

 

Týden 30.10. - 3.11. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh. PS str. 27/cv.1, str. 29/cv.3. Pořádek slov ve větě - práce na koberci, vysvětlení + ukázka. Práce s tabulí + mazací tabulka - tvoření vět a správného pořádku slov ve větě. (rostou Na listy. stromech = Na stromech rostou listy.)
PRV - Živočichové - zvířata a jejich stavba a podmínky pro život - opakování; str. 16/1 - U rybníka.
M - číselná osa do sto; čtení čísel, zápis čísel; pamětné počítání - pexeso

Úterý
ČJ - PS str. 23/1,2, slova po třídě - skládání vět na mazací tabulku, uč. str. 34/cv.5a) - tvoření vět - do sešitu (žlutý). Hra Lovci perel - opakování: synonyma, antonyma.
PRV - Ptáci (stěhovaví, stálí)
M - + a - s přechodem přes desítku - omalovánka; sčítání a odčítání celých desítek do stovky; číselná osa do 100 a orientace na ní - "spojovačka"; Početníček str. 16

Středa
ČJ
 - Skládání věty ze slov, práce s mazací tabulkou, uč. str. 34/cv.5b - sešit žlutý. Uč. str. 33/cv. 2,3 - ústně. Slabiky - dělení slov na slabiky, vytleskávání. DÚ: uč. str. 36/cv.2a) 2 - 4 věty poskládat a napsat do sešitu žlutého (děti si mohou vybrat, zda budou psát dvě, nebo tři, nebo čtyři věty)
PRV 
- Projekt "Dušičky"
M 
- G - geometrické tvary - poznávání, pojmenovávání, vyhledávání - společně i samostatně na PL; PS Matýsek - sčítání, odčítání, dočítání....

Čtvrtek
ČJ -
Sněží - abeceda, uč. str. 33/cv.4 - ústně, 34/6,7 - ústně + mazací tabulka. Dělení slov na slabiky - tabule, vytleskávání, mazací tabulka. PS str. 23/cv.3. skolakov.eu. Čtení, písanka - 2 strany. Kahoot.it - prvouka

Pátek
M - 
řádové počítadlo - znázorňování dvojciferných čísel; vyvození sčítání do stovky, typu: 20+6, 32+4, bez přechodu desítky; G - nácvik rýsování úseček; osová souměrnost 

Týden 23.10. - 27.10. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh. Diktát. Mazací tabulka - procvičování slov protikladných, souznačných. Cvičení do sešitu (protikladná, souznačná). Slova Mnohoznačná/jednoznačná - seznámení, vysvětlení, příklady; práce na koberci s obrázky slov, třídění do skupin, zápis do sešitu. DÚ: PS str. 27/cv.4 + opravit diktát
PRV - Houby, malování houby do sešitu, její popis
M - Pamětné počítání do dvaceti - společně; samostatné počítání - spojování, vyhledávání, matematický řetěz....

Úterý
ČJ - slova mnohoznačná, jednoznačná - třídění (mazací tabulka); PS str. 27/cv.2, uč. str. 41/1 - samostatně, pak společně. PS str. 27/cv.3; vyhledávání v textu slova mnohoznačná
PRV - houby - dělení: jedlé, nejedlé, jedovaté; zápis do sešitu
M - + a - do 20; matematické řetězce, dopočítávání; rozklady čísel. DÚ: sešit MA2 - oprava + podpis + obalit; PS Matýsek - str. 15 celá

Středa
ČJ
 - slova citově zabarvená - lichotivá a hanlivá - seznámení, práce ne koberci - dělí slova na tři skupiny (bez citového zabarvení, hanlivá, lichotivá, zápis do sešitu. PS str. 28/cv.1,2; DÚ: sešit ČJ1 - doplnit vlepenou tabulku
PRV 
- povídání o lese, houbách; práce s atlasem hub, stromů a keřů - jak vyhledávat informace
M 
- kontrola DÚ; pamětné procvičování příkladů do 20; číselná osa do 100 - pouze desítky; vyvození sčítání a odčítání desítek do sto; DÚ 

Čtvrtek
PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Pátek
PODZIMNÍ PRÁZDNINY

 

Týden 16.10. - 20.10. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh. Seznámení se stavbou vět - druhy vět, mezi slovy mezery, intonace. slova nadřazená,  podřazená, souřadná - práce na mazací tabulku. Uč. str. 39/cv. 1, 2, 3, 4 - ústně. DÚ: PS str. 26/cv. 1,2
PRV - PS str. 11
M - Sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem přes desítku, společně i samostatně

Úterý
ČJ - Mazací tabulka - slova souřadná/podřazená. PS str. 26/cv.3,4, mazací tabulka - slova po třídě - děti mají slova rozdělit na dvě skupiny a vymyslet k nim slovo nadřazené.
PRV - str. 12
M - opakování sčítání a odčítání typu 10 + 8, 4 + 10, 13 - 3,.....; práce s textem - řešení jednoduchých slovních úloh se slovním spojením : o několik více, o několik méně....

Středa
ČJ
 - Slova protikladná/souznačná - práce na koberci, vysvětlení, seznámení. Wordwall - procvičení, sešit - opis zápisu, PS str. 24. DÚ: PS str. 24/cv.3
PRV 
- str. 12,13 - Podzim - rostliny a houby
M 
- procvičování znázornění při sčítání a odčítání do 20; řešení slovní úlohy se znázorněním; DÚ: PL - celý (na čtvrtek)

Čtvrtek
ČJ 
- Význam slov - slova protikladná, souznačná. PS str.24/3 - kontrola DÚ. Mazací tabulka - opakování protikladných slov (uč. str. 37/4). Uč. 37/2,3 - ústně. Synonyma - slova souznačná - procvičování:  uč.str.38/1 - ústně, prace na koberci přiřazování dvojic k sobě ( pěkný//hezký, skvěle//výborně, kouká//dívá se, mluví//říká, nepořádek//binec), PS str.25/ 2,3. Písanka, čtení. DÚ  - PS str. 25/cv. 4
M -  řádové počítadlo, zápis dvojciferných čísel, desítky, jednotky. Souhrnné opakování počítání do 20. DÚ - Kdo nemá dokončeno, dokončí PS Matýsek str.6 + str. 8 celá

Pátek
M
 - Ma rozcvička - + a - do 20 s přechodem přes desítku; Ma diktát - + a - bez přechodu přes desítku; sčítání více sčítanců. DÚ - procvičovat sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku - zpaměti 

 

Týden 9. - 13. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh. PS str. 4/cv.8 - podzimní plody - čtení s porozuměním. PS str. 7/cv.6,7 - opis. Práce ve dvojici - druhy vět - doplnění znaménka na konci věty.
PRV - Počasí na podzim. Zápis do sešitu - myšlenková mapa - podzim. DÚ - kreslení obrázku (podzimního)
M - dopočítávání, rozklad čísel; PL - pamětné počítání, sčítání přes desítku s rozkladem

Úterý
ČJ - Uč. str. 9 - cv.7,8 - ústně, pak ze cv. 8 - přepis 2 vět do žlutého sešitu. Práce na mazací tabulku - slova po třídě - seřadit dle abecedy + společná kontrola. Uč. str. 11/cv.1 - seřadit dle abecedy - mazací tabulka. DÚ: uč. str. 13/cv.3 - do žlutého sešitu - seřadit slova dle abecedy.
PRV - Zaznamenání počasí, kreslení stromu do sešitu.
M - sčítání s přechodem přes desítku - rozklad čísel, dopočítávání (s pomocí názorných pomůcek - počítadlo, číselná osa,...)

Středa
ČJ
 - Práce na folii - uč. str. 13/cv.4, 1,2. Práce s větou tázací - otázka - cvičení ve skupině. PS str. 12/cv.1. Čtení
PRV 
- Stromy - části 
M 
- matematická rozcvička: + - do deseti; odčítání s přechodem přes desítku - společně se znázorněním na počítadle. DÚ - Početníček: dokončit stranu 8 a str. 9 celá 

Čtvrtek
ČJ 
- Čtení vět s intonací (věta oznamovací, tázací, rozkazovací, přací), vysvětlení, co znamená a jak se tvoří věta přací. Uč. str. 30/cv.1 - čtení s intonací. PS str. 18/cv.2, str. 19/cv.1. Písanka - pokračování (1 celá strana). Slova nadřazená a podřazená - seznámení, ukázka na příkladech, práce na tabuli, ústně, do sešitu.
PRV - Stromy - části stromů a keřů - práce s tabulí, hádanky - poznávání stromů a jejich plodů. PS str. 10/celá. DÚ: PS str. 9/cv.3 - zaznamenat počasí: PÁ, SO, NE

Pátek
M
 - sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku; dopočítávání do deseti i dvaceti; pamětné počítání

 

 

Týden 2.10. - 6.10. 2023

Pondělí
ČJPRVM - Projektový den - svatý Václav

Úterý
ČJ - Komunitní kruh, uč. str. 30/cv.2 - ústně. DÚ: uč. 30/cv.2 - 2 věty opis do sešitu žlutého. Mazací tabulka - druhy vět, věty po třídě. Abeceda.
PRV - Podzim - povídání si o podzimu. PS str. 8/cv.2. Podzimní výzva - dobrovolné úkoly.
M - sčítání a odčítání s přechodem přes desítku; dočítání - Kolik chybí do....?

Středa
ČJ
 - mazací tabulka - věty po třídě, doplňování znamének na konci věty. Uč. str. 30/3, 31/4 - ústně. Hra lovci perel - druhy vět. PS str. 15/cv.3,4. Abeceda, práce v lavici - řazení slov dle abecedy. DÚ: PS str. 15/cv.1 - čtení.
PRV
- Podzim - povídání
M
- DH "Pexeso" - upevňování počítání s přechodem přes desítku

Čtvrtek
ČJ
- Abeceda, uč. str. 16/cv.8. Slovní fotbal - abeceda. Pamatovačka - text z učebnice str.25/cv. Kdo jsem ano/ne. Uč. str. 31/5, 25/3 - ústně. PS 16/2, 17/2,3. Čtení, písanka.

Pátek
M
- rozklady čísel; zápis čísel; sčítání a odčítání s přechodem přes desítku. DÚ: Početníček str. 5 a 6

 

Týden 25.9. - 29.9. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh. PL - druhy vět - dokončení, PS str. 10/cv.2 - samostatně, společná kontrola, str.6/celá. Mazací tabulka - věty po třídě - žáci opisují a doplňují správné znaménko za větu (. ! ?). Abeceda - jmenování zpaměti, práce s abecedou. DÚ: PS 11/3
PRV - Opakování 1. lekce (škola, dopravní výchova)
M - Geometrie - poznávání a rozlišování geometrických tvarů

Úterý
ČJ - uč. str. 7/cv. 2  - přečíst, vypsat do žlutého sešitu jména dětí, která se v článku vyskytují, opakování abecedy. Čtení. Kontrola DÚ: 11/3 - nahoře
PRV - Opakování - rozvrh
M - procvičování pamětného sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku

Středa
Exkurze ZOO Zlín Lešná

Čtvrtek
Státní svátek

Pátek
Ředitelské volno

 

Týden 18. - 22. 9. 2023

Pondělí
ČJ - komunitní kruh, ústně cvičení z uč. str.4-5: písmena, hlásky, počet slabik, tvoření slov ze slabik; hra na roboty, práce s mazací tabulkou - počítání slabik ve slovech, wordwall - procvičování dělení slov na slabiky
PRV - str.2/3,4, str. 3/3,4, str. 4/3,4
M - procvičování sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku

Úterý
ČJ - uč. str. 5/cv.2 - mazací tabulka - opaky písmen (malá, velká).  Procvičování počtů slabik. PS str. 3 dokončení cvičení + kontrola, str. 4/cv.6. Písanka - pokračování. DÚ - písanka 3 řádky.
PRV - Dopravní značky - třídění, poznávání, pojmenovávání
M - opakování dopočítávání do 20; dokončení omalovánky; práce ve skupince - matematické loto

Středa
ČJ - Druhy vět - oznamovací, rozkazovací, tázací - ústně + příklady vět. Práce s tabulí - doplňování znamének za větou. Mazací tabulka - určování druhů vět. PS 8/2,3,4 9/2,3. Práce na koberci - seřazování dle abecedy. wordwall - abeceda. DÚ: učit se abecedu zpaměti (do příštího týdne)
PRV - Jednotlivá období školy (jaro, léto, podzim, zima; škola a prázdniny)
M - vyvození učiva - sčítání s přechodem přes desítku, rozklad čísel; společně i samostatně. DÚ - PL strana 4/ cvičení 2,4,5

Čtvrtek
ČJ - Abeceda + youtube, wordwall - řazení abecedy, koberec - kartičky, mazací tabulka - abeceda. PS str. 9/cv.1, str. 10/cv.1,2. Druhy vět - zopakování, mazací tabulka - doplňování znamének za větou (druhy vět). Pracovní list - opakování abecedy, druhů vět. Písanka, čtení.
M - netradiční matematika

Pátek
M - sčítání a odčítání s přechodem přes desítku - typu: 9+5= , 11-4= ,  8+4= , 12-3= , .... - se znázorněním i s pomocí číselné osy. DÚ - PL dokončit

 

Týden 11. - 15. 9. 2023

Pondělí
ČJ - zopakování abecedy, sbírání jmen na dané počáteční písmeno, společná práce - seřadit se  dle abecedy - jména, PS str. 5/cv. 1,2, 3
PRV - exkurze školy, výzdoba 1. strany sešitu
M - orientace na číselné ose; počítání po jedné - "spojovačka", opakování sčítání a odčítání do 10. DÚ PL omalovánka "Kohout"

Úterý
ČJ - mazací tabulka - vymysli větu na dané písmeno, práce na koberci - seřazování slov dle abecedy, skupin. práce - seřazování slov (uč. str. 15/cv.1,2), písanka
PRV - PS str. 1, 2
M - procvičování pamětného sčítání do 20 bez přechodu přes desítku

Středa
ČJ - PS str. 2, uč. str. 15/cv.1,2 - ústně, slova po třídě - zapsat na mazací tabulku a pak seřadit dle abecedy - pak společná kontrola
PRV - Dopravní značky
M - diktátek - zápis čísel jednociferných i dvojciferných, seznámení s prací na počítači - sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku

Čtvrtek
ČJ - abeceda - řazení slov, práce s učebnicí, práce na koberci s mazací tabulkou. Druhy vět - seznámení se znaménky na konci věty - práce na koberci, s mazací tabulkou.
M - netradiční matematika

Pátek
M - dopočítávání do 10 a 20; rozklad čísel, Početníček str. 2, 3

 

 

Týden 4. - 8. 9. 2023

Pondělí  1. školní den, zahájení nového školního roku
Úterý  Třídnické hodiny (školní řád, třídní pravidla, komunitní kruh - zážitky z prázdnin, podepisování PS, učebnic, sešitů)
Středa

Podepisování učebnic/sešitů/PS. Obalování Uč./PS/ sešitů

ČJ - hravě (aktivity, hry)

M - orientace na číselné ose do 20, porovnávání

AJ - seznámení se základními slovíčky, pozdravy

Čtvrtek

ČJ - čtení, hra - můj příběh, PS str. 1

M - matematika hravě - metody Hejného

Pátek

M - číselná řada 0-20, omalovánka - +, - do 10