Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy > 2. ročník > Informace o učivu

Informace o učivu

22. týden

24. 1.

ČJ - opakování a procvičování učiva 1.pololetí - PS II - str.1

M - práce na IT, uč.25 - na list, PS 13, PS 31/1,2,3

DÚ - ČJ PS II 2/4

25. 1.

ČJ - PS 2/5, procvičování na IT, čít.65-7 - čtení po rolích

M - test 15, uč.26/1-4

DÚ ČJ PS 2/6,7

 

26. 1.

ČJ - uč.62/1,2,3, 4/2ř. do sešitu

M - 27/1-4, práce na tabuli , IT, procvičování +- do 20 na kartách

Prv - části těla, zdravý životní styl

DÚ - Prv - PS 47

27. 1.

ČJ - běhací diktát - slova s tvrdými slabikami, PS 4/1,2,3

M - práce na tabuli a do sešitu - +- do 100 s přechodem

DÚ - čít.77 

28. 1. 

ČJ - PS 4/4,5, uč.63/7, Pís, čtení - kontrola Dú

M - slovní úlohy uč.26-27 - graf.zápis, +- do 100 s přechodem - list sloupec 49-50

Prv - nemoc , úraz, řešení krizové situace

DÚ - čtenářský list č.2 ( kdo ještě nezpracoval )

21. týden

17. 1.

ČJ - opakování pravopisu tvrdých slabik, uč.59/10, 60/12,13 - na fólii a IT, Pís.30, PS 44/14,15

M - pololetní písemná práce

DÚ ČJ PS 44/16,17

18. 1.

ČJ - uč.59/9 do seš., 60/16 na tabulky, procvičování u/ú/ů - kartičky na koberci, PS 45/20,21, čít.64, společná četba - Dášenka

M - test 14, práce na IT, uč.22 na kopii

DÚ M PS 12/1

19. 1.

ČJ - PS 47

M - práce na tabuli, PS 12/2, 13/1

Prv - části těla - ukazování, PS 44

20. 1.

ČJ - diktát 60/14 a), PS 46, 48

M - str.23, web Rysava , práce na tabuli a IT

DÚ - ČJ PS 46/4

21. 1.

ČJ - PS 49, karty ú/ů, Pís 31

M práce na IT, uč.24, web Rysava

Prv - PS 45, úraz, nemoc

DÚ - čít 89 - Vitamíny - naučit se s přednesem

 

20. týden

10. 1.

ČJ - opakování - třídění hlásek, uč.58/1 - pročíst, /2,4 - na fólii, čít.62

M - pamětné +- celých desítek, řetězce, list - sloupec 5,6, uč.18, test č.12

DÚ - ČJ 58/4 do sešitu, čít. 62 - čtení se zaměřením na přímou řeč

11. 1.

ČJ - 5´ na ú/ů, PS 41, 42/5, Pís 28

M - pamětné +- do 100 - celé desítky, list sl.7,8, práce na IT

DÚ - M PS 10

12. 1. 

ČJ - opakování učiva 1.pololetí - ABC, řazení, slova nadřazená, opačná, pravopis ú/ů, tvrdé slabiky

M - uč.21 - na IT, TEST 13, prac. sešit 11/1, stavby z kostek podle plánu PS 42

Prv - zimování zvířat a ptáků - aktivity na koberci

DÚ - ČJ 59/8 - zbývající věty do sešitu, Prv

13. 1.

ČJ - opakování učiva, pololetní písemná práce z ČJ

M - procvičování a opakování učiva - prac. list

DÚ - dokončení prac.listu do M

14. 1.

ČJ - PS 42/6-43/11

M - PS 11/2, uč.22/1,2, pamětné +- do 100 bez přechodu

PRV - PS 41 ( dokončit za DÚ )

 

19.týden

3. 1.  ČJ - vyprávění prázdninových a vánočních zážitků, list s vánoční tématikou
  M - opakování učiva na IT, uč.13, PS 5/3, matematické loto
  DÚ - ČJ list 24/1,2
4. 1.

ČJ - cvičný diktát vět, slabikotvorné R,L,M - uč.53/1,2, popis pracovního postupu - osnova na tabuli

M - zamrzlík +- do 20, test str.11, práce na IT, uč.14

DÚ - M PS 6/1

5. 1.

ČJ - 53/2 - do sešitu - vyznačit hláskovou stavbu, PS 37/1,2,3

M - PS 6/2, práce na IT, uč.15 - kopie

Prv - PS 40

DÚ ČJ PS 37/5

6. 1. 

ČJ - diktát vět, PS 37/4, čtení předložkových spojení - kartičky, list ke čtení str.32 

M - list sloupce 1, 2, uč.16 na kopii, práce na IT

DÚ - nácvik čtení článku z listu str.32 , 33/1

7. 1.

ČJ - 5´-doplňování u/ú/ů, uč. 57/1 - pročíst, PS 40

M - pamětné +- desítek do 100 - 5´, slovní úlohy uč.17, list sloupec 3,4+ obrázek na druhé straně

Prv - zima - zvířata v lese a ptáci - aktivity u IT a s kartičkami

DÚ - M PS 7