Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy > 2. ročník > Informace o učivu

 Informace o učivu

Týden 11.12. - 15.12. 2023 

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh. Uč. str. 54/cv.1 - společně, 54/cv.2 - práce na tabuli + opis do sešitu. wordwall - slabikotvorné souhlásky. PS str. 37/1,2
PRV - 
M 

Úterý
ČJ 
PRV 

Středa
ČJ
 - 
M 
PRV 

Čtvrtek
ČJ - 
M - 
INF - 

Pátek
M - 

 

Týden 4.12. - 8.12. 2023 

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, mazací tabulka/uč. str. 51/cv.4, práce na folii - uč. str. 51/cv.5, slova po třídě - procvičování slov s u/ů/ú. Práce na tabuli - doplňování samohlásek (např. S_z_v_c_, H_l_š_v, Zl_n, Brn_,.....), wordwall.net - procvičování u/ú/ů. Práce do žlutého sešitu - opis 1. věty - uč. 51/5. PS str. 35/cv.6. DÚ: PS str. 35/cv.5
PRV - str. 23
M - Povídání o adventu

Úterý
ČJ - Dvojhlásky - práce na koberci - vysvětlení učiva, příklady slov - ukázka (dvojhlásky označujeme stejně jako samohlásky). Uč. str. 51/cv.2 - ústně + mazací tabulka. Samostatně do sešitu uč. 51/cv.3 - rozdělit na slabiky, vyznačit samohlásky. PS str. 35/cv.1,2
PRV - str. 29 - Mikuláš

Středa
ČJ
 - Souhlásky - práce na koberci - ukázka souhlásek, zaznačení ve slovech (křížkem), společné označování souhlásek ve slovech - uč. 52/1,2. Uč. str. 52/cv.3 - sešit, cv. 4 ústně. PS str. 36/celá. DÚ: vymysli 2 slova ke každému k těmto vzorcům: xoxo, xoxxo.
M - Sčítání a odčítání s přechodem přes 10 se závorkami.
PRV - Mikuláš

Čtvrtek
Vánoční edukační program UH (Rochus)

Pátek
ČJ - Slova se slabikotvorným R, L, M. Práce na koberci (uč. str. 53/1) - slova, vysvětlení = R, L, M - zastupují souhlásky. Tabule 53/2, ústně 53/3. Slova po třídě - označování souhlásek, samohlásek, slabikotvorného r,l,m. Wordwall.net/skolakov.eu. DÚ: PS str. 37/3

 

Týden 27.11. - 1.12. 2023 

Pondělí
Přerušený provoz školy

Úterý
ČJ - Uč. str. 48/cv.5 - vlepení do sešitu - přepis slov: rozdělení na slabiky, vyznačení krátké a dlouhé samohlásky. PL - slabiky. Hra Sněží - vyhledávání samohlásek.
PRV - Zelenina, ovoce

Středa
ČJ
 - Koberec: uč. str. 49/6,7,8 - opis do sešitu. PS str. 33/cv.4
M - slovní úloha - společné vyvození postupu řešení - přečíst, zjistit, co znám a co neznám, znázornit, zapsat příklad a vypočítat, napsat odpověď
PRV - str. 20 celá

Čtvrtek
ČJ - 
Samohlásky u/ú/ů - vysvětlení pravidel psaní délky. Ústně - třídění slov, uč. str. 50/cv.3. PS str. 34/cv.1,2,3. Psaní do sešitu: útok, různý, úsměv, kůň, zub. DÚ: PS str. 34/cv.3 - přepis doplněných vět.
M - jednoduché slovní úlohy - společně i samostatně s dopomocí; DÚ - prostudovat vyřešený pracovní list (mají mít založený v PS Matýsek) a připomenout si postup řešení

Pátek
M - 
samostatná práce: řešení slovních úloh; procvičování orientace na číselné ose do sta na PC (skolakov.eu); vyvození písemného sčítání i odčítání.        DÚ - PS Matýsek strana 13 dokončit + strana 12 celá

 

Týden 20.11. - 24.11. 2023 

Pondělí
ČJ - hra na roboty, PS str. 32/křížovka, vytleskávání slabik. Zápis slabik do sešitu - žlutý. Seznámení se samohláskami - uč. str.48/cv.1. Vyjmenovávání slabik.
PRV - Ovoce a zelenina. DÚ - Vymyslet a zapsat do sešitu PRV hádanku o ovoci (Např. Jsem keř, mám sladké drobné fialovomodré plody. Můžu zdobit koláče nebo se ze mě dělá výborná marmeláda/džem. Co jsem? (borůvka) + nakreslit obrázek)
M - Orientace na číselné ose; rozlišování desítek a jednotek, zápis dvojciferných čísel; obrázkové šifrování

Úterý
ČJ - Hra na roboty, vytleskávání slabik, samostatná práce - dělení slov na slabiky - rozstříhávají, obrázky po třídě - pojmenovávají slova a určují. Samohlásky  - vyjmenovávání. Uč. str. 48/cv.2
PRV - Hádanky - ovoce, kresba obrázku

Středa
ČJ
 - PS str.30/cv.5,6. Seznámení s vyhledáváním a označováním samohlásek ve slovech (krátká samohláska červenou barvou, dlouhá samohláska modrou barvou) . Práce na tabuli - vyhledávání krátkých a dlouhých samohlásek. PS str. 33/cv.1
M - sčítání a odčítání celých desítek do stovky - PS Matýsek str. 6; číselná řada do stovky - Spojovačka; DH Hledej číslo!
PRV - Celé Česko čte dětem

Čtvrtek
ČJ - 
Kroužkování samohlásek ve slovech, cv. (okopírované z učebnice 48/3) - do sešitu, práce na koberci (práce se slovy 48/4), sešit - opis slov, vyhledávání krátkých a dlouhých samohlásek. PS str. 33/1,2,3. Čtení - čítanka.
M - samostatná práce - počítání do 20 i s přechodem přes desítku; omalovánka "Knihovna";

Pátek
M - 
sčítání a odčítání celých desítek - DH s pohybem; upevňování pamětného počítání; porovnávání dvojciferných čísel. DÚ - PS Početníček str. 20 - celá

 

Týden 13.11. - 17.11. 2023 

Pondělí
ČJ - Hra na roboty - hlásky, slabiky, říkáme slova a vytleskáváme slabiky, práce na koberci - dělení slov na slabiky, uč. str. 46/cv.1. PL, www.umimecesky.cz - dělení slov na slabiky. Opis slov z tabule - rozdělování na slabiky (růže, kabelka, záložka, nůžky, krk). Karty po třídě - mazací tabulka - obrázky přepisují do slov a rozdělují na slabiky. Práce na koberci - ze slabik tvoří slova - samostatná práce. Wordwall.net - slabiky. Písanka. DÚ - do úterý 21. 11. dopsat zbytek písanky (v úterý ji odevzdat).
PRV - Mapa, plán, plánek Sazovic

Úterý
ČJ - Komunitní kruh, opakování - Druhy vět - vyhledávání, stříhání, lepení do správné skupiny.
PRV - mapa, plánek
M - číselná osa do 100, zápis čísel do osy; sčítání do 100 bez přechodu přes desítku - typu: 23+4; 30+8, apod. DÚ: PS Početníček str. 17 - úterý; str.18 - středa; str. 12 - čtvrtek; Celý domácí úkol žáci odevzdají v pondělí 20.11. 2023

Středa
ČJ
 - Hláska, písmeno - seznámení. Hra na Roboty - uč. říká - žáci skládají slova, žák rozkládá slova na hlásky, ostatní poznávají o jaké slovo jde. Práce do sešitu - rozdělování slov na slabiky. Slova po třídě - rozdělování na slabiky - mazací tabulka. Poznávání hlásek na začátku slova - ústně. Práce na koberci - slova s vynechanými písmeny - doplňování vynechaných hlásek. Uč. str. 47/cv.3 - část do sešitu, část ústně, cv.4 - ústně, PS str. 32/cv. 2,3.
PRV - str. 14

Čtvrtek
Projektový den - DEN NARUBY

Pátek
STÁTNÍ SVÁTEK

 

Týden 6.11. - 10.11. 2023 

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, čtyřsměrka, uč. str. 35/cv.8 - na folii + opis 3 vět do žl. sešitu. PS str. 21/cv.2,3. Jazykolamy.
PRV - význam rybníka
M - procvičování sčítání a odčítání, rozklad čísel na desítky a jednotky -  Početníček str. 14; omalovánka na sčítání a odčítání celých desítek. DÚ - PS Matýsek str. 12

Úterý
ČJ - Kimovka - procvičování paměti, Sešit - zápis: Aby věta měla svůj význam, má každé slovo ve větě své místo. Skládání vět ze slov - karty po třídě, mazací tabulka, uč. str. 36/cv.1,2, 3. Slabiky: koberec - seznámení se slabikami, vytleskávání slabik, skládání slov ze slabik, uč. str. 45. Slova po třídě - rozklad na slabiky. Mazací tabulka, práce s tabulí - rozklad na slabiky, skládání slabik do slov.
PRV - Odlet vlaštovky, dělení ptáků na odlétající a stálé.
M - slovní úloha - postup řešení, barevné odlišení, pochopení otázky - společná práce 

Středa
ČJ
 - M - Daltonské vyučování
PRV - mapa, plánek

Čtvrtek
ČJ - 
Cvičení - vlepení do sešitu - skládání slov ze slabik, rozklad slov na slabiky. Slova po třídě - mazací tabulka - rozklad slov na slabiky. Zápis do sešitu: Slova/slabiky. Říkám slova - vytleskáváme společně na slabiky, počítáme slabiky. Hra: vymýšlení slov na daný počet slabik - zapsat na mazací tabulku. Sešit - opis slov z tabule - rozdělit na slabiky (nadpis, brambory, houpačka, talířek, zvonek). PS str. 31/cv.1,2,3,4. Hra: slovní fotbal - na poslední slabiky. Uč. str. 46/cv. 2, 3, 4 - folie. DÚ: Doma vytleskávat/rozdělovat slova  na slabiky - procvičovat ústně

Pátek
M -
počítání do 20 zpaměti (typu: 30 + 5, 50 - 10,...); Společné řešení jednoduchých úloh PS str. 9; orientace na číselné ose do 100 - čísla hned před, hned za,... G - práce s pravítkem - nácvik rýsování úseček. DÚ - PS Matýsek str. 9 dokončit + str. 28 celá

 

 

Týden 30.10. - 3.11. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh. PS str. 27/cv.1, str. 29/cv.3. Pořádek slov ve větě - práce na koberci, vysvětlení + ukázka. Práce s tabulí + mazací tabulka - tvoření vět a správného pořádku slov ve větě. (rostou Na listy. stromech = Na stromech rostou listy.)
PRV - Živočichové - zvířata a jejich stavba a podmínky pro život - opakování; str. 16/1 - U rybníka.
M - číselná osa do sto; čtení čísel, zápis čísel; pamětné počítání - pexeso

Úterý
ČJ - PS str. 23/1,2, slova po třídě - skládání vět na mazací tabulku, uč. str. 34/cv.5a) - tvoření vět - do sešitu (žlutý). Hra Lovci perel - opakování: synonyma, antonyma.
PRV - Ptáci (stěhovaví, stálí)
M - + a - s přechodem přes desítku - omalovánka; sčítání a odčítání celých desítek do stovky; číselná osa do 100 a orientace na ní - "spojovačka"; Početníček str. 16

Středa
ČJ
 - Skládání věty ze slov, práce s mazací tabulkou, uč. str. 34/cv.5b - sešit žlutý. Uč. str. 33/cv. 2,3 - ústně. Slabiky - dělení slov na slabiky, vytleskávání. DÚ: uč. str. 36/cv.2a) 2 - 4 věty poskládat a napsat do sešitu žlutého (děti si mohou vybrat, zda budou psát dvě, nebo tři, nebo čtyři věty)
PRV 
- Projekt "Dušičky"
M 
- G - geometrické tvary - poznávání, pojmenovávání, vyhledávání - společně i samostatně na PL; PS Matýsek - sčítání, odčítání, dočítání....

Čtvrtek
ČJ -
Sněží - abeceda, uč. str. 33/cv.4 - ústně, 34/6,7 - ústně + mazací tabulka. Dělení slov na slabiky - tabule, vytleskávání, mazací tabulka. PS str. 23/cv.3. skolakov.eu. Čtení, písanka - 2 strany. Kahoot.it - prvouka

Pátek
M - 
řádové počítadlo - znázorňování dvojciferných čísel; vyvození sčítání do stovky, typu: 20+6, 32+4, bez přechodu desítky; G - nácvik rýsování úseček; osová souměrnost 

Týden 23.10. - 27.10. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh. Diktát. Mazací tabulka - procvičování slov protikladných, souznačných. Cvičení do sešitu (protikladná, souznačná). Slova Mnohoznačná/jednoznačná - seznámení, vysvětlení, příklady; práce na koberci s obrázky slov, třídění do skupin, zápis do sešitu. DÚ: PS str. 27/cv.4 + opravit diktát
PRV - Houby, malování houby do sešitu, její popis
M - Pamětné počítání do dvaceti - společně; samostatné počítání - spojování, vyhledávání, matematický řetěz....

Úterý
ČJ - slova mnohoznačná, jednoznačná - třídění (mazací tabulka); PS str. 27/cv.2, uč. str. 41/1 - samostatně, pak společně. PS str. 27/cv.3; vyhledávání v textu slova mnohoznačná
PRV - houby - dělení: jedlé, nejedlé, jedovaté; zápis do sešitu
M - + a - do 20; matematické řetězce, dopočítávání; rozklady čísel. DÚ: sešit MA2 - oprava + podpis + obalit; PS Matýsek - str. 15 celá

Středa
ČJ
 - slova citově zabarvená - lichotivá a hanlivá - seznámení, práce ne koberci - dělí slova na tři skupiny (bez citového zabarvení, hanlivá, lichotivá, zápis do sešitu. PS str. 28/cv.1,2; DÚ: sešit ČJ1 - doplnit vlepenou tabulku
PRV 
- povídání o lese, houbách; práce s atlasem hub, stromů a keřů - jak vyhledávat informace
M 
- kontrola DÚ; pamětné procvičování příkladů do 20; číselná osa do 100 - pouze desítky; vyvození sčítání a odčítání desítek do sto; DÚ 

Čtvrtek
PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Pátek
PODZIMNÍ PRÁZDNINY

 

Týden 16.10. - 20.10. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh. Seznámení se stavbou vět - druhy vět, mezi slovy mezery, intonace. slova nadřazená,  podřazená, souřadná - práce na mazací tabulku. Uč. str. 39/cv. 1, 2, 3, 4 - ústně. DÚ: PS str. 26/cv. 1,2
PRV - PS str. 11
M - Sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem přes desítku, společně i samostatně

Úterý
ČJ - Mazací tabulka - slova souřadná/podřazená. PS str. 26/cv.3,4, mazací tabulka - slova po třídě - děti mají slova rozdělit na dvě skupiny a vymyslet k nim slovo nadřazené.
PRV - str. 12
M - opakování sčítání a odčítání typu 10 + 8, 4 + 10, 13 - 3,.....; práce s textem - řešení jednoduchých slovních úloh se slovním spojením : o několik více, o několik méně....

Středa
ČJ
 - Slova protikladná/souznačná - práce na koberci, vysvětlení, seznámení. Wordwall - procvičení, sešit - opis zápisu, PS str. 24. DÚ: PS str. 24/cv.3
PRV 
- str. 12,13 - Podzim - rostliny a houby
M 
- procvičování znázornění při sčítání a odčítání do 20; řešení slovní úlohy se znázorněním; DÚ: PL - celý (na čtvrtek)

Čtvrtek
ČJ 
- Význam slov - slova protikladná, souznačná. PS str.24/3 - kontrola DÚ. Mazací tabulka - opakování protikladných slov (uč. str. 37/4). Uč. 37/2,3 - ústně. Synonyma - slova souznačná - procvičování:  uč.str.38/1 - ústně, prace na koberci přiřazování dvojic k sobě ( pěkný//hezký, skvěle//výborně, kouká//dívá se, mluví//říká, nepořádek//binec), PS str.25/ 2,3. Písanka, čtení. DÚ  - PS str. 25/cv. 4
M -  řádové počítadlo, zápis dvojciferných čísel, desítky, jednotky. Souhrnné opakování počítání do 20. DÚ - Kdo nemá dokončeno, dokončí PS Matýsek str.6 + str. 8 celá

Pátek
M
 - Ma rozcvička - + a - do 20 s přechodem přes desítku; Ma diktát - + a - bez přechodu přes desítku; sčítání více sčítanců. DÚ - procvičovat sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku - zpaměti 

 

Týden 9. - 13. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh. PS str. 4/cv.8 - podzimní plody - čtení s porozuměním. PS str. 7/cv.6,7 - opis. Práce ve dvojici - druhy vět - doplnění znaménka na konci věty.
PRV - Počasí na podzim. Zápis do sešitu - myšlenková mapa - podzim. DÚ - kreslení obrázku (podzimního)
M - dopočítávání, rozklad čísel; PL - pamětné počítání, sčítání přes desítku s rozkladem

Úterý
ČJ - Uč. str. 9 - cv.7,8 - ústně, pak ze cv. 8 - přepis 2 vět do žlutého sešitu. Práce na mazací tabulku - slova po třídě - seřadit dle abecedy + společná kontrola. Uč. str. 11/cv.1 - seřadit dle abecedy - mazací tabulka. DÚ: uč. str. 13/cv.3 - do žlutého sešitu - seřadit slova dle abecedy.
PRV - Zaznamenání počasí, kreslení stromu do sešitu.
M - sčítání s přechodem přes desítku - rozklad čísel, dopočítávání (s pomocí názorných pomůcek - počítadlo, číselná osa,...)

Středa
ČJ
 - Práce na folii - uč. str. 13/cv.4, 1,2. Práce s větou tázací - otázka - cvičení ve skupině. PS str. 12/cv.1. Čtení
PRV 
- Stromy - části 
M 
- matematická rozcvička: + - do deseti; odčítání s přechodem přes desítku - společně se znázorněním na počítadle. DÚ - Početníček: dokončit stranu 8 a str. 9 celá 

Čtvrtek
ČJ 
- Čtení vět s intonací (věta oznamovací, tázací, rozkazovací, přací), vysvětlení, co znamená a jak se tvoří věta přací. Uč. str. 30/cv.1 - čtení s intonací. PS str. 18/cv.2, str. 19/cv.1. Písanka - pokračování (1 celá strana). Slova nadřazená a podřazená - seznámení, ukázka na příkladech, práce na tabuli, ústně, do sešitu.
PRV - Stromy - části stromů a keřů - práce s tabulí, hádanky - poznávání stromů a jejich plodů. PS str. 10/celá. DÚ: PS str. 9/cv.3 - zaznamenat počasí: PÁ, SO, NE

Pátek
M
 - sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku; dopočítávání do deseti i dvaceti; pamětné počítání

 

 

Týden 2.10. - 6.10. 2023

Pondělí
ČJPRVM - Projektový den - svatý Václav

Úterý
ČJ - Komunitní kruh, uč. str. 30/cv.2 - ústně. DÚ: uč. 30/cv.2 - 2 věty opis do sešitu žlutého. Mazací tabulka - druhy vět, věty po třídě. Abeceda.
PRV - Podzim - povídání si o podzimu. PS str. 8/cv.2. Podzimní výzva - dobrovolné úkoly.
M - sčítání a odčítání s přechodem přes desítku; dočítání - Kolik chybí do....?

Středa
ČJ
 - mazací tabulka - věty po třídě, doplňování znamének na konci věty. Uč. str. 30/3, 31/4 - ústně. Hra lovci perel - druhy vět. PS str. 15/cv.3,4. Abeceda, práce v lavici - řazení slov dle abecedy. DÚ: PS str. 15/cv.1 - čtení.
PRV
- Podzim - povídání
M
- DH "Pexeso" - upevňování počítání s přechodem přes desítku

Čtvrtek
ČJ
- Abeceda, uč. str. 16/cv.8. Slovní fotbal - abeceda. Pamatovačka - text z učebnice str.25/cv. Kdo jsem ano/ne. Uč. str. 31/5, 25/3 - ústně. PS 16/2, 17/2,3. Čtení, písanka.

Pátek
M
- rozklady čísel; zápis čísel; sčítání a odčítání s přechodem přes desítku. DÚ: Početníček str. 5 a 6

 

Týden 25.9. - 29.9. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh. PL - druhy vět - dokončení, PS str. 10/cv.2 - samostatně, společná kontrola, str.6/celá. Mazací tabulka - věty po třídě - žáci opisují a doplňují správné znaménko za větu (. ! ?). Abeceda - jmenování zpaměti, práce s abecedou. DÚ: PS 11/3
PRV - Opakování 1. lekce (škola, dopravní výchova)
M - Geometrie - poznávání a rozlišování geometrických tvarů

Úterý
ČJ - uč. str. 7/cv. 2  - přečíst, vypsat do žlutého sešitu jména dětí, která se v článku vyskytují, opakování abecedy. Čtení. Kontrola DÚ: 11/3 - nahoře
PRV - Opakování - rozvrh
M - procvičování pamětného sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku

Středa
Exkurze ZOO Zlín Lešná

Čtvrtek
Státní svátek

Pátek
Ředitelské volno

 

Týden 18. - 22. 9. 2023

Pondělí
ČJ - komunitní kruh, ústně cvičení z uč. str.4-5: písmena, hlásky, počet slabik, tvoření slov ze slabik; hra na roboty, práce s mazací tabulkou - počítání slabik ve slovech, wordwall - procvičování dělení slov na slabiky
PRV - str.2/3,4, str. 3/3,4, str. 4/3,4
M - procvičování sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku

Úterý
ČJ - uč. str. 5/cv.2 - mazací tabulka - opaky písmen (malá, velká).  Procvičování počtů slabik. PS str. 3 dokončení cvičení + kontrola, str. 4/cv.6. Písanka - pokračování. DÚ - písanka 3 řádky.
PRV - Dopravní značky - třídění, poznávání, pojmenovávání
M - opakování dopočítávání do 20; dokončení omalovánky; práce ve skupince - matematické loto

Středa
ČJ - Druhy vět - oznamovací, rozkazovací, tázací - ústně + příklady vět. Práce s tabulí - doplňování znamének za větou. Mazací tabulka - určování druhů vět. PS 8/2,3,4 9/2,3. Práce na koberci - seřazování dle abecedy. wordwall - abeceda. DÚ: učit se abecedu zpaměti (do příštího týdne)
PRV - Jednotlivá období školy (jaro, léto, podzim, zima; škola a prázdniny)
M - vyvození učiva - sčítání s přechodem přes desítku, rozklad čísel; společně i samostatně. DÚ - PL strana 4/ cvičení 2,4,5

Čtvrtek
ČJ - Abeceda + youtube, wordwall - řazení abecedy, koberec - kartičky, mazací tabulka - abeceda. PS str. 9/cv.1, str. 10/cv.1,2. Druhy vět - zopakování, mazací tabulka - doplňování znamének za větou (druhy vět). Pracovní list - opakování abecedy, druhů vět. Písanka, čtení.
M - netradiční matematika

Pátek
M - sčítání a odčítání s přechodem přes desítku - typu: 9+5= , 11-4= ,  8+4= , 12-3= , .... - se znázorněním i s pomocí číselné osy. DÚ - PL dokončit

 

Týden 11. - 15. 9. 2023

Pondělí
ČJ - zopakování abecedy, sbírání jmen na dané počáteční písmeno, společná práce - seřadit se  dle abecedy - jména, PS str. 5/cv. 1,2, 3
PRV - exkurze školy, výzdoba 1. strany sešitu
M - orientace na číselné ose; počítání po jedné - "spojovačka", opakování sčítání a odčítání do 10. DÚ PL omalovánka "Kohout"

Úterý
ČJ - mazací tabulka - vymysli větu na dané písmeno, práce na koberci - seřazování slov dle abecedy, skupin. práce - seřazování slov (uč. str. 15/cv.1,2), písanka
PRV - PS str. 1, 2
M - procvičování pamětného sčítání do 20 bez přechodu přes desítku

Středa
ČJ - PS str. 2, uč. str. 15/cv.1,2 - ústně, slova po třídě - zapsat na mazací tabulku a pak seřadit dle abecedy - pak společná kontrola
PRV - Dopravní značky
M - diktátek - zápis čísel jednociferných i dvojciferných, seznámení s prací na počítači - sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku

Čtvrtek
ČJ - abeceda - řazení slov, práce s učebnicí, práce na koberci s mazací tabulkou. Druhy vět - seznámení se znaménky na konci věty - práce na koberci, s mazací tabulkou.
M - netradiční matematika

Pátek
M - dopočítávání do 10 a 20; rozklad čísel, Početníček str. 2, 3

 

 

Týden 4. - 8. 9. 2023

Pondělí  1. školní den, zahájení nového školního roku
Úterý  Třídnické hodiny (školní řád, třídní pravidla, komunitní kruh - zážitky z prázdnin, podepisování PS, učebnic, sešitů)
Středa

Podepisování učebnic/sešitů/PS. Obalování Uč./PS/ sešitů

ČJ - hravě (aktivity, hry)

M - orientace na číselné ose do 20, porovnávání

AJ - seznámení se základními slovíčky, pozdravy

Čtvrtek

ČJ - čtení, hra - můj příběh, PS str. 1

M - matematika hravě - metody Hejného

Pátek

M - číselná řada 0-20, omalovánka - +, - do 10