Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Šárka Vojáčková, výchovná poradkyně

Telefon: +420 724 976 115

E-mail: reditelna@zssazovice.cz, vojackova@sazovickaskolicka.cz

Konzultační hodiny: středa od 13.00 – 14.00
v ostatních dnech po předchozí domluvě

 

Mgr. Erika Nováková, školní metodička prevence

Telefon: +420 724 976 115

E-mail: novakova@sazovickaskolicka.cz

Konzultační hodiny: pondělí od 13.00 – 14.00
v ostatních dnech po předchozí domluvě

 

Školní poradenské pracoviště - program poradenských služeb

Školní speciální pedagog

Od 1. září 2023 ve škole bude působit školní speciální pedagog, do jehož činnosti bude patřit výuka předmětu speciálně pedagogické péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, práce s žáky s individuálním potřebami (s pedagogickým plánem podpory stanoveným školou) –  intervenční činnosti apod.

 

Soubory ke stažení

Vyhláška č. 27/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 147/2011 Sb.

KPPP Zlín – metodické materiály pro rodiče

Vyhláška č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb.

Kontakty na KPPP, SPC a další odborná pracoviště

Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže

Školní preventivní strategie.pdf

Krizový plán školy.pdf

Strategie předcházení školní neúspěšnosti - preventivní program.pdf

Minimální preventivní program 2023-2024.pdf

Strategie prevence a řešení šikany.pdf

Co je to šikana

Co je škádlení a co už je šikana

Metodický pokyn MŠMT k šikanování

Na co by rodiče měli dávat pozor, aneb varovné signály

Co dělat, když zjistím, že je mé dítě šikanováno

Kontakty na odborníky a zařízení psychosociální pomoci na Zlínsku

Krizová pomoc

Zde můžete získat další důležité informace k problematice šikany a v případě potřeby také odbornou pomoc – on-line poradna: http://www.minimalizacesikany.cz

Snoezelen – Moře

Snoezelen – Moře

Logopedický koutek

Logopedický koutek

Snoezelen – Voda

Snoezelen – Voda