Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy > 3. ročník > Informace o učivu

Informace o učivu

Týden 24. - 28. 1. 2022

Pondělí

ČJ - komunitní kruh, volné psaní. Koberec - slova na koberci - vyjmenovaná slova a jejich slova příbuzná (přiřazování slov příbuzných k VS a naopak), mazací tabulka (říkám příbuzná slova a žáci zapisují VS. PS str. 35/1,2 (nahoře), 36/6. DÚ - opis VS do sešitu MÝT
MA - kontrola DÚ, na koberci procvičování násobilky s dřevěnými kostkami. DÚ - PS str. 9/1,2
AJ - procvičování výslovnost stejných skupin písmen, hodnocení prvního pololetí

Úterý
ČJ - písanka, youtube - vyjmenovaná slova po M (my,mýt,myslit,mýlit se), práce na počítači - skolakov.eu - vyjm. slova po M, práce po třídě - mazací tabulka, PS str. 36/5 - společně. DÚ: opis do sešitu VS - MYSLIT, MÝLIT SE
PRV - závěr referátu o vesmíru
AJ - nová slovní zásoba - oblečení, uč.38, více k procvičení např.https://games4esl.com/english-exercises/vocabulary-exercises/clothes/

Středa
ČJ - písanka, práce ve dvojici - VS přiřazují k příbuzným slovům. PS str. 35/1-3 (my, mýt, mýlit se), wordwall - vyjmenovaná slova po M. Uč. str. 48/6 - ústně, uč. str. 48/cv.8 - do oranžového sešitu, slova po třídě - mazací tabulka, sloupeček - doplnění i/y. DÚ: opis do sešitu VS - MYŠ.
M - matematická rozcvička - násobení a dělení;  společně: opakování základních převodů délky u tabule, trénování na www.skolakov.eu PL - převody jednotek samostatná práce
PRV - Vodstvo - rozdělení vodstva
AJ - nácvik nové slovní zásoby, práce na IT, PS 38

Čtvrtek
ČJ - sloupeček (doplňování i/y), indiánské hádání - procvičování vyjm. slov po M. PS str. 37/cv.1,2. Počítač/wordwall. Vykreslovačka
M - návštěva Krajské knihovny F. Bartoše

Pátek
M - společné procvičování jednotek délky - ujasňování si jednotlivých pojmů ( mm, cm, dm, m ); v lavici jednoduché převody jednotek; pamětné násobení a dělení, řešení matematických hříček - slovní úlohy. DÚ- PL str. 25 - celá

 

 

Týden 17. - 21. 1. 2022

Pondělí

ČJ - Opakování na pololetní písemnou práci - VS, abeceda, párové souhlásky, u/ů/ú, slova souznačná, protikladná, kořen slova, větné vzorce, slov. druhy
MA - kontrola domácí přípravy, společné opakování poznávání hodin - manipulační hodiny. Samostatná práce - PL poznávání času. Upevňování násobilky.
AJ - procvičování otázek a odpovědí, práce s textem uč.36, hry a říkanky s aktuální  slovní zásobou

Úterý

ČJ - Pololetní písemná práce z ČJ, DÚ - opis VS po B - dokončení - na čtvrtek 20. 1.
PRV - Referáty - Vesmír
AJ - aktivity k procvičení slovní zásoby - povely, části těla, nácvik otázka-odpověď, zkoušení slovíček 7.lekce, PS 34-35/1,2,3, uč.37 - práce s textem

Středa
ČJ - Písanka (pokračování, tam kde jsme skončili - udělat 1 stránku), hádanky - VS (zadávám ústně). Zopakování probl. dvojic (např. být x bít) - sešit VS. Interaktivní tabule - wordwall - VS. Sloupeček - VS po B, B/L - doplnění + společná kontrola. Lepačkovaná (hra - i/y). Uč. str. 36/cv.6 - do oranžového sešitu (1,5 řádku).
M - řešení slovních úloh, čtení s porozuměním, počítání se závorkami, násobení a dělení. DÚ - PL sloupečky č. 101 a 102
PRV - Vodstvo - slepá mapa
AJ - procvičování komunikačních frází, PS 37-37

Čtvrtek
ČJ - mazací tabulka - žáci zapisují VS k příbuznému, které říkám já. PS str. 28/cv.1, do sešitu překreslení obrázku bydlo x bidlo. Ústně - hádanky na VS. Opis - uč. str. 36/cv.4. Youtube - VS po M (rap). Rozdání a vlepení VS po M do sešitu. Skupinová práce (ve dvojicích) - hledání VS po M (hra Sněží). Opis do sešitu VS - MY. materiály - čtvrtek 20. 1. 2022.pdf
M - opakování učiva - řešení složené slovní úlohy - samostatně i společně, G - rýsování podle daného postupu. DÚ - oprava slovní úlohy v sešitě.

Pátek
M - pololetní písemná práce a následný rozbor. Deskové hry na upevňování násobilky. DÚ - oprava pololetní práce + podpis 

 

Týden 10. - 14. 1. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, osmisměrka - PL - vyjmenovaná slova po B. Zkoušení řady VS po B, vyhledávání příbuzných slov - BÝT. Wordwall - být, slova příbuzná. PS str. 23/1, 24/2 + kontrola. DÚ: PS str. 24/1 (příbuzná slova BÝT)
M - vyvození násobení s nulou na konci ( příklady typu: 20 . 6, 9 . 50 apod. ) Práce u tabule a v lavici - PL omalovánka
PRV - Vesmír + referáty
AJ - nácvik nové slovní zásoby - " My body ", opakování učiva - minitesty 5+6 - s použitím dostupných pomůcek

Úterý
ČJ - cv. - okopírované - spojovačka na procvičení VS po B. Zkoušení VS po B. Práce na interaktivní tabuli - zařazování příbuzných slov do skupin VS. Vysvětlení dvojic být x bít, zbýt x sbít, nabýt x nabít,....PS str. 24/3, 25/4,5. Vymalovánka - VS po B
PRV - referáty Vesmír
AJ - souhrnný test - lekce 3-6

Středa
ČJ - PS str. 25/1,2,3. Mazací tabulka - slova po třídě na procvičení dvojic slov (např. zbýt x zbít). VS po B - zkoušení, sloupeček VS - doplňování i/y. Karty - kvarteto VS po B. DÚ - opis do sešitu VS - bydlit, obyvatel
MA - zápis čísel podle řádového počítadla - procvičování na mazací tabulku, práce v lavici - Početníček str. 28 - společná kontrola. DÚ - Početníček str. 29 - celá
AJ - opakování základních komunikačních frází - otázka-odpověď, trénink předložek, slovní zásoba - tělo+pohyb, Has it got ....?  uč.35 , DÚ slovíčka 7.lekce

Čtvrtek
ČJ - PS str. 26/cv.1,2,3. Hra "sněží" - opakování pravopisu VS po B. Sloupeček - na známky. Opis do sešitu VS po B (byt, příbytek, nábytek). Mazací tabulka - slova po třídě. Písanka. DÚ - sešit VS  - slova: dobytek, obyčej, bystrý.
M - Geometrie - procvičování  geometrických pojmů, Polopřímky - opakování

Pátek
M - Matematický diktát - sčítání a odčítání do 100, na koberci násobilkové domino,  společně u tabule písemné sčítání , v lavici samostatná práce Početníček str. 30/1.  DÚ Početníček str. 30/2

 

Týden 3. - 7. 1. 2022

Pondělí 
ČJ - procvičování učiva ČJ září - prosinec prostřednictvím Kahoot
M - beseda o domácí přípravě, kontrola prosincové práce, vyvození chyb. Pl - násobení a dělení
PRV - procvičování učiva PRV září - prosinec prostřednictvím Kahoot
AJ - práce s textem str.31, AB 32

Úterý
ČJ - V kruhu na koberci - zopakování VS po Z,L, přiřazování VS k jejich slovům příbuzným. Mazací tabulka - i/y. Sloupeček - doplňování i/y do sousloví - VS po L. PS str. 30 - dokončení za DÚ.
PRV - Vlepení zápisu  - Vesmír, živé sledování Země prostřednictvím ISS, otáčení Země kolem své osy, kolem Slunce - video. Rozvržení referátů.
AJ - shrnutí lekce 6, procvičování 3.-6.lekce, AB 33

Středa
ČJ - Hra - Times up, práce u tabule (uč. str. 43/cv.5) - skládání vyjmenovaných slov ze slabik - zapisování slov do sešitu ČJ1. Práce na interaktivní tabuli - www.skolasnadhledem.cz - 566-022, 566-028 (vyjmenovaná slova po Z, L), práce s mazací tabulkou - zadávala jsem slova, děti na tabulku zapisovaly I/Y. Vlepení do sešitu ČJ - tabulka slov, na které je třeba si dát pozor + cvičení, kde se doplňovaly slova z vlepené tabulky. 
PRV - Povrch ČR - práce s mapou. Příští středu zkoušení u slepé mapy.
M - procvičování násobení a dělení - DH Domino, desková hra Pohádka a strašidla
AJ - my body - nácvik nové slovní zásoby

Čtvrtek
ČJ - Pohádka o VS po B, obrázky VS - přiřazování příbuzných slov. Rozdání přehledu VS po B - vlepení do sešitu. Práce s přehledem VS po B - po třídě slova, na mazací tabulku zapisování a doplňování správného i/y. Rébusy - luštění VS po B. Video - RAP - VS po B. DÚ - učení se zpaměti řadu VS po B, do sešitu VS - vlepení obrázku BÝT - opis příbuzných slov.
PRV (výjimečně) - Vodstvo ČR  - sešity si děti nechaly ve škole, aby je na zítra nezapomněly.
M - procvičování násobení s nulou na konci, číselná osa do 1 000 - doplňování chybějících čísel. DÚ Početníček - zadání mají děti v úkolníčku, soustavné učení všech násobků.

Pátek
M - matematický diktát - násobení a dělení; procvičování násobilky s DH Domino. V lavici sčítání více sčítanců zpaměti i písemně - vysvětlený postup.        DÚ - PS str. 29 dokončit, MA diktát oprava a podpis.

 KROUŽEK DESKOVÝCH HER BUDE OD NOVÉHO ROKU BÝVAT VE STŘEDY 1/14 DNŮ. ZAČÍNÁME PŘÍŠTÍ STŘEDU 12. 1. 2022.

 

Týden 20. - 22. 12. 2021

Pondělí
Materiály, které jsou tu vloženy jako pdf. žáci obdrží během víkendu osobně (do schránek domů)
Jedná se o materiál: Daltonské pracovní listy s názvem "Vánoce 1"

MA - domácí práce 3. - Početníček str. 23 a str. 24 - prosím o opětovné poslání splněného úkolu do večera. Děkuji. DÚ - Pracovní sešit str. 32/cv. 3,4,5 - vyřešený DÚ můžete zaslat dnes nebo nejpozději zítra do večera.

PRV - Koloběh vody:
Obstřihnout celý list tak, aby se vešel pěkně do sešitu, vystřihnout obdélníčky s textem a nalepit do obrázku, celé pak vlepit do sešitu a vykreslit

Úterý
Opět materiál, který je zde vložen jako pdf. obdrží žáci osobně do Vašich schránek domů.

MA - Domácí práce 4. - Početníček str. 23 a str. 24 - vyřešené úkoly prosím odeslat opět do večera na můj email. Děkuji.

AJ - Christmas - toys, vocabulary - práce s písničkami - list + nahrávka v příloze, sloví zásoba - trénink na https://www.mes-games.com/christmas1.php

Středa
Dobrovolné úkoly - co splní, si políčko vykreslí. V lednu si žáci přinesou do školy. Můžou splnit všechno, něco a nemusí taky nic, je to dobrovolné. Jsou to úkoly na plnění za celý prosinec.

MA - procvičovat zaokrouhlování na desítky a stovky - je možné využít webové stránky www.rysava.websnadno.cz - Matematika 3. ročník, upevňovat písemné sčítání a odčítání, trénovat písemné násobení jednociferným činitelem ( opět možno využít webové stránky  www.skolakov.eu ) pamětné počítání ( www.onlinecviceni.cz )

 

Týden 13. - 17. 12. 2021

Pondělí
ČJ - Vykreslovačka - vyjmenovaná slova, hra sněží - VS po L. Sloupečky - VS. Cvičení ústně + interaktivní tabule. DÚ - opis VS do sešitu VS (na středu)
M - řešení slovní úlohy, procvičování zaokrouhlování na desítky, vyvození zaokrouhlování na stovky
PRV - Opakování učiva - Světlo, teplo ze Slunce. PS str. 39
AJ 

Úterý
ČJ - Vykreslovačka - dokončení, společně děti hledají ukrytá vyjmenovaná slova ve větách. Opravují chyby ve větách. Vlepení doplňovačky do sešitu - doplnění I/Y. Sloupečky, PL - I/Y
PRV - Opakování učiva - Podmínky života na Zemi - ve středu test
AJ - 

Středa
ČJ - Běhací diktát - děti chodily na chodbu, kde si měly zapamatovat slova, po návratu do lavice zapsaly na mazací tabulku a doplnily chybějící I/Y, následovala společná kontrola. Sloupeček - doplnění I/Y. Jmenování řady VS po L - umět zpaměti - stále opakovat. Společná práce ve skupinách - PL zaměřený na VS po L - získávaly indicie a v závěru za dobře a bezchybně splněný úkol dostaly děti odměnu. VS - doplnění posledních slov a obr. po L do sešitu - opis - DÚ
PRV - Test - Podmínky života na Zemi. Povídání a předčítání povídek o Vánocích.
M - procvičování zaokrouhlování na desítky - PC www.rysava.websnadno.cz , upevňování učiva v Početníčku str. 18 a 21
AJ - 

Čtvrtek
ČJ - Opakovat nahlas řadu VS po L - umět zpaměti. Písanka - psaní do písanky, pokračujeme tam kde žák skončil - udělat jednu celou stranu. PS str. 29/cv.1,2,4. Práce jen ústně - vyhledávání. Vem si sešit VS (už máme zaspána všechna VS po L a k nim slova příbuzná) a prstem vyhledávej slova, která ti tu teď napíšu - hledej ke kterému VS po L patří toto příbuzné slovo: lyžování, lysina, polykač, plynoměr, vyplynulo, vzlykání, neslyšící, nablýskaný, lýkožrout, plyšový.
Odpovídej na tyto otázky Zkus zpaměti/nebo používej i sešit: Které slovo stojí za "slyšet"? Které slovo stojí před "lýtko"? Které slovo stojí za "lyže"? Které slovo stojí před "plyš"? Které slovo stojí za "lysý"? Které slovo stojí za "polykat"? Které slovo stojí před "vzlykat"?
M - Domácí práce - Početníček str. 11 a str. 13 - prosím vyfotit a do večera poslat zpět ke kontrole na email ciranova@sazovickaskolicka.cz

Pátek
M - Domácí práce 2. - Početníček str. 12 a str. 15 - prosím vyfotit a do večera poslat zpět ke kontrole na email ciranova@sazovickaskolicka.cz

Týden 6. 12. - 10. 12. 2021

Pondělí
ČJ - Písanka, Indiánské hádání - vyjmenovaná slova. Opis cvičení do sešitu. Práce na koberci - hledání chyby ve větách. DÚ - učit se vyjmenovaná slova po L.
M -, kontrola domácích úkolů, procvičování  násobilky 6 a 7 - PL, orientace na číselné ose do 1 000, porovnávání trojciferných čísel.
PRV - Povídání o sv. Mikuláši
AJ -  Family - new vocabulary

Úterý
ČJ - Hledání VS po Z - zápis na mazací tabulku, doplňovačka i/y - sešit. Koberec - seznámení s vyjmenovanými slovy - slyšet-mlýn-blýskat se- polykat- význam slov + slova příbuzná. Interaktivní tabule. Lepení obrázků + opis příbuzných slov - DÚ
PRV - Voda - příběh kapky. Dokončení zápisu - vzduch, půda, světlo, teplo. PS str. 35, vykreslení obrázků - týkající se vody str. 36
AJ - Návštěva místního muzea

Středa
ČJ - písanka, procvičování VS po L (slyšet, mlýn, blýskat se, polykat) - hned před, hned za. Seznámení s novými dalšími slovy VS po L. Koberec - přiřazování příbuzných slov k VS. Youtube - VS po L, PL - procvičování VS po L. Mazací tabulka - rozřazování slov na I/Y. DÚ - Sešit VS - opis dalších VS + slova příbuzná
PRV - Test - Mapy a plány, orientace v krajině. Opakování učiva vzduch, půda, světlo, teplo, PS str. 36,37
M -  procvičování a opakování učiva
AJ - trénink výslovnosti nových slovíček, did. hra k procvičení částí těla, popis postavy

Čtvrtek
ČJ - PL - vyjmenovaná slov po L/cv. 1,4. Učit se řadu VS po L zpaměti (celou), hra s VS - hned před, hned za. Slova po třídě, děti zapisují na mazací tabulku, rozdělují na skupiny I/Y. Ústně - práce se sešitem VS - dávám otázky, děti hledají (např. ke kterému vyjmenovanému slovu patří příbuzné "plyn"). Interaktivní tabule - VS po L. Cvičení do sešitu (vlepení, doplnění). Sloupeček - doplnění I/Y do slov. DÚ: učit se řadu VS po L zpaměti, přepis do sešitu VS (polykat, plynout, plýtvat, vzlykat) - mají vloženo v sešitě VS spolu s obrázky.
M - Procvičování převodu jednotek délky - m na cm, dm na cm a mn, cm na mm a podobně. Práce na PC

Pátek
M - společně u interaktivní tabule - převody dělkových jednotek, odhady. Trénování převodů jednotek na PC, písemné odčítání. DÚ - Početníček str. 19 a str. 21

Týden 29. 11. - 3. 12. 2021

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, zavedení sešitu "vyjmenovaná slova" - bude sloužit jako pomůcka, přehled VS + slova příbuzná. Děti do sešitu VS vlepovaly obrázky a připisovaly si tam i slova příbuzná. Chodba - děti na mazací tabulku zaznamenávaly slova a doplňovaly i/y + společná kontrola. Práce na interaktivní tabuli. Vyjmenovaná slova - ústně: co před, co je za..., PL - 1. cvičení
M - Řešení slovních úloh - vyvození chyb v postupu řešení - společně s tabulí opětovné zopakování základních kroků. DÚ - oprava MA Slovní úlohy + podpis, dokončení slovní úlohy v sešitě MA1.
PRV - Zopakování učiva "Mapy a plány, orientace v krajině" - v úterý 7. 12. TEST. Seznámení s novým učivem - Podmínky života na Zemi, vlepení zápisu, domalování koloběhu vody v přírodě.
AJ - reading activity uč.26, nácvik čtení, PS 26

Úterý
ČJ - PL čtyřsměrka, VS - hned před, hned za.  Interaktivní tabule - vyjmenovaná slova po Z. Sešit - vlepení problematických slov, cvičení. Hádanky s vyjmenovanými slov, pravopis - PL. DÚ - doplnění + opis cvičení do oranžového sešitu (děti mají cvičení vlepeno v úkolníčku) 
PRV - Povrch ČR
AJ - popis robota, shrnutí lekce, práce s textem uč.27, PS 27

Středa
ČJ - Písanka, karty - koberec (seřazení vyjmenovaných slov po Z a přiřazování k nim slov příbuzných), mazací tabulka - říkám slova příbuzná, děti zapisují vyjmenované slovo. Cvičení na doplnění i/y. Zítra malý testík na i/y.
PRV - PS str. 22 - světové strany, kresba jednoduchého plánku obce
M -  matematická rozcvička - pamětné násobení a dělení, vyvození písemného násobení jednociferným činitelem - společně s tabulí. DÚ - Početníček str. 17 celá
AJ - My family - nová slovíčka - výslovnost, přepis, uč.28

Čtvrtek
ČJ - PL - vytvoření - opakování vyjmenovaných slov po Z. Chodba - slova na doplnění i/Y. Indiánské hádání - vyjm. slova. Sloupečky I/Y - na známky. Opis textu do ČJ 1. Práce na počítatči - zopakování vyjmenovaných slov po Z. V pondělí začínáme s vyjm. slovy po L.
M -  převody délkových jednotek - vyvození podle tabulky převodů - zaměření na jednoduché převody centimetrů na milimetry a opačně - společně u tabule, společně u interaktivní tabule. Procvičení na PL v lavici. DÚ - prostudovat tabulku převodů - žáci ji mají u sebe.

Pátek
M - matematická rozcvička - násobení a dělení, zopakování postupu písemného násobení jednociferným činitelem, práce na PC - orientace na číselné ose do 1 000, přiřazování, porovnávání. Počítání se závorkami i bez. DÚ - Početníček str. 14 - dokončit celou.

 

Týden 22. - 26. 11. 2021

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, volné psané na téma: "co mě rozveselí, když jsem smutný" (děti psaly na papír, vše, co je napadlo k tomuto tématu). Hra "lodě" - karty sloves - děti určují čas. Cvičené - vlepení do sešitu - u sloves určovaly čas: minulý - M, přítomný - P, budoucí - B. Práce na koberci - děti si vybraly větu, nalepily si ji do sešitu a u ní vyhledaly - ZSD, VJ/S, určit čas sloves. Cvičení - na doplnění spojek - pouze jsme dnes zvládli 3 věty doplnit. Budeme pokračovat v tomto cvičení i zítra. Zítra nás také čeká diktát. Ve středu začínáme  s vyjmenovanými slovy. 
M - vyvození - sudá a lichá čísla, procvičování na koberci s mazací tabulkou - společně. Samostatně v lavici - cvičení zaměřené na určování sudých a lichých číslic. Procvičování pamětného sčítání a odčítání do 100.
PRV - přesunuta na úterý
AJ - nová slovní zásoba - obličej, výslovnost, říkanka, uč.24, PS 24

Úterý
ČJ - Koberec - spojování vět jednoduchých do souvětí pomocí spojek a spojovacích výrazů. Sam práce - dokončení cvičení z minulé hodiny - doplňování spojek do souvětí. Práce s interaktivkou - spojky do souvětí. Diktát. Čtení.
PRV - Svět kolem nás - přírodniny - suroviny - lidské výrobky. vlepení zápisu do sešitu, povídání si nad tímto tématem. PS str. 34 - spodní část stránky
AJ - procvičování výslovnosti slovíček, fráze He´s got, she´s got, uč.25, PS 25

Středa
ČJ - Práce na koberci - seznámení s vyjmenovanými slovy po Z , ukázka slov, vyhledávání společných věcí, příbuzná slov, obrázky, hádanky. Přečtení příběhu - vyjmenovaná slova. Práce na interaktivní tabuli. DÚ - PL na vyjmenovaná slova po Z
PRV - Hlavní světové strany - určování v terénu i na mapě
M - rekapitulace opakovacího cvičení - vyvození chyb, na koberci trénování násobků 6,7,8,9. Samostatně v lavici PL - násobení 9.
AJ - zkoušení slovíček, orientace v textu, odpověď na otázky, uč. 26, PS 26

Čtvrtek
Dalton - Kryštof Kolumbus
M - procvičování násobení 8 - PL samostatná práce v lavici, na koberci didaktická hra Násobení a dělení 5, 6, 7, 8 - řešení početní tajenky.

Pátek
M - Řešení slovní úlohy, procvičování písemného odčítání - práce na PC, na koberci didaktická hra - násobení a dělení s tajenkou. DÚ - Početníček str. 16 - celá

 

Týden 15. - 19. 11 2021

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh. Práce se slovesy (karty) - určování času, práce do sešitu. Hra: "Lodě". Sešit - práce s větou: hledání ZSD, VJ/S. Práce na inter. tabuli - časy sloves. Písanka. Kahoot.
MA - zaokrouhlování na desítky, orientace na číselné ose do 1000, práce společně na tabuli, poté procvičování samostatně na PL.
PRV - Co nás baví, koníčky. Povolání, PS str. 26
Aj - How are you ? I´m fine, thank you. Pozdravy. uč.22, PS 22-23

Úterý 
Plavecký výcvik - sraz u školy 7,20 hod.
AJ - uč. 23, nová slovíčka, DÚ PS 24/1 

Středa
17. 11. Státní svátek

Čtvrtek
ČJ - Bingo - slovní druhy. Slovesa - určování času - každý samostatně (karty). Sešit - opis vět z tabule: Učebnice byla roztrhaná. Zítra bude Tomášek v hasiči. Počítač se rozbil, ale myš byla v pořádku. = u těchto vět jsme určovali PO + PŘS (ZSD), VJ/S, čas sloves. Cvičení - nakopírováno, vlepeno do sešitu - doplňování sloves v určitém čase, hledání ZSD. Hra "Lovci perel" - určování času sloves. Písanka. Čtení
MA - trojciferná čísla - vyhledávání na číselné ose, hra s čísly - společně. Samostatně - upevňování násobení a dělení 7 - PL. DÚ - PS str. 8/ dokončit

Pátek
M - 
matematický diktát - násobení a dělení 2 - 8, malý test opakování násobilky 6 a 7. Pohybová aktivita "Ano, ne" - rozhodování o pravdivosti a nepravdivosti výroků. Nácvik násobků 9. DÚ - naučit se řadu násobků 9.
ČJ  - čtení

 

Týden 8. - 12. 11. 2021

Pondělí

ČJ  + PRV - děti dostaly "pracovní listy", učebnice i PS do vašich schránek domu, kde je vše popsáno, co si mají udělat a co je potřeba vyfotit a zaslat zpět. Raději přikládám "pracovní listy" s úkoly i sem.

MA - pro dnešní den jsem všem rozeslala email s přílohou domácí práce na dnešek - PL - upevňování sčítání a odčítání bez přechodu přes základ 10 do 100.


AJ - učebnice str.20 - poslech na odkazu níže - vícekrát, opakovat výslovnost, zpracovat nová slovíčka

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_1_CD1_Track_33.mp3?cc=global&selLanguage=en&mode=hub

Úterý

ČJ + PRV  


M - úkoly od p. uč. najdete ve svých emailových schránkách
AJ - zopakujte si ještě jednou včerejší poslech, ať procvičíte výslovnost nových slovíček, dále si vytiskněte listy k opakování tématu o zvířátkách a trénink frází. Pokud byste neměli možnost tisku, lze vyzvednout ve škole

Středa

ČJ - Stavba souvětí, práce s tabulí, pak do sešitu: hledání sloves, hledání ZSD, tvoření větných vzorců. PL - Stavba souvětí cv. 1,3, čtení.
VL - Ukázka donesených map, orientace na mapách - vyhledávání pojmů (dle legendy). Nalepen zápisu do sešitu.
MA - procvičování a upevňování učiva na webových stránkách skolakov.eu a onlinecviceni.cz - odkazy máte ve Vašich emailech.
AJ - uč.+ PS 21

Čtvrtek

ČJ - diktát, Pracovní listy (okopírované) str. 18/cv.1,2 - spojování vět do souvětí, stavba souvětí. Práce na interaktivní tabuli, v terénu třídy, chodby. - Vzorce vět.. Časy sloves - nalepení do sešitu, cvičení.
PRV - orientace v krajině, hlavní a vedlejší světové strany - práce s mapou, kreslení plánku
M - kontrola domácího úkolu, seznámení se zaokrouhlováním na desítky - pravidla. Společná práce s tabulí.  DÚ - PS str. 16/ cv. 3 dokončit, 4

Pátek
ČJ - Pracovní listy(okopírované)
M - násobky 8 - procvčování násobení a dělení 8 s didaktickými pomůckami na koberci, po procvičení samostatná práce na PL, Početníček str. 9/1,2. DÚ - PL násobení a dělení 8

 

Týden 1. - 5. 11. 2021

Pondělí
ČJ - Vyprávění pohádky dle obrázkové osnovy. Osnova příběhu, vyprávění - zápis do sešitu (co to je osnova, obecné body osnovy, zápis osnovy pohádky O Smolíčkovi)
MA - opakování násobení a dělení 6, upevňování počítání se závorkami - PL, procvičování násobení 7 - pamětně s násobky na koberci
PRV - Dokončení PS str. 18 - státy a jejich hlavní města
AJ - BIG x LITTLE uč.práce s příběhem str. 17, zkoušení slovíček ,  

Úterý
Plavání
AJ - opakování 1.- 3. lekce, příprava na test - uč.18, PS 18-19

Středa
ČJ - Hra - tvoření slov pomocí přípon a předpon ke slovesům. Věta jednoduchá a souvětí - vysvětlení. PL (okopírovaný) str. 16/cv.1,2. Chodba - práce s obrázky - vymýšlení jednoduchých vět - hledání slovesa. zápis do sešitu - VJ a S.
MA -  matematická rozcvička - pamětné sčítání a odčítání do 100, dokončení PL násobení  7, procvičování dělení 7 na PC    PRV - Práce s mapou, seznámení s pojmy: mapa a plán. DÚ: donést si na příští středu nějakou mapu (jakoukoliv) 

AJ - Test 1, hry k procvičení učiva

Čtvrtek
ČJ - VJ a S - rozlišení, vyhledávání sloves. Používáme otázku Co dělá (podst. jm.) - odpovíme si slovesem. Práce s větami - hledání sloves. Hra - indiánské hádání - procvičování sloves. Chodba - věty - slovesa. PL str. 16/cv.3,4
MA - G - zopakování jednotek délky, praktická část - měření délky ( délka třídy, tabule, dveří, sešitu a pod.) - porovnávání naměřené délky.

Pátek
ČJ - PL str. 17/celá
MA - G - vzájemná poloha dvou přímek - zápis do sešitu. Upevňování pamětného sčítání dvojciferných čísel, matematický diktát - násobení a dělení do 7. 

 

Týden 25.10. - 29.10 2021

Pondělí
ČJ, PRV - Projekt 28. říjen (pracovní listy ve škole)
MA - písemné odčítání dvojciferných čísel - dokončení PL, násobení a dělení 6 - PL. DÚ - Početníček str. 7 celá, procvičovat násobky 7 
AJ -

Úterý
Plavání
AJ - 


Týden 18.10. - 22.10. 2021

Pondělí
ČJ - Písanka str. 8 - 9. Kořen slova + slova příbuzná, zápis do sešitu  + příklady, práce se slovy na lavici - třídění slov dle příbuznosti, hledání kořene, práce na koberci - tvoření slov s daným kořenem pomocí předpon a přípon. částí. Běhací diktát - rozřazování slov dle kořene
MA - matematická rozcvička - písemné sčítání, slovní úlohy - logické myšlení ( jen postup řešení ), na koberci procvičování násobení 6. V lavici opakování násobení 6 - PL.  Seznámení s číselnou osou do 1000. DÚ - naučit se násobky 7
PRV - PS str. 20, 21
AJ - uč. 13 , PS 11, 13

Úterý
Plavání
AJ - slovíčka 3.lekce - PETS, opakování frází při představování,

Středa
ČJ - uč. str. 26, cv. 1,2 - ústně, tabule - rozřazování slov dle příbuznosti, hledání kořene, sešit = pomocí kořenů vymýšlí slova příbuzná, vyznačí u slov kořen (ryb, list, uč, vod). Chodba - hledání u daných slov kořen. PS str. 19/cv.1,2.DÚ: PS str. 19/cv.4
PRV - Referáty - kraje ČR
M - písemné odčítání dvojciferných čísel do 100, PC - nácvik násobků 7 ( skolakov.eu ) - řazení násobků, vyhledávání násobků...  DÚ - oprava slovní úlohy
AJ - procvičování slovíček 3.lekce, PS 14 + 17

Čtvrtek
ČJ - Písanka str. 9,10. Děti dostanou na papíře kořeny slov a mají za úkol vymyslet k daným kořenům příbuzná slova. PS str. 19/cv.3, 5. Chodba - opis slov - hledání kořene, určení předpon a příp. částí - vysvětlení, pojmenování. PL - okopírovaný - práce v hodině + vykreslovačka, DÚ - dokončení písanky po str. 10.
M - G - poloha dvou přímek v rovině - různoběžky, rovnoběžky, kolmice. Modelování - překládání papíru, vyhledávání trojúhelníku podle překladů, určování vrcholů a stran

Pátek
PRV - Referáty - Kraje ČR (dokončení) 
M - matematický diktát - násobení a dělení 2,3,4,5,6. Samostatná práce - písemné sčítání a odčítání PS str. 5/ cv. 1,2,6. DÚ - Početníček str. 6 / celá, sešit MA1 - oprava diktátu + podpis.

 

Týden 11.10. - 15.10. 2021

Pondělí
ČJ - uč. str. 21 - význam slova (vysvětlení, co jednotlivá slova znamenají, hra - kufr, 21/cv.2. Opis z tabule: Antonyma, synonyma - do sešitu ČJ1. 
MA - matematická rozcvička - upevňování pamětného násobení 2, 3, 4, 5. PL násobení 6 s názorem + omalovánka na pracovním listě.
PRV - Krajina v okolí domova - zápis vlepený v sešitě, povídání si o něm + PS str. 19
AJ - číslovky 13-20, uč.11, 

Úterý
Plavání 
AJ - práce na IT - procvičování slovíček https://www.mes-games.com/

Středa
ČJ - Bingo - antonyma a synonyma. slova nadřazená, podřazená, souřadná; vlepení tabulky do sešitu. Hra "sněží" - hledání slov podřadných ke slovům nadřazeným. PS str. 15,16. DÚ: PS (někteří si udělali úkol již ve škole, takže mají splněno)
PRV - Kraje ČR - práce s lapbookem, rozdání referátů. DÚ - přichystat si referát na daný kraj, který si žák vybral
M - opakování písemného odčítání - PL, pamětné sčítání a odčítání do 100 - omalovánka, práce na PC - procvičování násobení a dělení 6. DÚ - PS str. 10/ cv. 1, 2, 3 
AJ - How old are you ? uč. 12, PS 12

Čtvrtek
ČJ - Písanka str. 5. slova mnohoznačná, citově zabarvená - zápis, vysvětlení. chodba - práce s tabulkou - rozdělování slov na slova lichotivá a hanlivá. Samostatná práce - úkoly, indicie, odměna.
M - G - geodesky - koordinace zraku a jemné motoriky, krátké opakování základních pojmů v geometrii - PL

Pátek
ČJ - Písanka str. 6,7. PS str. 17, PL (nakopírované) - práce ve škole. Čtení.
M - řešení slovní úlohy - samostatná práce, chystání násobků 6 a 7, upevňování pamětného sčítání a odčítání do 100 - PL,  práce na PC - procvičování násobení a dělení 6 ( pexeso ). DÚ - PS str. 12/cv. 1, 2

 


Týden 4. - 8. 10. 2021

Pondělí
ČJ - písanka str.4, uč. str. 13 - Ě; 13/3 - ústně + vymýšlení rýmů, folie 13/2,4, chodba - hádanky, PS str. 8/1,3, str.9/cv.5
M - Matematická rozcvička, pamětné násobení a dělení v lavicích, dokončení pracovního listu na počítání se závorkami. Na koberci trénování násobků 6 s pohybovou chvilkou.
PRV - Jsme Evropané - lepení zápisu do sešitu. PS str.16
AJ - uč. 8-9, DÚ PS 8

Úterý
Plavání
AJ - PS 7, 9

Středa
ČJ - PS str. 10,11 - dokončení cvičení, které jsme neměli hotové. Párové souhlásky - opakování, ústně. Hra sněží - párové souhlásky.
PRV - Lapbook - Česká republika
MA - matematická rozcvička - násobení a dělení 2, 3, 4. PS str. 6/cv. 1,3,4,5. Na koberci Loto a kartičky s příklady se závorkami. DÚ - Početníček str. 5/ cv. 2,3,4
AJ - nábytek ve třídě, uč.10, PS 10, slovíčka

Čtvrtek
ČJ - Diktát (PS str. 7/cv.1. Hra - pamatovačka. PL na opakování párových souhlásek. Uč. str. 16/cv.5,7 - hádanky. Uč. str. 16/3,6. Hra "Honza řekl" - rozkazy. Uč. str. 16/cv. 8, PS str. 11/cv.8 - kontrola
M - G - určování geometrických tvarů - PL, rýsování úseček - nácvik držení tužky a pravítka, seznámení s měřením úseček.

Pátek
ČJ - Uč. str. 18/cv.17 - ústně. PS str. 13/cv.16,17. Doplňování slov - párové souhlásky (lepení na papír a dokreslení obrázku). Význam slov - uč. str. 14. Slova protikladná = antonyma  - sešit. Hra  - uč. str. 22/cv.3
MA - Upevňování sčítání a odčítání - PL ( pyramidy, schodiště, omalovánka - vyhledávání správných výsledků).  Násobky 6 - DÚ - PL celý (násobení 6) 

 

Týden 27.9. - 1.10. 2021

Pondělí
ČJ + PRV - Projekt Sv. Václav
M - práce s tabulí - pravidla počítání složených příkladů se závorkami i bez závorek - společná práce. V další části hodiny samostatná práce - PL počítání se závorkami. Vyvození násobků 6 - seznámení, společný nácvik řady násobků, didaktická hra na koberci s pomocí tabulky násobků. DÚ - Početníček strana 4 - celá
AJ - str.6, PS str. 6

Úterý
Státní svátek

Středa
ČJ - Svatý Václav - knížka
PRV - Kraje a krajská města
M - upevňování násobilky 2,3,4,5 - pamětně společně, poté dokončení pracovního listu. Na koberci matematické hříčky zaměřené na násobení a dělení, plus nové násobky čísla 6.
AJ - návštěva knihovny

Čtvrtek
ČJ - uč. str. 10/cv.2 - ústně + zopakování pravidel o měkkých a tvrdých souhláskách, hádanky, uč. str. 11/cv.6. Skupiny slov s DĚ, TĚ, NĚ. Procházení po třídě, hledání a zapisování slov - co mají slova společného? Práce s tabulí - upozornění na problematiku těchto skupin slov. PS str. 8/cv.2,4. Uč str. 17/cv.7. Kontrola. Hra - pamatovačka.
M - Geometrie - rozlišování geometrických tvarů a těles, krátký obrázkový test - samostatná práce. Manipulační aktivity - modelování geometrických tvarů, určování teles podle dostupných krabiček.

Pátek
M - Matematický diktát - násobení a dělení 2,3,4,5. Násobilka 6 - práce na PC - vyhledávání a řazení násobků 6. Společná práce s tabulí - vyvození postupu řešení slovních úloh - zápis, výpočet, odpověď. Poté samostatné řešení slovní úlohy.   DÚ - oprava matematického diktátu + podpis, PL na pamětné počítání, oprava slovní úlohy.

 

Týden 20. - 24. 9. 2021

Pondělí
ČJ - komunitní kruh, uč. str. 8/cv.5,6 - ústně, mazací tabulka - vymýšlení jmen domácím mazlíčkům + seřazení dle abecedy. Str. 8/cv.5b), 6,7 - ústně + mazací tabulka. Zápis do sešitu - Slova jednoznačná, mnohoznačná. Práce ve skupině - rozdělování slov na jednoznačná a mnohoznačná. Běhací kvíz - opakování učiva
M - společné řešení slovních úloh, upevňování postupu řešení, sčítání a odčítání do 100, pohybová chvilka - násobilka 2, 3, 4, 5
AJ - Zkoušení - barvy. Simon says - povely. Čísla 1-12 + poslech, výslovnost. Uč. str. 5, PS str. 5/cv.7
PRV - Opakování dopravního značení. Povinná výbava jízdního kola. PS str. 7

Úterý
AJ - diktát barev, PS str. 5/cv.6. Slovíčka - numbers 1-12.

Středa
ČJ - uč. str. 9 - práce s textem, opakování na diktát (doplňovací), chodba - zapisování slov - doplňování i/y - měkké a tvrdé souhlásky. PS str. 6/cv.2,3
PRV - PS str. 7 - dokončení
M - procvičování pamětného násobení a dělení 2, 3, 4, 5; PL - přiřazování výsledků k příkladům
AJ - Pokyny v AJ, uč. str. 7, PS str. 5/cv.6 - dokončení

Čtvrtek
ČJ - Uč. str. 11/cv.4 - folie, PS str. 7/cv.5, str. 6/cv.4 + práce s tabulkou. DÚ: PS str.7/cv.6
PRV - PS str. 8,9
M - Geometrie - geometrické tvary - poznávání, určování, modelování. Určování počtu stran, vrcholů- DÚ - prostudovat přehledy vlepené do sešitu geometrie, přinést 4-5 malých papírových krabiček od různých produktů z domácnosti ( od čaje, sýrů, zubní pasty, zápalky,... a podobně)

Pátek
Dopravní hřiště

 

Týden 13. - 17. 9. 2021

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, sešit ČJ - zapsání písmen (E, S, L, P, O D, A, H) - tvoření slov, uč. str. 4/cv.1,2,3 ústně. Hra "sněží" - do vět děti doplňují koncové znaménko - druhy vět (.,!,?). Opis vět do sešitu - doplnění opět znaménka na konci věty: Máš rád brokolici___ Nehltej tolik ____  Ten stůl je špinavý ____  Kolik je ti let ___  Kéž by dnes bylo pěkně ___  Těším se na odpoledne ___  Rozvíjení vět - ústně.
PRV - povídání si o pravidlech dopravy - dopravní značení, uč. str. 8, zápis do sešitu (dokončíme příště). Práce ve skupině - přiřazování značek k jednotlivým druhům (zákazové, příkazové, výstražné, upravující přednost, informativní).
M - slovní úlohy - postup, řešení - práce od sešitu a s tabulí. Pamětné násobení, dělení, početní král.
AJ - Barvy - výslovnost anglických hlásek. Vocabulary - 1. část

Úterý
Plavání
AJ - Barvy - výslovnost, bingo, PS str. 4/cv.4

Středa
ČJ - Hra "Já mám". PS str. 2/cv.4,5, str. 3/cv,7 + kontrola. Ústně PS str. 2/cv.6, uč. str. 5/cv.5,6. Cvičení na procvičení otázek. PS str. 5/cv.4,5 - společně, samost. str. 5/cv.3
PRV - Zápis do sešitu - Dopravní značení, kreslení dopr. značek. Povídání o výbavě kola
M - zopakování postupu řešení slovních úloh. Sčítání s přechodem přes desítku
AJ - uč. str. 4, vocabulary 2. část. PS str. 4/cv.5

Čtvrtek
ČJ - Hra : Já mám. uč. str. 5/cv.6,7 - ústně. Sam. jména žáků - seřadit  dle abecedy - mazací tabulka. Po třídě umístěna slova - zapamatují, napíší na tabulku a doplní správné u/ú/ů. Uč. str. 9/cv.2 - sešit ČJ1. Písanka
M - G - bod, přímka, procvičování techniky rýsování

Pátek
ČJ - samost. práce - procvičování párových souhlásek, tvrdé měkké souhlásky. Opis do sešitu ČJ 1.
M - počítání se závorkami. Násobilka 2,3. Písemné sčítání, odčítání. Matematický diktát.

 

Týden 6. - 10. 9. 2021

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, pravidla věty (začíná velkým písmenem, končí tečkou, otazníkem, vykřičníkem, věta = větný celek, slovo - slabiky - hlásky). Text - Poprázdninová - otázky k textu, cv. 4,6 (okopírovaný text). Chodba - práce s tabulkou - slabiky. PS str. 5/cv.7,9
PRV - Pravidla slušného chování, lidské vlastnosti. Zápis do sešitu.

Úterý
Plavání

Středa
ČJ - po třídě ukryta slova - mazací tabulka - opis slov - rozdělení na slabiky. PS str. 3/cv.2,3,4. Rozvinutí věty - obohacení o další slova: Kopretina kvete. Alík štěká. Hruška spadla.
PRV - povídání si o pravidlech, PS str. 6 - celá strana

Čtvrtek
ČJ - Hra: Kdybych jel na indiánský tábor, vezmu si s sebou.... Sloupečky - i/y, u/ú/ů - společná kontrola, PS - procvičování . Abeceda - třídění slov dle abecedy - mazací tabulka. PS - abeceda, opis do sešitu (jilm, javor, jasan, dub, buk, habr, bříza) - seřazení slov dle abecedy do sešitu. Kimovka

Pátek
ČJ - psaní do písanky, běhací diktát - slova opačná. Opakování párových souhlásek - PS
PRV - PS - str. 5