Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy > 3. ročník > Informace o učivu

Informace o učivu

12.týden 20.11.

dopravní výchova

ČJ slova příbuzná práce s kartami na koberci, PS 19/1

M PS 18/1-4

DÚ ČJ PS 19/2, testíky 34

  21.11.

ČJ uč.26, PS 19/3,4, 20/1

M geo - nácvik rýsování úseček dané délky, měření

DÚ dokončit ČJ PS 20/1, na čtvrtek čít 32-33

  22.11.

ČJ PS 21/1,2, Písanka 12

M PS 21, testíky 21

Prv 15

AJ opakování učiva -minitesty1,2

DÚ není

  23.11.

ČJ list - vlastní jména

M PS 19/1, práce na PC +- do 100, karty, práce s kostkami - souřadnice

AJ IS it ? uč 15, překlad vět do sešitu, PS 15

DÚ M-list 2 sloupce

  24.11.

ČJ list - vlastní jména, karty, čít.,32-33, list - sousloví

M list 83-84, PS 19, procvičování na PC

Prv 17

AJ uč.16, BIGxLITTLE věty do sešitu, Is it ? hra

DÚ Prv 16/3, dokončit list M 83-84, AJ slovíčka PETS zkoušení

13.týden 28.11.

ČJ dělení hlásek - opis z tabule, Pís 13, PS 22/2

M geo - PS 6/2/a,b, str.7, převody jednotek délky

DÚ ČJ PS 22/1 - naučit bás., dokončit cv.2 

  29.11.

ČJ skládání slov z písmen - psaní do seš., hlásková stavba - zápis, dělení hlásek

M násobení a dělení - opak., +- dvojcif.čísel do 100, slovní úlohy PS 20

Prv kraje ČR - str.18

opakování učiva 1.-3.lekce, UČ+PS 17-18

DÚ dokončit práci z M PS 20 ( kromě cv.6 ) , případně Prv 18

  30.11.

ČJ diktát, slova příbuzná, dělení hlásek

M PS 21, list +- do 100

AJ - opakování  lekcí 1-3

  1.12.

ČJ vyjmenovaná slova po Z - PS k VS 32-33

M slov.úlohy str.34, PS 22

Prv - pranostiky PS 20

DÚ opis ČJ PS k VS 33/6 do seš.

 14.týden 4.12.

ČJ vyjmenovaná slovapo ZPS k VS 34, Advent, miklášské tradice

M uč.35, PS 23/1

DÚ básnička pro Mikuláše

  5.12.

ČJ VS po B - Start do VS 2-3, Pís 14

M geo - testík, uč.10, PS 8

DÚ naučit se řadu VS po B

  6.12.

ČJ VS po B - Start do VS 4-5

M uč.36, PS 23

Prv 21

AJ nová slovní zásoba - emoce

DÚ ČJ Start k VS 6/9

  7.12.

Vánoční programv UH

AJ nová slovíčka - emoce

  8.12.

ČJ VS po B PS 23

M PS 24

Prv 22

DÚ čít 43-44

15.týden 11.12.

ČJ VS po b, procvičování, uč.31 hlasité čtení

M uč.39, PS 25/1-5

DÚ dokončení M PS 25/1-5

Děti si vylosovaly kamaráda, pro kterého, prosím, nachystejte dáreček pod stromeček v hodnotě cca100,-Kč, jak jsme se domluvili na třídních schůzkách. Děkuji.