Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Jídelna > Ceny stravného a platby - INFO

Ceny stravného a platby - INFO

 1. Placení stravného je možné provést buď v hotovosti u účetní školy ve stanovené dny v měsíci v době od 7.30 hodin do 8.00 hodin, nebo bezhotovostně do 15.dne stávajícího měsíce na účet 120037-1410567389/0800. Totéž se týká i školného MŠ.
 2. Jestliže nebude stravné včas zaplaceno, vystavujete se nebezpečí, že Vaše dítě oběd nedostane!!!
 3. Neodhlášené obědy propadají, bez finanční náhrady.
 4. Odhlásit oběd v případě nemoci nebo jiné nepřítomnosti dítěte ve škole je možno u vedoucí stravování osobně, nebo na tel. čísle 725 753 076 do 8 hodin.
 5. Pouze v první den nemoci se obědy vydávají do přinesených nádob, v ostatní dny není na jejich odebrání nárok.
 6. Cena stravného se řídí věkem dítěte, kterého dosáhne v příslušném školním roce.
 7. Výše stravného je stanovena v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb. O školním stravování.

MŠ – Děti 3 – 6 let

Přesnídávka 10,-
Oběd 27,-
Svačina 10,-
Pitný režim 5,-

MŠ – Děti nad 6 let

Přesnídávka 10,-
Oběd 30,-
Svačina 10,-
Pitný režim 5,-

ZŠ – ceny obědů

Žáci 7 – 10 let  30,-
Žáci 11-14 let   32,-

 

Aktualizováno: 31. 1. 2023.
Tyto ceny za stravné nabývají platnosti od 1. 2. 2023.

 

Platba za stravné a školné

 

MŠ a ZŠ – stravné

 1. Placení stravného je možné provést buď v hotovosti u účetní školy ve stanovené dny v měsíci v době od 7.30 hodin do 8.00 hodin, nebo bezhotovostně do 15.dne stávajícího měsíce na účet 120037-1410567389/0800. 
 2. Každé dítě bude mít přiděleno identifikační číslo, které dostanete přímo od paní učitelky v MŠ/ZŠ (jednotlivého oddělení/třídy)
 3. Na začátku měsíce se na webu školy (záložka „jídelna“), na nástěnce v MŠ objeví tabulka s „identifikačními čísly“ a přesnou částkou pro zaplacení.
 4. Poté můžete danou částku za stravné zaplatit, buď v hotovosti, či bezhotovostně převodem na účet.
 5. Při zasílání platby bezhotovostně prosím uveďte do "zprávy pro příjemce" jméno dítěte/žáka za kterého se platba posílá.

 

MŠ – školné

 • Je pevně stanovená částka pro tento školní rok: 366 Kč/měsíčně.
 • Prosíme opět o zaplacení částky buď v hotovosti – dle tabulky termínů nebo bezhotovostně – do 15. dne v daném měsíci na č. úč.: 120037-1410567389/0800
 • Aktuální částka za školné (na budoucí měsíc) bude viset společně se stravným (za předchozí měsíc) na webu školy – záložka „Jídelna“.

 

 

Termíny placení školného a stravného ve školním roce 2023–2024

Školné – úplata v MŠ – platba bezhotovostně na č. účtu:

120037-1410567389/0800 nebo i hotově (dle tabulky).

Bezhotovostní platby se uskutečňují vždy od 1. do 15. dne stávajícího měsíce.

 

Školné:

PLATBY ZA MĚSÍC

DATUM ÚHRADY osobně

září

5. – 6. 9. 2023

říjen

3. – 4. 10. 2023

listopad

2. – 3. 11. 2023

prosinec

4. – 5. 12. 2023

leden

4. – 5. 1. 2024

únor

5. – 6. 2. 2024

březen

4. – 5. 3. 2024

duben

3. – 4. 4. 2024

květen

2. – 3. 5. 2024

červen

4. – 5. 6. 2024

červenec

Dle prázdninového provozu.

 

Stravné:

PLATBY ZA MĚSÍC

DATUM ÚHRADY osobně

září

3. – 4. 10. 2023

říjen

2. – 3. 11. 2023

listopad

4. – 5. 12. 2023

prosinec

4. – 5. 1. 2024

leden

5. – 6. 2. 2024

únor

4. – 5. 3. 2024

březen

3. – 4. 4. 2024

duben

2. – 3. 5. 2024

květen

4. – 5. 6. 2024

červen

27. 6. – 28. 6. 2024

 

V případě prázdninového provozu MŠ je nutno uhradit stravné za měsíc červenec poslední den prázdninového provozu.

 

V Sazovicích 1. 9. 2023                                                   Jitka Brázdilová, vedoucí ŠJ