Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Družina > Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny ve školním roce 2022/2023

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny ve školním roce 2022/2023Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny pro školní rok 2022/2023

 1. Obecná kritéria
 • Přijetí dítěte do školní družiny je nenárokové.
 • Přijetí se řídí Kritérii pro přijímání dětí do školní družiny, která jsou v souladu s vyhláškou č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání, v platném znění.
 • Děti budou přijímány do školní družiny do výše stanovené kapacity volných míst pro daný školní rok.

O přijetí dítěte do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě:

 • písemné přihlášky podané zákonným zástupcem dítěte v řádném termínu,
 • splnění Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny do výše stanovené kapacity volných míst pro daný školní rok.

 

 1. Stanovení volné kapacity školní družiny

Celková maximální kapacita školní družiny je pro školní rok 2022/2023 stanovena na 30 žáků.

 

 1. Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny pro školní rok 2022/2023
 • žáci 1. ročníků - všichni žáci
 • žáci 2. ročníků - všichni žáci
 • žáci 3. ročníků, kteří mají ve školní družině mladšího sourozence
 • žáci 3. ročníků podle data narození od nejmladšího
 • žáci 4. ročníků, kteří mají ve školní družině mladšího sourozence
 • žáci 4. ročníku, zaměstnaných ZZ (obou)
 • žáci 4. ročníků podle data narození od nejmladšího

 

Pokud nebudou moci být z kapacitních důvodů přijaty všechny děti v rámci určitého kritéria, bude o přijetí rozhodovat věk dítěte. Přednostně bude v rámci daného kritéria přijato dítě věkově mladší.

 

 1. Časový harmonogram přijímání žáků do školní družiny
 • Do 5. 9. 2022 odevzdání vyplněných závazných přihlášek přímo vychovatelce ŠD nebo v kanceláři školy.
 • Dne 6. 9. 2022 vyrozumění zákonných zástupců žáků o přijetí/nepřijetí žáka do školní družiny.

 

 1. Provoz školní družiny ve školním roce 2022/2023:

ranní provoz:              6.45 - 7.45 hod. (příchod do ranní ŠD je do 7.05 hod.)

odpolední provoz:       11.40 - 16.00 hod.

 

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině je stanoven pro školní rok 2022/2023 je 150,-Kč/měsíc s účinností od 1. 9. 2022

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

Při rozhodování o přijetí dítěte do školní družiny v Základní škole Sazovice, příspěvkové organizaci bude ředitelka školy brát v úvahu dodržení termínu pro odevzdání závazné přihlášky a splnění jednotlivých kritérií pro přijetí do školní družiny v uvedeném pořadí.