Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS PRO DĚTI CIZINCŮ

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS PRO DĚTI CIZINCŮ

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» - освіта)

 

Ředitel základní školy / Директор початкової школи Mgr. Šárka Vojáčková

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису:  6. 6. 2022

Místo zápisu / Місце запису:  kancelář školy

Organizace zápisu / Порядок запису:

  1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

      Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

  1. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

  1. Podmínky a potřebné dokumenty k přijetí:
  • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání / předškolnímu vzdělávání (příloha)

заяву про зарахування дитини до початкової школи/ дошкільна освіта (додаток)

  • Vízum dítěte i zákonného zástupce k povolení pobytu na území ČR,

Віза дитини та законного представника для отримання дозволу на проживання в Чеській Республіці

  • Očkovací průkaz UK nebo potvrzení o vyšetření praktickým lékařem v ČR pouze v případě žádosti přijetí do MŠ

Карта щеплень Карлового університету або свідоцтво про обстеження у лікаря загальної практики в Чехії тільки у разі подачі заяви про вступ до дитячого садка

  • Pojištění u pojišťovny v ČR

Страхування в страховій компанії в Чехії

Možnost doručení přihlášek cizinců je podle zákona ze dne 17.března 2022 o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace do 1. 6. 2022 – 15. 7. 2022- osobně, poštou, datovou schránkou.

 

 

Zápis do ZŠ
Спеціальний запис дітей іноземців до школи, яким надано тимчасовий захист, відбудеться у четвер, 6 червня 2022 року з 14:00 до 16:00 годин.

 

Přijetí / nepřijetí dítěte do ZŠ i MŠ bude vydáváno 20. 7. 2022 od 9,00 - 11,00 hodin v ředitelně ZŠ a MŠ Sazovice.

Прийом/недопуск дитини до ДНЗ та дитячого садка буде видано 20 липня 2022 року з 9.00 до 11.00 в штаб-квартирі Сазовицької початкової школи та дитсадка.

 

V Sazovicích dne 13. 5. 2022

У Сазовіце 13 травня 2022 року

                                                              

Ředitel základní školy / Директор початкової школи

 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání - česko-ukrajinsky.pdf

Žádost o odklad - česko-ukrajinsky.pdf

Lékařské-potvrzení.pdf